flip it

Mandela ledet en nasjonal motstandskampanje, og ble arrestert flere ganger, blant annet for landsforræderi.

Nelson Rolihlahla Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela var Sør-Afrikas første fargede president (1994–1999). Han vil for alltid være et internasjonalt symbol på kampen mot apartheid og for fred mellom folkeslag.

I 1948 kom Nasjonalpartiet til makten i Sør-Afrika og innførte apartheidsystemet for å holde de ulike folkegruppene i landet atskilt. I teorien var hensikten at de ulike kultur- og språkgruppene skulle gis mulighet til å utvikle seg parallelt og selvstendig. I praksis ble systemet brukt til å bevare det hvite mindretallets økonomiske, politiske og kulturelle dominans over landet.

Visste du at...?

Mandelas xhosa-navn, Rolihlahla, betyr bokstavelig «dra i greinene på et tre», i overført betydning «bråkmaker».

Navnet Nelson fikk Mandela på misjonsskolen, hvor han ble oppkalt etter Lord Nelson, den britiske sjøhelten.

Rolihlahla Mandela ble født i landsbyen Mvezo i Transkei-regionen i Sør-Afrika, 18. juli 1918. Faren hans var rådgiver for kongen av Thembu-folket, som også var Rolihlahlas onkel. Da Rolilahla var svært ung døde faren, og han flyttet med moren til landsbyen Qunu der han ble oppdratt som en del av kongefamilien. Navnet Nelson fikk han av grunnskolelærerinnen, frøken Mdingane, som i tråd med datidens skikk ga alle elevene «kristne» navn.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ga læreren Nelson nytt fornavn?

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Apartheid er afrikaans for adskillelse, og handler i grove trekk om å holde folkegrupper adskilt.

Det hvite nasjonalistpartiet i Sør-Afrika førte apartheidpolitikk særlig fra 1948 til 199, men grunnlaget ble lagt allerede på 1600-tallet.

Apartheid skulle gi hver befolkningsgruppe muligheter for utvikling, men i praksis ble systemet brukt til å bevare det hvite mindretallets økonomiske, politiske og kulturelle herredømme.

I 1939 begynte Mandela på en bachelorgrad ved University College of Fort Hare, det eneste universitetet som tok inn svarte studenter, men ble kastet ut før han rakk å fullføre fordi han hadde deltatt i flere studentopprør. Han fullførte siden graden, og gikk over til jusstudier. Samtidig som han forlot Fort Hare fikk han beskjed om at onkelen hjemme hadde funnet en kone til ham. Dette førte til at han rømte til Johannesburg, hvor han i 1942 meldte seg inn i African National Congress (ANC) og ble aktiv i bevegelsen mot apartheid. I 1943 var han med på å stifte ANCYL (African National Congress Youth League), som sto for en langt klarere konfrontasjonslinje ovenfor myndighetene. Snart overtok også moderpartiet denne linjen.

Visste du at...?

Nelson Mandela var en habil bokser i sine ungdomsår. Han likte å holde seg i form og brukte treningen for å koble av fra politikken.

Nelson Mandela ble fengslet flere ganger, og ble blant annet dømt for landsforræderi i 1961.

I 1962 forlot han landet under falsk identitet for å samle internasjonal støtte. Da han returnerte ble han arrestert. Han ble dømt til fem års fengsel.

I 1963 ble han sammen med 10 andre ANC-ledere dømt til livsvarig fengsel for politisk sabotasje.

På 1950-tallet ble kampen intensivert. Mandela ledet en nasjonal motstandskampanje, og ble arrestert flere ganger, blant annet for landsforræderi. I 1961, i det som siden har blitt kalt «Sharpeville-massakren», ble 69 ubevæpnede mennesker drept av politiet i forbindelse med demonstrasjoner. For første gang ble det erklært nasjonal unntakstilstand, og ANC og den pan-afrikanske kongressen ble forbudt. Mandela og hans kolleger var blant de tusener som ble anholdt. Etter å ha blitt sluppet fri gikk de under jorden og begynte å planlegge en serie nasjonalstreiker. Mandela ble bedt om å lede den væpnede kampen, og var med og etablerte Umkhonto weSizwe (Nasjonens spyd).

Drøftings-oppgaver

Hvordan var Norges forhold til Sør-Afrika på 60-tallet? Hvordan har forholdet endret seg?

Frederik de Klerk with Nelson Mandela - World Economic Forum Annual Meeting Davos 1992

Visste du at...?

I 1994 ble det første frie valget i Sør-Afrika avholdt, og 77 år gammel ble Mandela valgt til landets første svarte president.

Mandela og de Klerk ble i 1993 tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å avvikle apartheidregimet.

Mandela satt fengslet i til sammen 27 år, 18 av dem på fengselsøya Robben Island. Han fortsatte å være et kraftfullt symbol på motstandskampen mot apartheidregimet, og en internasjonal kampanje ble satt i gang for å få ham løslatt. 11. februar i 1990 ble han endelig løslatt og apartheidregimet avskaffet. 

Etter løslatelsen ble Mandela valgt til president i ANC, og fortsatte forhandlingene med den daværende sørafrikanske presidenten, Frederik Willem de Klerk, om frie, multietniske valg. 

3199012558 F61392C59A O 1

Visste du at...?

Nelson Mandela sto på USAs terrorliste fram til 2008, på grunn av sin aktivitet for ANC.

Han ble vurdert fjernet fra terrorlista i 2001, men amerikanske myndigheter lot navnet hans bli stående på grunn av organisasjonens bruk av væpnet motstand.

Etter at han gikk av som president fortsatte han å jobbe for menneskerettigheter, engasjerte seg i AIDS-saken, skrev en rekke bøker, fikk flere utmerkelser, blant annet Sør-Afrikas høyeste utmerkelse og den amerikanske presidentens frihetsmedalje, en rekke parker og gater er oppkalt etter ham og siden 2009 er 18. juli den offisielle «Mandela-dagen» i Sør-Afrika. Mandela, eller Madiba som de fleste sørafrikanere kjente ham som, døde i sitt hjem 5. desember 2013, 95 år gammel. Han etterlot seg kone, seks barn, tjue barnebarn og to ekskoner.

Les mer

aldrimer22juli.no: Black lives matterApartheid

Store Norske Leksikon: https://snl.no/Nelson_Mandela

Nobelprisen: http://www.nobelprize.org/nobe...

Nelson Mandela-stiftelsen: https://www.nelsonmandela.org/...

