flip it

Om nettstedet

Dette er et nettsted som skal informere og spre kunnskap for å bidra til at terrorangrep som 22. juli 2011 ikke skal skje igjen. Antirasistisk Senter ønsker å gjøre dette med informasjon til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer. Nettsiden er nært knyttet opp til Kunnskapsløftet, selv om temaene nødvendigvis ikke er de samme. Vi har tatt med de enkelte målene for læreplanen som vi mener disse sidene dekker helt eller delvis. Tilpasning til ny overordnet del av læreplanverket og nye fagplaner vil skje etterhvert som de nye fagplanene foreligger.

Sidene er en ressurs til bruk i undervisningen, artiklene er for det meste skrevet av fagfolk på de ulike områdene. Innholdet i artiklene er etterrettelig og er tilpasset de enkelte trinn. Nettsiden er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Sidene kan alltid bli bedre, så vi setter pris på tilbakemeldinger fra lærere som bruker sidene. Tilbakemeldinger kan sendes til [email protected]

Slik bruker du siden

Trinnside

Nettstedet er foreløpig delt inn i 4 ulike nivåer: 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og vgs. Det betyr at innholdet på hvert nivå er tilpasset Kunnskapsløftet for gjeldende trinn. Det betyr også at enkelte artikler kan være litt vanskelige for det laveste trinnet på hvert nivå, mens de kan være litt enkle for høyeste trinn på samme nivå. I skrivende stund er ikke sidene for barnehage publisert.

For å gjøre det litt enklere har vi markert hver enkelt artikkel med farge for vanskelighetsgrad (blå er enklest, rød er vanskeligst). For de laveste trinnene legges sidene opp til hjelp fra voksne, men med mest mulig bilde/film og minst mulig tekst.

Temaside

Trinnsidene er delt inn i ulike temaer tilpasset Kunnskapsløftet for trinnet. De ulike temaene har ikke nødvendigvis de samme titlene som hovedområdene har, men innholdet vil kunne knyttes opp mot målene i læreplanen. Endringer tilpasses nye fagplaner når de er klare. 

For hvert tema finnes det forslag til filmer og opplegg til bruk i undervisningen, i tillegg til oppgaver. Det finnes også leseforslag knyttet til hver artikkel ("Les mer"). Artiklene har drøftingsoppgaver som med fordel kan brukes i plenum.

Quiz

Under hvert tema har vi laget en quiz med spørsmål fra de ulike artiklene. Ved feil svar får eleven tips om artikler man kan lese for å lære mer. Ved riktig svar får eleven en utdypende kommentar til svaret.

Elevene kan få tilsendt resultatet fra quizen ved å oppgi epostadresse, og kan deretter sende denne videre til læreren om det er ønskelig. Eventuelt skrive lærerens epostadresse i adressefeltet sånn at læreren får besvarelsen direkte.

Sist oppdatert: 25/09/2018 13:45