flip it

Rom ble innledningsvis tatt godt imot i Europa. Mot slutten av 1400-tallet endret dette seg til mistro og hat.

Europas rombefolkning

​Man snakker ofte om "romfolk", men en riktigere betegnelse er "rom". Noen i gruppen foretrekker den omstridte betegnelsen "sigøynere".

Det er mellom ti og tolv millioner mennesker med rombakgrunn i Europa, noe som gjør rom til en av kontinentets største minoritetsgrupper. De fleste lever i land i Øst-Europa, blant annet i Romania og på Balkan. Rombefolkningen er trolig Europas mest diskriminerte minoritetsgruppe. Store deler av forfølgelsen de har blitt utsatt for gjennom historien forblir nesten ukjent. Dette gjelder både omfattende slaveri og at de ble jaktet på for underholdning.

250620112807

Visste du at...?

Europas rombefolkning kom opprinnelig fra India for ca 1000 år siden.

Fram til 1864 ble mange rom holdt som slaver i Europa. Dette tok slutt fordi slaveri ble forbudt.

Det foregikk jakt på rom i Europa langt ut på 1800-tallet, det var blant annet forbudt å streife omkring.

Rom har en lang historie i Europa med forfølgelse, marginalisering og overgrep. De kom opprinnelig fra India for ca. 1000 år siden. Fram til 1864 ble mange holdt som slaver i flere land i Øst-Europa. Dette slaveriet var omfattende og brutalt, men er generelt lite kjent. I deler av Romania var det for eksempel bestemt at slaver som rømte fikk tungen skåret av. Rom som streifet omkring, skulle lynsjes i nærmeste tre. Mens mange av oss har lært om det amerikanske slaveriet gjennom populærkulturen, ikke minst filmer, er dette slaveriet en del av Europas historie som det snakkes lite om.

Listen med overgrep er lang, omfattende og rystende. I flere hundre år drev man blant annet jakt på rom i deler av Europa. I 1835 er det rapportert at 300 rom ble jaktet ned og drept i tyske områder. Blant annet fortalte en stolt tysk godseier at han hadde skutt en mor som ammet barnet sitt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kom rom til Europa for 1000 år siden?

260620112895

Visste du at...?

Over en halv million europeiske rom ble utryddet av nazistene under andre verdenskrig. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange siden det ikke eksisterer noen oversikt over hvor mange rom som fantes i Europa før Holocaust.

Fortsatt er rom den mest diskrimenerte minoritetsgruppen i Europa.

Forfølgelsen av Europas rombefolkning fikk sitt mest forferdelige omfang under Holocaust, da omkring en halv million rom ble utryddet av Hitler-Tyskland. Det finnes ikke eksakte tall over hvor mange som ble drept, blant annet fordi det ikke eksisterer oversikter over hvor mange rom som fantes før Holocaust.

Nazistenes folkemord på Europas rombefolkning har dessverre ikke ført til situasjonen for denne gruppen har blitt bedre. Rom er fortsatt et av Europas mest marginaliserte folkeslag. Mange lever på utsiden av majoritetssamfunnet, og opplever mye diskriminering hvis de for eksempel forsøker å skaffe seg en jobb. I dag er romfolket i følge store EU-undersøkelser den mest diskriminerte minoritetsgruppen i Europa.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er utryddelsen av rom under andre verdenskrig så lite kjent?

260620112856

Visste du at...?

Ifølge anslag fra Europarådet finnes det rundt 11 millioner romfolk i Europa. Det finnes ingen nøyaktige tall, også fordi mange ikke vil registreres som rom.

I Amerika finnes det rundt 2 millioner rom.

Også i Australia bor det romfolk. Mange er etterkommere etter folk som ble deportert av britene.

8. april er valgt som nasjonaldag for rom.

En kartlegging fra Amnesty i 2012 viste at rom har lavere inntekt, dårligere helse, verre boforhold, færre lesekyndige og høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen. I mange land har de også lavere levealder. I enkelte land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom, noen i slumområder. Amnesty konkluderte at omfattende diskriminering og segregering av rombarn på skolene er en av hovedårsakene for rombefolkningens vedvarende fattigdom. Et særlig alvorlig problem er at barn med rombakgrunn i flere land sendes på skoler for psykisk utviklingshemmede.

Høyreekstreme grupper i flere land har et særlig fokus på romfolket. Blant annet i Ungarn har det vært en rekke grove voldshendelser rettet mot rom fra høyreekstremister, også drap med såkalte molotov-cocktails (enkle brannbomber).

Trolig er det ingen annen gruppe mennesker i Europa i dag hvor fattigdom og utestengelse er så nært knyttet opp mot en lang historie med fordommer og forfølgelse.

Les mer

aldrimer22juli.no: Norske romTilreisende romDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_grup...

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/...

Amnesty: https://amnesty.no/aktuelt/fle...


Bilder: 

  • Somcuta Mare i Romania. 2011. Foto: Agenda X

Sist oppdatert: 19/12/2016 14:15