Bilder: 

 • En ung Nelson Mandela i 1937. Kilde: ANC/Wikimedia
 • Parkbenk under apartheid i 1972. Foto: Martinvl/Wikimedia 2013
 • Fengselscella til Nelson Mandela på Robben Island. Foto: Schavda/Wikimedia 2011
 • Fredrik de Klerk og Nelson Mandela håndhilser på årsmøtet til Verdens økonomiske forum i 1992. Kilde: World Economic Forum 
 • En aldrende Nelson Mandela i 2008. Kilde: South Africa The Good News»/www.sagoodnews.co.za


Historiske personer

Hvorfor heter Mandela egentlig Nelson til fornavn?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Da Rolihlahla Mandela begynte på skolen endret læreren navnet hans til Nelson Mandela.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les om Nelson Mandela, så finner du blant annet ut hvor navnet hans kommer fra.

"I`d see the bus pass every day … The bus was among the first ways I realized there was a black and white world."

Rosa Louise McCauley Parks

​Da 42 år gamle Rosa Parks i 1955 nektet å gi fra seg setet sitt på bussen til en hvit passasjer, satte det i gang en boikott som markerte den virkelige begynnelsen på protestene mot raseskillene i USA på 1950- og 60-tallet.

Rosa Parks (f. 4/2-1913 – d. 24/10-2005) var en afroamerikansk syerske og sekretær som er best kjent for at hun nektet å oppgi setet sitt på bussen til en hvit passasjer, da alle plassene forbeholdt hvite var opptatt, og de enorme konsekvensene dette skulle få for det amerikanske samfunnet. Dette var den direkte foranledningen til Høyesteretts forbud mot offentlig segregering og Parks ga ansikt til en hel bevegelse. Hun er fortsatt er en av USA og verdens mest kjente borgerrettighetsaktivister.

Visste du at...?

Rosa Parks ble født i Tuskegee i Alabama i 1913. Besteforeldrene hennes var tidligere slaver. Rosa Parks er mest kjent for å ha nektet å oppgi setet sitt på bussen til en hvit passasjer.

Ku Klux Klan (KKK) er egentlig tre ulike organisasjoner over tid. Den første KKK oppstod i USAs sørstater etter borgerkrigen. Den høyreekstreme organisasjonen ble stiftet i 1865 i Tennessee for å bevare de hvites herredømme, bl.a. ved å skremme den svarte befolkning fra å gjøre bruk av stemmeretten. Denne versjonen av KKK ble oppløst i 1870.

Den andre KKK oppstod i Georgia 1915 som en reaksjonær organisasjon, denne gang rettet ikke bare mot de fargede, men også mot jøder, katolikker og personer som representerte et liberalt eller radikalt samfunnssyn. Denne versjonen (som var mindre voldelig og kanskje mer nostalgisk enn den forrige) mistet innflytelse på begynnelsen av 1920-tallet.

Etter andre verdenskrig ble KKK for tredje gang forsøkt opplivet. Til dels under antikommunismen på 1950-tallet og spesielt under borgerrettskampanjene i 1960-årene fikk KKK økt oppslutning.

Parks ble født i den lille byen Tuskegee i Alabama av foreldrene James og Leona (Edwards) McCauley. Etter at foreldrene skilte seg flyttet Rosa med moren til hennes foreldre i Pines Level, Alabama, der hun tidlig ble introdusert for aktivisme og politikk. Begge besteforeldrene hadde tidligere vært slaver og var svært engasjerte i kampen for like rettigheter. Ku Klux Klan var aktive i området, og det hendte bestefaren hennes sto på plenen foran huset deres med hagle, mens Ku Klux Klan marsjerte i gaten.

Også skolene var segregerte i USA på denne tiden, og Parks begynte på en skole som bare hadde ett klasserom og som ofte manglet nødvendig utstyr. De svarte barna måtte gå til skolen, mens de hvite barna fikk kjøre skolebuss – og til langt bedre utstyrte skoler. Da hun var bare 16 år gammel sluttet hun på skolen for å passe på sin syke bestemor og begynte å jobbe på en tekstilfabrikk som produserte skjorter.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor sto bestefaren til Rosa på plenen med hagle?

Rosaparks
Rosaparks policereport

Visste du at...?

Rosa Parks ble tildelt flere priser for sitt engasjement, blant annet Kongressens gullmedalje i 1999, 9. september 1996 mottok hun Presidentens frihetsmedalje av president Bill Clinton. Begge regnes som USAs høyeste sivile utmerkelser.

I 1993 ble Rosa Parks valgt inn i Kvinnenes æresgalleri i USA, og i 2001 fikk hun en park og et museum i Montgomery oppkalt etter seg.

I 1932 møtte den da 19 år gamle Rosa barbermesteren og borgerrettsaktivisten Raymond Parks, aktivt medlem av National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), en av de eldste og mest innflytelsesrike amerikanske borgerettsorganisasjonene. Rosa ble stadig mer involvert i organisasjonens aktiviteter, og i 1943 meldte hun seg inn formelt og overtok rollen som leder av ungdomsavdelingen. Siden ble hun sekretær for E. D. Nixon, organisasjonens president.

Obama Bus

Visste du at...?

Fram til 1956 var det lovbestemt at alle offentlige transportmidler skulle være segregert, og bussjåfører hadde politimyndighet i håndhevelsen av dette påbudet. Når svarte skulle gå på bussen måtte de først gå inn foran for å kjøpe billett, siden gå ut igjen og gå på gjennom dørene bak. En hvit linje markerte skillet mellom foran og bak, mellom hvite og svarte, i bussen.

USAs høyesterett kom i 1956 frem til at segregering av svarte og hvite på busser var grunnlovsstridig.

Da Parks kom på bussen 1. desember 1955 hadde hun en lang arbeidsdag bak seg og satte seg ned på et av de ledige setene for svarte. Da det etter hvert ble fullt på begge sider av skillelinjen og flere hvite passasjerer ble stående i midtgangen flyttet sjåføren skiltet som markerte skillet og beordret Parks og tre andre svarte passasjerer om å oppgi setene sine til de hvite passasjerene. Parks nektet og svarte ham "I don't think I should have to stand up."

Parks ble arrestert og fengslet, men slapp ut mot kausjon samme kveld. Kvelden etter samlet 50 ledere i det fargede miljøet seg, under ledelsen av den da nokså ukjente Martin Luther King jr., for å diskutere oppfølgingsaksjoner etter hendelsen. Resultatet var at det ble gjennomført en 381 dager lang boikott av bussene i Montgomery, fra desember 1955 til desember 1956. Den førte til at et stort antall busser ble stående parkert i månedsvis. Hendelsen var også med på å sette i gang flere protester mot segregeringen.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor var det så betydningsfullt at Rosa nektet å reise seg?

Les mer

aldrimer22juli.no: Black lives matterMartin Luther KingMalcolm Little (Malcolm X)

Rosa Parks biografi: http://www.biography.com/peopl...

