flip it

"I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low."

Martin Luther King

Martin Luther King Jr. ble født 15. april 1929. Han var en amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper som er mest kjent for å ha ledet den ikke-voldelige borgerrettighetskampen i 1950- og 60-tallets USA.

King vokste opp i Georgia og gjennomførte skolegangen sin innenfor det rasesegregerte, offentlige skoleverket. Bachelorgraden i teologi fullførte han ved Morehouse College i Alabama, der hans bestefar og far hadde gått før ham. Etter tre år med teologistudier fortsatte han studiene i Boston, og fullførte en doktorgrad i 1955. Det var i Boston han først møtte den intellektuelle og kunstneriske Corietta Scott, som skulle bli hans kone. King var en samfunnsengasjert ung mann med særlig interesse for borgerrettigheter, og han var på dette tidspunktet allerede medlem av hovedstyret i National Association for the Advancement of Colored People, den største organisasjonen av sitt slag i USA, også den dag i dag.

Visste du at...?

Sammen med Corietta fikk Martin Luther King fire barn, to gutter og to jenter.

I 1954 ble han utnevnt til pastor i menigheten Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama, et yrke hans bestefar og far hadde hatt før ham.

I 1964 fikk King, som den yngste noen sinne, tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å bekjempe rasediskrimineringen i USA. Fire år etter ble han drept i et attentat i Memphis bare 35 år gammel.

Kings første kjente innsats i den moderne amerikanske borgerrettighetskampen, var som organisator bak den betydningsfulle bussboikotten i Montgomery i 1955. Bakgrunnen for boikotten var at den unge, svarte kvinnen Rosa Parks i desember 1955 nektet å oppgi setet sitt til en hvit passasjer, da det ikke var flere seter ledige i den fremre delen, der setene i henhold til raseskillelovgivningen var holdt av til hvite passasjerer. Bussboikotten ble en svært viktig symbolsk og mobiliserende hendelse for bevegelsen, og året etter vedtok amerikansk Høyesterett at lovene var grunnlovsstridige. I denne perioden ble King utsatt for flere angrep, huset hans ble bombet og han ble mishandlet. Samtidig markerte han seg som en av landets ledende aktivister i kampen for like rettigheter.

MartinLutherKingMalcolmX

Visste du at...?

Martin Luther Kings fødselsdag 15. januar er fra 1986 offisiell høytidsdag i USA.

I 1963 ledet han en omfattende kampanje mot rasediskriminering i Birmingham, Alabama, og var en av hovedorganisatorene bak den kjente Washington-marsjen, den største ikke-voldelige demonstrasjonen for svartes rettigheter i USAs historie.

Malcolm X og Martin Luther King møtte hverandre bare en gang, og selv om begge var svarte borgerrettighetsforkjempere på 60-tallet i USA, er deres ulikheter mer kjent enn deres likheter. King var kristen og antivoldelig på linje med Ghandi, mens Malcolm X var muslim og mente at kampen måtte kjempes med alle nødvendige midler. Likevel nærmet de seg hverandre politisk mot slutten.

I 1957 stiftet King organisasjonen Southern Christian Leadership Conference. Organisasjonens hovedmål var å utdanne nytt lederskap for borgerrettighetsbevegelsen. King fungerte som organisasjonens leder og baserte lederskapet på en kombinasjon av kristne verdier og pasifistiske metoder, inspirert av blant annet Gandhi. King huskes særlig godt for sine fremragende taleegenskaper, og det var til deltakerne i den berømte marsjen i Washington at han framførte de ordene han kanskje kjennes aller best for, «I have a dream…» Året etter endret president Lyndon B. Johnson lovverket, slik at alle former for rasediskriminering ble gjort ulovlig.

“The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.”

Washingtontalen (”I have a dream”), 28. august 1963

Lyndon Johnson meeting with civil rights leaders

Visste du at...?

I 1963 ble Martin Luther King jr kåret til Årets mann i Time magazines tradisjonelle kåring.

Fire av Kings bøker er utgitt på norsk: Broen heter kjærlighet (1964), Hvorfor vi ikke kan vente (1964), Hva nå? (1967) og Siste appell (1968).

I 1964 ble Martin Luther King jr tildelt Nobels fredspris, bare 35 år gammel

Martin Luther King jr ble flere ganger arrestert for sitt politiske arbeid, men huskes som et symbol på ikke-voldelig motstandskamp. Hans handlekraft og religiøse tilnærming gjorde at han oppnådde stor troverdighet blant svarte amerikanere, og var, på tross av at han ikke representerte noen stor organisasjon eller stort politisk parti, en av de mest betydningsfulle amerikanske politikerne i sin tid. I løpet av perioden mellom 1957 og 1968 reiste han millioner av mil og holdt mer enn 2500 taler. I løpet av den samme perioden skrev han fem bøker, hvorav fire er utgitt på norsk.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ble Martin Luther King jr så viktig?

“We must concentrate not merely on the negative expulsion of war, but on the positive affirmation of peace.”

Martin Luther King Jr. - Nobeltalen, 11. desember 1964

MLK tomb

Visste du at...?

King ble myrdet på balkongen til hotellrommet sitt, på kvelden den 4. april 1968 i Memphis, Tennessee. Han var der for å delta i en streik til støtte for svarte renovasjonsarbeidere.

James Earl Ray ble siden dømt for drapet, men i 1990-årene kom det fram opplysninger som trakk dommen i tvil.

Martin Luther KIng ga hele prissummen videre til borgerrettighetsbevegelsen da han ble tildelt Nobels fredspris, slik at kampen kunne fortsette. I årene etter tildelingen jobbet han særlig med å bekjempe fattigdom og for en bedre sosialpolitikk. King maktet å bygge bro mellom intellektuelle og liberale hvite og den nye generasjonen av svart ungdom, som nå fikk mulighet til å ta college- og universitetsutdannelse. Han rettet også skarp kritikk mot USAs krigføring i Vietnam. I 1968 ble han myrdet på et hotell i Memphis, bare 35 år gammel.

“Now let us begin. Now let us re-dedicate ourselves to the long and bitter, but beautiful, struggle for a new world.”

Kings første antikrigstale, “Beyond Vietnam”, i New York’s Riverside Church, 4. april 1967


 


Les mer

aldrimer22.juli.no: Black lives matterRosa Louise McCauley ParksMalcolm Little (Malcolm X)

Store norske leksikon: https://snl.no/Martin_Luther_King

Nobelprisens offisielle hjemmeside: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

The King Center: http://www.thekingcenter.org/

Amnesty: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/0...


Bilder: 

  • Martin Luther King, Jr. og Malcolm X i 1964. Foto: Marion S. Trikosko, U.S. News & World Report Magazine/Wikimeda
  • President Lyndon B. Johnson i møte Martin Luther King, Jr., Whitney Young og James Farmer i 1964. Foto: Yoichi Yakomoto/Wikimedia 
  • Graven til Martin Luther King Jr. Kilde: Wikimedia 


Sist oppdatert: 19/12/2016 14:52