flip it

"sigøinere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket" (1927)

Norske rom

Med norske rom mener vi den nasjonale minoriteten rom. Det vil si, norske statsborgere med rombakgrunn, som bor i Norge.

Språket, romanés («på romvis»), er fra India. For 1000-1500 år siden utvandret rom fra Asia til Øst-Europa, og særlig til Romania, Balkan og Ungarn. Dette kalles Den første vandringen. Her ble mange holdt som slaver. Språket og tradisjonene overlevde fordi det var ulovlig for slaver å gifte seg utenfor folkegruppen. Noen slaver levde allikevel ganske fritt og kunne fortsette å reise.

Rom-flagg

Visste du at...?

I Norge bruker vi navnet rom. Tidligere ble rom kalt sigøynere, og noen vil fortsatt bli kalt det.

Siden de første romfolkene fortalte at de kom fra Egypt, ble de mange steder bare kalt egyptere – på engelsk gypsies, på spansk gitanos. ​Selv kalte romfolkene seg secani, det samme ordet som på tysk har blitt til zigeuner og på norsk sigøyner.

Språket romanés har ikke blitt særlig påvirket av europeiske språk, og mange norske rom har romanés som morsmål. Rom fra ulike land har dermed mulighet til å forstå hverandre på tvers av landegrenser.

Vi vet ikke akkurat hvor mange rom som bor i Norge, mest sannsynlig mellom 500 og 750. De fleste bor i Oslo-området, og de fleste tilhører storfamilier.

I siste halvdel av 1800-tallet førte store forandringer i Romania til stor fattigdom og mange slaver ble frigitt. Mange rom emigrerte (flyttet) til resten av Europa, også til Norge. Norske rom er etterkommere etter det som ofte kalles Den andre vandringen. Til å begynne med fikk romfolk som var i landet være i fred. På begynnelsen av 1900-tallet forandret dette seg. Mange ville at grensene skulle stenges, og at romfolkene skulle utvises.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har mange sluttet å bruke ordet "sigøyner", og begynt å bruke "rom"?

konsentrasjonsleir

Visste du at...?

De norske rom er en nasjonal minoritet. Det er fordi norske rom har bodd lenge i landet.

Fra 1927 til 1956 hadde rom innreiseforbud til Norge. Det var på grunn av "sigøynerparagrafen" i fremmedloven av 1927: "sigøinere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket".

Før andre verdenskrig betalte Norge nazi-Tyskland for å hente norske rom. De fleste ble drept i konsentrasjonsleir.

Vi tror at nesten en halv million rom ble drept i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig. Rom ble forfulgt av nazistregimet i Tyskland. Nazistene registrerte ikke så nøye hvor mange rom de drepte, men vi tror de drepte over 400 000 rom. Nazistenes forsøk på å utrydde rom kalles av mange Porajmos (Fortæringen).

Norske myndigheter mente at rom ikke hørte til i Norge. Derfor ble ikke rom utsatt for så mange overgrep som for eksempel romani. Myndighetene trodde at romfolkene ville dra fra Norge hvis det ble vanskelig nok å bli. På 1920-tallet ble loven forandret sånn at «sigøinere og andre utenlandske omstreifere» ikke hadde lov til å komme inn i Norge. Norske pass ble ugyldige. I 1930 hadde det blitt så vanskelig for rom i Norge at mange flyttet til Frankrike, Belgia og Tyskland. For mange ble dette skjebnesvangert. I 1934 ble norske rom som prøvde å flykte fra Tyskland til Norge avvist av norske myndigheter. De fleste ble senere drept i konsentrasjonsleirene. Rom som overlevde konsentrasjonsleirene og fortalte om overgrep de hadde blitt utsatt for ble ikke trodd.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor finnes det så lite informasjon om rom?

Politiet-tar-rom-1955

Visste du at...?

Det føres ikke egen statistikk over rom i Norge, derfor er mange av tallene usikre. Vi vet derfor alt for lite om rom, for eksempel diskriminering av rom og hvordan rom har det.

Det finnes også andre rom i Norge enn den nasjonale minoriteten. Noen har innvandrerbakgrunn fra Russland, andre fra det tidligere Jugoslavia.

Norge ble kritisert av FN for behandling av norske rom i 2015. For eksempel er nesten halvparten av norske rombarn hos barnevernet, uten at regjeringen kan forklare hvorfor.

Roma (flertallsform av rom) og rrom brukes også som navn for rom. Norske aviser bruker ofte romfolk når de mener tilreisende rom, og rom når de mener den nasjonale minoriteten.

I løpet av 1950-tallet søkte overlevende fra konsentrasjonsleirene under krigen om å få lov til å komme inn i Norge. Selv om mange var født i Norge ble alle søknadene avvist. Mange i Norge syntes dette var feil og protesterte, og til slutt fikk de fleste komme tilbake. I 1956 ble det lov for rom å komme inn i Norge igjen.

I løpet av 1960- og 70-tallet kom det egne ordninger til rombefolkningen i Norge, særlig i Oslo. Det kom barnehager, fritidsklubber og skoleklasser for rom. Mange fikk egne boliger for at rombefolkningen skulle slutte å reise. I 1991 ble det slutt på ordningene fordi de gjorde at mange fikk fordommer mot rom. Etterpå mente mange at vanlige tilbud virker dårlig for rom, og at myndighetenes ikke kan nok om rom. På grunn av dette ble tilliten mellom rom og myndigheter mye dårligere da ordningene forsvant.

​ Les mer

aldrimer22juli.no: Tilreisende rom,Europas rombefolkning, Diskriminering

Hefte fra Utdanningsdirektoratet: Hefte om norske minoriteter

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_gruppe

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Nrk-artikkel: http://www.nrk.no/urix/_-slakter-norges-behandling...


Bilder:

  • Det internasjonale romflagget. Laget i 1933. Motivet er et vognhjul.
  • Konsentrasjonsleir i Auschwitz. Polen 1945. Foto: Stanislaw Mucha/German Federal Archives
  • Franz og Marie Josef Czardas blir fratatt barna sine av barnevernsnemnda, assistert av politi. Oslo 1955. Foto: Aage Storløkken


Sist oppdatert: 26/08/2019 10:40