Store norske leksikon (SNL) om Rosa Parks: https://snl.no/Rosa_Parks

SNL om Ku Klux Klan: https://snl.no/Ku-Klux-Klan

History: http://www.history.com/topics/...


BILDER: 

 • Rosa Parks i 1955. Kilde: Ebony Magazine/Wikimedia 
 • Politirapporten til Rosa Parks, 1955. Kilde: US Government/Wikimedia 
 • Barack Obama i bussen Rosa Parks satt i i 1955. Official White House Photo by Pete Souza


Historiske personer

Hva er Rosa Parks mest kjent for?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Rosa Parks ble bortimot verdenskjent da hun 1. desember 1955 nektet å oppgi plassen sin på bussen til en hvit mann. Setet var reservert for hvite.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det var nok ikke helt riktig. Kanskje du skal lese litt mer om Rosa Parks?

"Den oppvoksende generasjon må få kunnskap om det som hendte så det ikke skjer igjen."

Samuel Steinmann

​Samuel Leon Steinmann var 19 år gammel da han 26. november 1942 ble tvunget om bord i transportskipet DS Donau på Akershuskaia i Oslo. Ferden gikk til Auschwitz.

Av de 302 mennene, 188 kvinnene og 42 barna om bord på DS Donau, var det bare ni menn som kom hjem til Norge i live. Steinmann var én av dem; broren Harry som han ble arrestert sammen med var ikke det. Alle kvinnene og barna ble drept.

Trappen Donauklokke

Visste du at...?

Samuel Leon Steinmann ble født 24. august 1923 i Oslo

Han var den siste gjenlevende av de norske fangene fra dødsleiren Auschwitz.

Flere familiemedlemmer kom seg over til Sverige før deportasjonen.

Steinmann døde 5. mai 2015.

Samuel Leon Steinmann var en jødisk nordmann, født og oppvokst på Nordstrand i Oslo. I 1942 ble han pågrepet av norsk politi og plassert i Berg leir ved Tønsberg, som var et samlingssted for jøder som skulle deporteres. Her ble han mishandlet av medlemmer av den såkalte hirden, en militær underavdeling av Nasjonal Samling. Senere samme år ble han transportert til konsentrasjonsleir i Tyskland.

Drøftings-oppgaver

Fantes det fangeleire under andre verdenskrig i nærheten av der du bor? Hvem ble plassert der?

Hva skjedde med de norske jødene i ditt nærområde?

3231865022 C032Ec9281 O 3

Visste du at...?

Alle konsentrasjonsleirfanger fikk et fangenummer som ble tatovert på armen

Samuel Steinmanns fangenummer i Auschwitz var 79231

Fangenummeret til Samuel Steinmann i Auschwitz var 79 231. Dette ble tatovert på armen hans. Jøder som nazistene ikke regnet som god arbeidskraft, ble drept umiddelbart. Dette omfattet spesielt mange kvinner og barn. Steinmann ble regnet som arbeidsfør, og ble satt til vindusvask og sykehustjeneste.

Visste du at...?

Samuel Steinmann og fire andre norske jøder overlevde dødsmarsjen fra Auschwitz til Buchenwald i januar 1945.

De fem norske jødene fikk ikke være med da De hvite bussene hentet ut de øvrige nordmennene fra leiren.

De fem overlevde ved å stjele klær med nummer fra døde ikke-jødiske fanger.

De ble sittende i Buchenwald i en måned etter frigjøringen, men kom seg til Danmark 17. mai 1945.

Da sovjetiske styrker nærmet seg leiren i 1945, ble mange av de gjenlevende fangene tvunget ut på en såkalt dødsmarsj av nazistiske SS-styrker. Steinmann var blant dem. Han overlevde. Steinmann ble til sist befridd av amerikanske styrker, og kom hjem til Oslo i mai 1945.

Som han selv sa (i avisen Vårt Land i januar 2010): "Den oppvoksende generasjon må få kunnskap om det som hendte så det ikke skjer igjen." Det bidro han selv sterkt til. Steinmann ble i 2012 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for å spre kunnskaper om Holocaust.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor fikk ikke de norske jødene være med de hvite bussene?

Da Samuel Steinmann døde 1. mai 2015, 91 år gammel, var han den siste overlevende som selv var til stede på DS Donau. Nå er det opp til alle oss andre aldri å glemme.

Antirasistisk Senter opprettet i 2015 en pris til Samuel Steinmanns minne. Prisen skal årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gitt et særlig bidrag til å holde minnet og bevisstheten om det norske Holocaust levende, eller som har gitt et annet vesentlig bidrag til arbeidet mot rasisme.


Mer om Samuel Steinmann

aldrimer22juli.no: Nasjonale minoriteter i NorgeAntisemittismeNazismeNovemberpogromene (Krystallnatten)HolocaustRuth Maier

NRK-dokumentar om Steinmann: Trikken til Auschwitz

Minneord fra Steinmanns barnebarn, Cecilie Steinmann Neess.

Artikkel om Samuel Steinmann i Vårt Land januar 2010. 


Bilder: 

 • Forsidebilde: Samuel Steinmann på Holocaust-dagen 27. januar 2015. Kilde: HL-senteret 
 • Samuel Steinmann og Guri Hjeltnes ved utstillingen av skipsklokken til Donau på HL-senteret 9. april 2014. Kilde: HL-senteret
 • Samuel Steinmann holder tale på Holocaust-dagen 27. januar 2009. Foto: oaø/flickr


Historiske personer

Når døde Samuel Steinmann?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Samuel Steinmann var den siste overlevende av 532 norske jøder som ble transportert ut av Norge med transportskipet DS Donau i 1942. Det var bare 9 fra denne transporten som overlevde krigen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Du bør kanskje lese mer om Samuel Steinmann?

Som "taterunge" var han ikke velkommen noe sted.

Elias Akselsen

Elias Akselsen har gitt Norges overgrep mot taterne/romanifolket/de reisende en stemme og et ansikt. Han er en viktig formidler av romanifolkets tradisjoner og kultur.

Akselsen ble født 27. september 1947. Allerede som barn ble han utsatt for forfølgelse fra norske myndigheter og fra kirken. Som "taterunge" var han ikke velkommen noe sted. Moren hans ble blant annet nektet å kjøpe kaffe og kaker på kafeer. Hvis hun nektet å gå ut av kafeen, kom politiet og kastet ut både henne og barna. Dette skjedde flere ganger i oppveksten hans. Mange har hørt slike historier fra tiden med raseskille i sørstatene i USA. Det var slik i Norge også. Selv har Akselsen sammenlignet det med apartheidtiden i Sør-Afrika.

