flip it

Historiske personer

Opp gjennom historien er det mange enkeltpersoner som har gjort seg bemerket. Noen har vært modige og stått opp for det de har trodd på. Noen er symbolske for den kampen de har kjempet. De fleste er begge deler.

Historiske personer

Dette er ikke et tema som Kunnskapsløftet sier så mye om direkte. Likevel er det mange av disse enkeltmenneskene som har betydd så mye for kampen mot rasisme at de fortjener sin egen plass på disse nettsidene.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet.


Fra læreplan i samfunnsfag

Undring og utforsking

I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

  Forslag til oppgaver

 • Skriv et essay om en person som du mener har betydd mye for kampen mot rasisme.

 • Sammenlign to av menneskerettighetsaktivistene som du finner på denne siden.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Engelsk: • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger

 • Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

 • Historie: • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

 • Filosofi og etikk: • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Videoforslag til undervisningen

 • Martin Luther King jr.: I have a dream

 • Malcolm X' tale etter at politiet hadde drept et medlem, og skadet flere medlemmer, av Nation of Islam

 • Rosa Parks: A mini biography

 • Ruth Maier's diary - en smakebit

 • Nelson Mandela: A mini biography

 • Det finnes flere gode filmer om og med Samuel Steinmann. Blant annet finnes Trikken til Auschwitz som langfilm (det som presenteres her er kun en smakebit). I tillegg finnes det en film om deportasjonen av norske jøder som man får tilgang til gjennom Filmrommet hvis skolen har konto der.

 • Elias Akselsen: Hvorfor blir jeg kalt en tater? Ikke en video, men et opptak av en viktig sang med Elias Akselsen.

Sist oppdatert: 13/10/2020 11:00