Skammens Stein 1920X717

Visste du at...?

«En tater på vandring» er den første dokumentaren som ble laget om Elias Akselsen.

«Skammens stein» er en fellesgrav på Ris kirkegård i Oslo, der blant annet tatere brukt i forskning på lobotomi ved Gaustad sykehus ligger begravet.

Akselsen var bare 11 år gammel da han ble arrestert første gang. En koffert hadde kommet på avveie, og han og lillebroren ble mistenkt uten grunn. Akselsen tilbrakte natten i arresten mens han forsøkte å trøste den ni år gamle broren. Fulle folk som ble fengslet i cellene ved siden, skjelte ut barna og urinerte inn til dem.

Som barn var Akselsen alltid redd for å gå forbi skoler, byer og andre steder hvor det kunne være politi eller andre myndighetspersoner. Han gikk aldri på skole, og lærte å skrive og lese mye senere, av sine egne barn.

Drøftings-oppgaver

Hva er årsaken til at Elias og broren ble arrestert?

685140976 435Eb57Eb2 O

Visste du at...?

Romanifolket/tatere ble første gang omtalt i Norden på 1500-tallet. Innledningsvis ble folket godt mottatt.

I 1536 ble de første utvisningsordrene på romani/tatere utstedt av kongen, og noen år senere ble de lyst fredløse.

På slutten av 1500-tallet ga kongen ordre om at alle omstreifere skulle fanges og deretter henrettes. Dette rammet i stor grad tatere. En rekke lover ble innført i tur og orden for å forhindre "omstreifing"; passtvang, løsgjengerloven, forbud mot hestehold osv

Romanifolk/tatere ble også nektet dåp/vigsel/begravelse av kirken, de ble tvangssterilisert og lobotomert. Foreldre ble også fratatt barna sine.

Barna som ble tatt

Akselsen har fortalt om en gang norske myndigheter omringet en taterleir og tok alle barna, både han og 57 andre. Han har fortalt at de pleide å slå leir ved svenskegrensa så de kunne flykte hvis de hørte at politiet/lensmannen var på vei, men denne gangen klarte norske myndigheter å lure dem. De fleste barna klarte heldigvis å hoppe av lasteplanene under transporten til Kongsvinger, og flyktet tilbake til familiene.

Den eneste som ikke kunne flykte, var en 5-6 måneder gammel baby som hadde blitt revet ut av morens armer. Babyen var plassert ved siden av en av lastebilsjåførene, så ingen kunne hjelpe ham. Moren så aldri babyen igjen. Hun tok sitt eget liv. Akselsen har fortalt at han fortsatt kan høre lyden av morens gråt.

Mange andre barn ble tatt av norske myndigheter. Overgrepene stanset heller ikke med det. Akselsen har fortalt at barn som tisset i senga ved ankomst på barnehjemmet, i skrekk over å ha blitt tvunget bort fra foreldrene, kunne bli regnet som åndssvake (det vil si dumme/evneveike). Dermed ble de sendt til Gaustad sykehus.

Akselsen har fortalt hvordan taterne bare klarte seg med hjelp fra fattigfolk; småkårsfolket var stort sett de eneste som tok dem godt imot. En av dem var Alt Prøysen.

I tenårene dro Akselsen til Sverige, der han levde som reisende store deler av 1960- og 1970-tallet. Han sang det han selv har kalt "rennesteinssanger". Han ble blant annet kjent med den store svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk, som selv hadde bakgrunn som reisende fra Nederland. Akselsen er i dag en høyt respektert og flere ganger prisbelønnet vokalist.

Som Akselsen sier selv: Han har tilgitt overgrepene mot ham og andre, men han vil aldri glemme.

Drøftings-oppgaver

Hvilken betydning har Elias Akselsen for kunnskapen om romanifolk/tatere i Norge?

Les mer

aldrimer22juli.no: Nasjonale minoriteter i NorgeNorske romanifolk/tatereFinnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge i dag?

Utdanningsdirektoratet sitt hefte om romanifolk/tatere: http://www.udir.no/contentassets/2bf7d00bc0c040d28...

Portrettintervju hos NRK med Elias Akselsen: https://tv.nrk.no/serie/viggo-paa-loerdag/NNFA58041010/10-04-2010#t=0s


Bilder: 

 • Skammens stein. Foto: Trygve Indrelid 2014
 • Elias Akselsen opptrer. Foto: Gunnar Danielsen/Flickr Historiske personer

Hva skjedde med Elias Akselsen da han var 11 år?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig! Elias og broren hans på ni ble arrestert, mistenkt for å ha stjålet en koffert. De var uskyldige.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det var nok ikke helt riktig. Du kan lese mer om Elias Akselsen for å finne svaret.

"I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low."

Martin Luther King

Martin Luther King Jr. ble født 15. april 1929. Han var en amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper som er mest kjent for å ha ledet den ikke-voldelige borgerrettighetskampen i 1950- og 60-tallets USA.

King vokste opp i Georgia og gjennomførte skolegangen sin innenfor det rasesegregerte, offentlige skoleverket. Bachelorgraden i teologi fullførte han ved Morehouse College i Alabama, der hans bestefar og far hadde gått før ham. Etter tre år med teologistudier fortsatte han studiene i Boston, og fullførte en doktorgrad i 1955. Det var i Boston han først møtte den intellektuelle og kunstneriske Corietta Scott, som skulle bli hans kone. King var en samfunnsengasjert ung mann med særlig interesse for borgerrettigheter, og han var på dette tidspunktet allerede medlem av hovedstyret i National Association for the Advancement of Colored People, den største organisasjonen av sitt slag i USA, også den dag i dag.

Visste du at...?

Sammen med Corietta fikk Martin Luther King fire barn, to gutter og to jenter.

I 1954 ble han utnevnt til pastor i menigheten Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama, et yrke hans bestefar og far hadde hatt før ham.

I 1964 fikk King, som den yngste noen sinne, tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å bekjempe rasediskrimineringen i USA. Fire år etter ble han drept i et attentat i Memphis bare 35 år gammel.

Kings første kjente innsats i den moderne amerikanske borgerrettighetskampen, var som organisator bak den betydningsfulle bussboikotten i Montgomery i 1955. Bakgrunnen for boikotten var at den unge, svarte kvinnen Rosa Parks i desember 1955 nektet å oppgi setet sitt til en hvit passasjer, da det ikke var flere seter ledige i den fremre delen, der setene i henhold til raseskillelovgivningen var holdt av til hvite passasjerer. Bussboikotten ble en svært viktig symbolsk og mobiliserende hendelse for bevegelsen, og året etter vedtok amerikansk Høyesterett at lovene var grunnlovsstridige. I denne perioden ble King utsatt for flere angrep, huset hans ble bombet og han ble mishandlet. Samtidig markerte han seg som en av landets ledende aktivister i kampen for like rettigheter.

MartinLutherKingMalcolmX

Visste du at...?

Martin Luther Kings fødselsdag 15. januar er fra 1986 offisiell høytidsdag i USA.

I 1963 ledet han en omfattende kampanje mot rasediskriminering i Birmingham, Alabama, og var en av hovedorganisatorene bak den kjente Washington-marsjen, den største ikke-voldelige demonstrasjonen for svartes rettigheter i USAs historie.

Malcolm X og Martin Luther King møtte hverandre bare en gang, og selv om begge var svarte borgerrettighetsforkjempere på 60-tallet i USA, er deres ulikheter mer kjent enn deres likheter. King var kristen og antivoldelig på linje med Ghandi, mens Malcolm X var muslim og mente at kampen måtte kjempes med alle nødvendige midler. Likevel nærmet de seg hverandre politisk mot slutten.

I 1957 stiftet King organisasjonen Southern Christian Leadership Conference. Organisasjonens hovedmål var å utdanne nytt lederskap for borgerrettighetsbevegelsen. King fungerte som organisasjonens leder og baserte lederskapet på en kombinasjon av kristne verdier og pasifistiske metoder, inspirert av blant annet Gandhi. King huskes særlig godt for sine fremragende taleegenskaper, og det var til deltakerne i den berømte marsjen i Washington at han framførte de ordene han kanskje kjennes aller best for, «I have a dream…» Året etter endret president Lyndon B. Johnson lovverket, slik at alle former for rasediskriminering ble gjort ulovlig.

Lyndon Johnson meeting with civil rights leaders

Visste du at...?

I 1963 ble Martin Luther King jr kåret til Årets mann i Time magazines tradisjonelle kåring.

Fire av Kings bøker er utgitt på norsk: Broen heter kjærlighet (1964), Hvorfor vi ikke kan vente (1964), Hva nå? (1967) og Siste appell (1968).

I 1964 ble Martin Luther King jr tildelt Nobels fredspris, bare 35 år gammel

Martin Luther King jr ble flere ganger arrestert for sitt politiske arbeid, men huskes som et symbol på ikke-voldelig motstandskamp. Hans handlekraft og religiøse tilnærming gjorde at han oppnådde stor troverdighet blant svarte amerikanere, og var, på tross av at han ikke representerte noen stor organisasjon eller stort politisk parti, en av de mest betydningsfulle amerikanske politikerne i sin tid. I løpet av perioden mellom 1957 og 1968 reiste han millioner av mil og holdt mer enn 2500 taler. I løpet av den samme perioden skrev han fem bøker, hvorav fire er utgitt på norsk.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ble Martin Luther King jr så viktig?

MLK tomb

Visste du at...?

King ble myrdet på balkongen til hotellrommet sitt, på kvelden den 4. april 1968 i Memphis, Tennessee. Han var der for å delta i en streik til støtte for svarte renovasjonsarbeidere.

James Earl Ray ble siden dømt for drapet, men i 1990-årene kom det fram opplysninger som trakk dommen i tvil.

Martin Luther KIng ga hele prissummen videre til borgerrettighetsbevegelsen da han ble tildelt Nobels fredspris, slik at kampen kunne fortsette. I årene etter tildelingen jobbet han særlig med å bekjempe fattigdom og for en bedre sosialpolitikk. King maktet å bygge bro mellom intellektuelle og liberale hvite og den nye generasjonen av svart ungdom, som nå fikk mulighet til å ta college- og universitetsutdannelse. Han rettet også skarp kritikk mot USAs krigføring i Vietnam. I 1968 ble han myrdet på et hotell i Memphis, bare 35 år gammel.

Les mer

aldrimer22.juli.no: Black lives matterRosa Louise McCauley ParksMalcolm Little (Malcolm X)

Store norske leksikon: https://snl.no/Martin_Luther_King

Nobelprisens offisielle hjemmeside: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

The King Center: http://www.thekingcenter.org/

Amnesty: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/0...


Bilder: 

 • Martin Luther King, Jr. og Malcolm X i 1964. Foto: Marion S. Trikosko, U.S. News & World Report Magazine/Wikimeda
 • President Lyndon B. Johnson i møte Martin Luther King, Jr., Whitney Young og James Farmer i 1964. Foto: Yoichi Yakomoto/Wikimedia 
 • Graven til Martin Luther King Jr. Kilde: Wikimedia 


Historiske personer

Hvem var Martin Luther King?

Riktig!

Helt riktig!

Fantastisk! Martin Luther King var en amerikansk borgerrettighetsforkjemper som ble drept i et attentat i 1968. Han fikk Nobels fredspris for sin ikkevoldelige innsats for å bekjempe rasediskriminering i USA:

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dessverre ikke helt riktig. Du bør kanskje lese mer om Martin Luther King?

"Vi er alle oppdagelsesreisende i livet, hvilken vei vi så enn følger."

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Ved siden av Ibsen er han blant historiens mest kjente nordmenn.

Nansen ble født på Store Frøen gard i Vestre Aker rett utenfor Christiania (Oslo) i 1861. Faren hans var sakfører Baldur Fridtjof Nansen og hans mor het Adelaide Johanne Thekla Isidore. Han hadde sju søsken. Fritjof Nansen huskes særlig for sin innsats for flyktninger under og etter første verdenskrig, og fikk Nobels fredspris i 1922 for dette arbeidet. Nansen ble i 1920 den første høykommissæren for flyktninger,

Nansen-fram

Visste du at...?

Fritjof Nansen viste tidlig interesse for naturfag, og etter grunnskolen gikk han videre til å studere zoologi. Etter studiene ble han ansatt som konservator ved Bergens museum. Der skrev han en avhandling om slimålens nervesystem, som siden ble til en doktorgrad. Avhandlingen var forut for sin tid, og Nansen regnes som en av opphavsmennene til vår tids teorier om nervesystemets oppbygning.​

Nansen mottok en rekke norske og utenlandske utmerkelser (i tillegg til Nobels Fredspris). Han ble ridder av St. Olavs Orden i 1889, fikk storkorset av samme orden i 1896 og storkorset med kjede i 1925.

Blant hans mange utenlandske ordener var Dannebrogordenen (ridder), den britiske Viktoriaordenen (storkors) og den franske Æreslegionen (kommandør). Nansen ble også hedret med storkors av den bayerske Sankt Mikaels fortjenstorden, og ble utnevnt til storkors av Italias kroneorden, storoffiser av den italienske Sankt Mauritius' og Sankt Lasarus' orden, ridder av 1. klasse av den russiske Sankt Stanislaus-ordenen og storkors av den østerrikske Frans Josef-ordenen. Nansen ble i 1897 tildelt den danske Fortjenstmedaljen i gull med krone.

I tillegg er flere priser for vitenskapelig innsats knyttet til Nansens navn.

I 1888, 26 år gammel, ledet han den første dokumenterte ekspedisjonen som krysset Grønland. Nansen skildret senere ekspedisjonen i På ski over Grønland (1890) og i Eskimoliv (1891). Grønlandsferden var bare begynnelsen for Nansen. Basert på en teori om at polarisen drev fra Sibir over Polhavet til Grønland, mente Nansen at det kunne være mulig å la seg drive med isen og passere Nordpolen på den måten. Polarskuten «Fram» ble spesialbygget av Colin Archer etter Nansens utkast, og i 1893 dro Fram-ekspedisjonen fra Oslo med 13 mann om bord. Planen slo dessverre feil. «Fram» hadde ikke rukket å komme langt nok øst før den frøs fast i isen. Etter to overvintringer forlot Nansen og en til skipet for å gå mot Nordpolen på ski, men snudde da de forsto at de ikke ville rekke fram og tilbake i løpet av sommeren. Tilbakeveien var farlig og hard, de ble angrepet av isbjørn og måtte overvintre i en selvbygget hytte. Da sommeren kom, fortsatte de til de møtte en britisk ekspedisjon og fikk skyss med dem tilbake til Norge, der de ble tatt imot som nasjonalhelter.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ble Fritjof Nansen tatt imot som helt etter det mislykkede forsøket på å nå Nordpolen?

Nansen Johansen depart 14 March 1895

Visste du at...?

Nansen gikk fra å være en radikal republikaner, til å bli utnevnt til Norges første minister i London 1906–08.

I 1909 var han med på å stifte partiet Frisinnede Venstre.

Nansen fortsatte sin karriere som politiker og diplomat. Han deltok aktivt i den norske uavhengighetsprosessen mot unionsoppløsningen i 1905, og statsminister Christian Michelsen sendte ham som uoffisiell diplomat til London og Berlin. Han ble snart lansert som en mulig statsministerkandidat i en bred borgerlig samlingsregjering, og i 1918 ble Nansen den første formann i Den norske forening for Nationernes Liga, en forening som skulle bidra til opprettelsen av en fredsliga mellom nasjonene etter første verdenskrig.

Nobelpris 1922 1

Visste du at...?

For sitt humanitære og fredsskapende arbeid fikk Fridtjof Nansen Nobels fredspris i 1922.

Storparten av fredsprispengene brukte Nansen på greske bosettinger for flyktninger i Trakia og til to jordbruksstasjoner i Sovjetunionen, én i Ukraina og én ved Volga.

Noe ble reservert til flyktninghjelpen til statsløse flyktninger. Det som var igjen av disse pengene ble etter Nansens død overført til et fond med samme formål.

Etter første verdenskrig ga Folkeforbundet og Røde Kors Nansen ansvaret fra å lede utvekslingen og repatrieringen av krigsfanger etter første verdenskrig. I løpet av kort tid ble 427.886 fanger fra 26 land skysset til sine hjemland. Under vestmaktenes blokade av regimet i Russland, forsøkte han å få nødhjelp igjennom til den russiske befolkningen, som var rammet av hungersnød på grunn av borgerkrigen. Nansen jobbet også for å hjelpe de mange flyktningene, og i april 1920 ble han Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger, hvor han blant annet skapte Nansenpasset for å hjelpe statsløse flyktninger, og som etterhvert ble anerkjent av de fleste stater. Etter krigen mellom Tyrkia og Hellas bidro han til fredsslutningen ved Lausanne-traktaten i 1923 og til utveksling av fordrevne folkegrupper. Som følge av folkemordet på armenerne i Tyrkia var de fleste av den store armenske befolkningen fordrevet, og Fridtjof Nansen engasjerte seg utover i 1920-årene særlig for å skaffe hjelp til de armenske flyktningene.

Drøftings-oppgaver

Hvilken betydning har Fritjof Nansens arbeid i dag?

Nansenpassport 2
Nansenpass 2

Les mer

aldrimer22juli.no: Folkemordet på armenerneDe Forente Nasjoner (FN)

Store norske leksikon (www.snl.no)

Fram-muséet (www.frammuseum.no)

Norsk biografisk leksikon (www.nbl.no)

Bilder: 

 • Fram i isen. 1897. Foto: Fridtjof Nansen. Kilde: Wikimedia/United states public domain 
 • Fotografi fra 1895 av Nansen som gjør seg klar til å forlate skipet Fram og begynne ferden med slede til Nordpolen. Foto: Fridtjof Nansen 1897. Kilde: Wikimedia/United states public domain 
 • Nansen får nobelprisen i 1922. Foto: Fridtjof Nansen/Wikimedia 
 • Nansens pass. Kilde: Fram-museet/Wikimedia 


Historiske personer

Hva er Fritjof Nansen mest kjent for?

Riktig!

Helt riktig!

Gratulerer! Du svarte riktig på spørsmålet om hva Fritjof Nansen er mest kjent for. Han opprettet Nansenpasset, et internasjonalt anerkjent identitetsbevis utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger. Dessuten drev han humanitært arbeid for flyktninger, og fikk Nobels fredspris. I tillegg ledet han en ekspedisjon på ski over Grønland.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det var synd. Du bør kanskje lese mer om Fritjof Nansen?

“A man who stands for nothing will fall for anything.”

Malcolm Little (Malcolm X)

Malcolm Little ble født 19. mai 1925 som det fjerde av syv søsken i Omaha, Nebraska i USA. Moren Louise var hjemmeværende, mens faren Earl var baptistprest og menneskerettighetsforkjemper.

I 1929 brant huset familien til Malcolm bodde i ned til grunnen, og to år senere ble faren Earl funnet drept. Begge hendelsene ble behandlet som ulykker av politiet, selv om familien hele tiden mente at Black Legion stod bak. Louise brøt sammen flere år etter at mannen ble drept, og ble innlagt på mentalinstitusjon da Malcolm var 13 år. Da hadde hun i mellomtiden fått barn med en mann hun trodde hun skulle gifte seg med, men som stakk av da det viste seg at hun var gravid. De åtte barna ble spredd på ulike barnehjem og fosterhjem.

1965 FBI monograph on Nation of Islam - Malcolm X Little

Visste du at...?

Familien måtte flytte to ganger før Malcolm fylte fire grunnet trusler fra organisasjonen Black Legion, en white supremacy-organisasjon med sterke bånd til Ku Klux Klan.​

Malcolm flyttet til Boston som ung mann, og ble dømt for innbrudd i 1946 sammen med barndomsvennen Malcolm «Shorty» Jarvis. Dommen var på ti år, hvorav Malcolm Little sonte sju.

Da Malcolm slapp ut av fengsel i 1952 var han allerede en tilhenger av NOI, og hadde byttet ut Little med X. Han anså Little-navnet for å være et slavenavn, og tok navnet X for å markere sitt tapte stammenavn.

I 1946 havnet Malcolm Little i fengsel for innbrudd. Han brukte tiden i fengsel til å utdanne seg, og det var i løpet av denne perioden at han fikk sin politiske oppvåkning. 

Malcolm X fattet interesse for Nation of Islam (NOI), populært kalt "Black Muslims", og begynte å studere lederen Elijah Muhammads lære mens han satt i fengsel. Blant annet mente Muhammad at de hvite bevisst og aktivt motarbeidet afroamerikaneres muligheter til å hevde seg og oppnå politisk, økonomisk og sosial suksess. NOI jobbet også for separatisme og en selvstendig stat for svarte amerikanere, adskilt fra hvite innbyggere.

Drøftings-oppgaver

Hva tror du er grunnen til den politiske oppvåkningen til Malcolm X?

Visste du at...?

Malcolm X var en mediemagnet, og deltok blant annet i en ukelang TV-spesial i 1959 med Mike Wallace som het «The hate that hate produced». Dette gjorde Malcolm mer berømt enn Elijah Muhammad.

Malcolm X skilte seg fra Martin Luther King jr på flere områder enn religion. Blant annet kjempet han for separasjon av svarte amerikanere, om nødvendig ved bruk av vold.

Fordi Malcolm var en karismatisk og intelligent mann fikk han raskt ansvar for å bygge moskeer og fremme NOIs saker i offentligheten. Han talte i radio, TV og skrev utallige artikler. Som religiøs leder og talsmann i NOI fikk han mye av æren for at organisasjonen vokste fra 500 medlemmer i 1952 til over 30.000 i 1963. Han bidro dermed sterkt til en radikalisering av svarte ungdommer i USA.

Organisasjonen ble infiltrert av FBI, og i hemmelighet plantet de mikrofoner og kameraer og annet overvåkningsutstyr for å følge NOIs aktiviteter. Blant annet viste det seg at Malcolms ene livvakt var FBI-agent.

MartinLutherKingMalcolmX2

Visste du at...?

Malcolm Little giftet seg med Betty Sanders i 1958.

Uttalelsen “[Kennedy] never foresaw that the chickens would come home to roost so soon,” førte til at Malcolm ble suspendert fra NOI og pålagt 90 dagers taushet fra Muhammad. Malcolm mistenkte at det var andre grunner til at han ble suspendert, og brøt med organisasjonen i mars 1964.

Etter at han forlot NOI grunnla Malcolm X sin egen religiøse organisasjon, the Muslim Mosque, Inc.

Da NOI var på topp fikk Malcolm X først ett tilbakeslag da det viste seg at Elijah Muhammad i hemmelighet hadde seksuelle forhold til flere kvinnelige medlemmer av NOI. Som om ikke det var nok hadde noen av disse forholdene også resultert i barn. Malcolm avslo å hjelpe Elijah Muhammad med å skjule disse forholdene. Han var knust fordi han hadde sett på Elijah Muhammad nærmest som en levende profet. Selv hadde han levd i sølibat til han giftet seg. Han følte seg også skyldig i å ha forledet tusenvis av mennesker til å følge NOI, en organisasjon han nå mente var fundert på løgner. Han brøt med organisasjonen kort tid etter.

Drøftings-oppgaver

Sammenlign Martin Luther King jr og Malcolm X. Hvilke likheter finner du mellom dem? Hvilke forskjeller finner du?

Visste du at...?

Hans muslimske navn var El-Hajj Malik El-Shabazz. Dette tok han mens han var på pilegrimsreise til Mekka i 1964.

I juni 1964 grunnla Malcolm organisasjonen Organization of Afro-American Unity.

I 1964 dro Malcolm X på pilegrimsreise til Mekka, en reise som forandret livet hans. For første gang diskuterte han sine tanker og ideer med mennesker fra andre kulturer. Han oppdaget at ortodokse muslimer talte om likeverd for alle, ikke bare svarte. Da han kom hjem uttalte han at han hadde møtt blonde, blåøyde menn han kunne kalle brødre. Han talte ikke lenger bare til afro-amerikanere. Han sluttet å være talsmann for black supremacy, og jobbet isteden mot rasisme av alle slag.

Shabazz Gravesite

Visste du at...?

Femten hundre mennesker deltok i begravelsen til Malcolm X. Venner av ham tok spadene fra graverne etter seremonien og begravde ham selv.

Tvillingdøtrene til Malcolm X ble født etter at han var død.

Malcolms attentatmenn, Talmadge Hayer, Norman 3X Butler og Thomas 15X Johnson ble dømt for mord i mars 1966. Alle tre tilhørte Nation of Islam.

Etter gjentatte angrep på Malcolm X dro han sjelden noen steder uten livvakter. 14. februar 1965 ble huset til familien angrepet med brannbomber. På dette tidspunkt besto familien av Malcolm, Betty og de fire døtrene deres. Ingen ble skadet. En uke senere lyktes attentatmennene. Under et arrangement ved Manhattan’s Audubon Ballroom 21. februar 1965 ble Malcolm X myrdet på talerstolen. Tre attentatmenn løp opp på scenen og skjøt Malcolm X 15 ganger fra kloss hold. Han ble erklært død før de nådde fram til sykehuset.

Les mer/kilder

aldrimer22juli.no: Black lives matterRosa Louise McCauley ParksMartin Luther King

Den offisielle Malcolm X-siden: http://malcolmx.com/biography/

Store norske leksikon: https://snl.no/Malcolm_X

History.com: http://www.history.com/topics/black-history/malcol...


Bilder: 

 • FBIs monogram av Malcolm X og Nation of Islam. 1965. Kilde: FBI 
 • Martin Luther King og Malcolm X møtes i 1964. Kilde: Marion S. Trikosko, U.S. News & World Report Magazine/Wikimedia 
 • Graven til Malcolm X (El-Hajj Malik El-Shabazz) og Betty Shabazz. Foto: Tony the Misfit/Wikimedia 


Historiske personer

Hva er grunnen til at Malcolm X heter akkurat det? Altså X?

Riktig!

Helt riktig!

Flott, det er helt riktig. Malcolm X byttet ut etternavnet Little med X fordi han anså Little-navnet for å være et slavenavn, og tok navnet X for å markere sitt tapte stammenavn.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Kanskje du skal lese litt mer om Malcolm X?

«Jeg kommer aldri tilbake»

Ruth Maier

Ruth Maier kalles ofte den norske Anne Franck fordi dagbøkene hennes er intakte helt fra hun var tolv år og til noen få dager før hun ble drept i Auschwitz som 22-åring, 1. desember 1942.

Ruth Maier vokste opp i en jødisk familie i Østerrike. Faren Ludwig og moren Irma hadde to barn, Ruth og Judith. Gjennom farens kontakter fikk Ruth komme til Norge som flyktning, og ankom Lillestrøm 30. januar 1939. Planen var at Ruth etter hvert skulle reise videre til USA for å gjenforenes med sin søster og mor. Men Ruth ville vente, hun ville først ta artium i Norge. Da hun var ferdig med artium hadde krigen brutt ut også i Norge, og da var det for sent. Ruths visum til Storbritannia hadde løpt ut. Venner av familien prøvde å skaffe henne visum til USA, men det fikk hun ikke.

Visste du at...?

Gjennom Den kvinnelige frivillige arbeidstjenesten sommeren 1940 ble Ruth Maier kjent med Gunvor Hofmo, en av de mest kjente lyrikerne i etterkrigstidens Norge. De to var visstnok kjærester, og Ruths skjebne ble avgjørende for Hofmos diktning. Hofmo prøvde gjennom resten av sitt liv å få utgitt Maiers dagbøker i Norge, men lyktes ikke. Først etter hennes død fikk dagbøkene den oppmerksomheten de fortjente.

Forfatteren Jan Erik Vold gikk gjennom Gunvor Hofmos papirer og fant Ruths dagbøker. Resultatet ble boken Ruth Maiers dagbok, som ble utgitt i 2007.

Ruth Maier ble født i Wien i Østerrike 10. november 1920. Faren døde av sykdom det året Ruth fylte 13 år, noe som skulle komme til å prege livet hennes i stor grad. I 1938 ble det for farlig å være jøde i Østerrike. Tyskland annekterte Østerrike 13. mars 1938, og mange jøder flyktet. Søsteren Judith havnet i Manchester i England etter å ha fått plass på en barnetransport ut av landet. Ruth var for gammel til å få være med på denne transporten.

Hun kom som jødisk flyktning fra Wien til Norge i 1939. Ruth tok norsk artium i 1940, og ble regnet for å være svært begavet. 26. november 1942 ble hun tatt i den store massearrestasjonen av jøder i Norge og fraktet til Auschwitz og gasskammeret der.

Visste du at...?

Ruth Maier skrev dagbøker fra hun var 12 år. Til sammen finnes det åtte dagbøker, og mer enn 50 brev, dikt og akvareller etter Maier

Dagbøkene, brevene, lyrikken og notatene til Ruth Maier viser et forbløffende høyt litterært nivå. I 2014 ble papirene innlemmet i Norges dokumentarv, og regnes dermed som en del av UNESCOs verdensarv.

Ruth Maier kalles ofte den norske Anne Franck. I 2007 kom boken "Ruth Maiers dagbok" ut i Norge.

En annen kjent nordmann Ruth Maier ble kjent med som kunststudent var skulptøren Gustav Vigeland. Ruth Maier stod modell for Gustav Vigeland da han skulle fullføre skulpturen «Overrasket» i 1942. Dette var en skulptur han begynte på i 1904, og viser hans daværende samboer Inga Syvertsen idet hun prøver å dekke seg til da paret ble overrasket av noen som kom inn i atelieret mens hun sto modell for et annet kunstverk. Skulpturen ble stående uferdig til Ruth Maier altså sto modell da den ble fullført i 1942. Skulpturen ble deretter stående bortgjemt og nesten glemt til den ble satt opp i Vigelandsanlegget og avduket i 2002.

Ruth Maier Statue

Visste du at...?

Om morgenen den 26. november 1942 ble Ruth Maier hentet av politiet. Hun ble ført om bord på transportskipet Donau sammen med 531 andre norske jøder.

Av disse overlevde 9 menn, ingen kvinner og barn.

Ruth Maiers siste bolig i Norge var et jenteinternat i Dalsbergstien i Oslo. Hun ble i likhet med den store majoriteten av Norges jødiske befolkning hentet av politiet om morgenen 26. november 1942. Da hun ble ført ned trappen i Dalsbergstien av politiet spurte en av hennes venninner om hun skulle ta vare på klokken hennes til hun kom tilbake. «Jeg kommer aldri tilbake», svarte hun. Hun ble ført rett om bord på Donau for transport ut av Norge. Umiddelbart etter ankomst Auschwitz ble hun ført til gasskammeret og drept.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du vi vet så lite om norske jøders skjebner?

​Les mer/kilder

aldrimer22juli.no: Nasjonale minoriteter i Norge, Antisemittisme, Nazisme, Holocaust, Samuel Steinmann

J. E. Vold (2007); Ruth Maiers dagbok, Gyldendal norsk forlag

Holocaustsenteret: http://www.hlsenteret.no/bibliotek/arkivet-etter-ruth-maier-1933-42.html

Artikkel i Dagbladet i forbindelse med bokutgivelsen: http://www.dagbladet.no/kultur/2007/10/18/515380.html

Artikkel på ABC Nyheter i forbindelse med bokutgivelsen: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2007/10/17/53969/skal-ikke-brennes

Store norske leksikon om Anschluss: https://snl.no/Anschluss


Bilder:

 • Forsidebilde: «Snublestein» av Ruth Maier i Dalsbergstien i Oslo. Slike snublesteiner finner man mange steder i Norge der jøder ble deportert og drept i løpet av 2. verdenskrig. Foto: Samir Madad
 • Statuen «Overrasket» av Gustav Vigeland fra Frognerparken i Oslo. Modell var Ruth Maier. Foto: Samir Madad

Historiske personer

Hvem var Ruth Maier?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Ruth Maier Hun var jødisk flyktning fra Østerrike til Norge da krigen brøt ut, og en av de mange som døde i Auschwitz etter å ha blitt transportert ut av Norge med DS Donau. Hun kalles ofte den norske Anne Franck fordi hun etterlot seg flere dagbøker.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det var nok ikke helt riktig. Du kan lese mer om Ruth Maier og svare på spørsmålet om igjen.

Historiske personer

Historiske personer

Hvor mange av de historiske personene som er nevnt på disse sidene har fått Nobels fredspris?

Riktig!

Helt riktig!

Gratulerer, dette kunne du. Både Martin Luther King jr, Nelson Mandela og Fritjof Nansen har blitt tildelt Nobels fredspris.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Kanskje du bør lese noen av artiklene om igjen?

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet