flip it

Rom ble først tatt godt imot i Europa. På slutten av 1400-tallet ble dette endret til mistro og hat.

Europas rombefolkning

​Man sier ofte "romfolk", men det er riktigere å si "rom". Noen romfolk foretrekker at man sier "sigøynere".

Det er mellom ti og tolv millioner mennesker med rombakgrunn i Europa. Det gjør at rom er en av Europas største minoritetsgrupper. De fleste lever i Øst-Europa, for eksempel i Romania og på Balkan. Rombefolkningen er sannsynligvis Europas mest diskriminerte minoritetsgruppe. Mye av det de har blitt utsatt for er nesten ukjent. De ble for eksempel holdt som slaver og ble jaktet på som underholdning.

250620112807

Visste du at...?

Europas rombefolkning kom opprinnelig fra India for ca 1000 år siden.

Fram til 1864 ble mange rom holdt som slaver i Europa. Det tok slutt fordi slaveri ble forbudt.

Det foregikk jakt på rom i Europa langt ut på 1800-tallet. Det var blant annet forbudt å streife omkring.

Rom har en lang historie i Europa med forfølgelse og overgrep. De kom opprinnelig fra India for ca. 1000 år siden. Fram til 1864 ble mange holdt som slaver i flere land i Øst-Europa. Dette slaveriet var brutalt. I deler av Romania var det for eksempel bestemt at slaver som rømte fikk tungen skåret av. Rom som streifet omkring, skulle lynsjes i nærmeste tre. Mens mange av oss har lært om det amerikanske slaveriet, er slaveriet av rom en del av Europas historie som det snakkes lite om.

Listen med overgrep er lang og rystende. I flere hundre år drev man blant annet jakt på rom noen steder i Europa. I 1835 ble det rapportert at 300 rom var jaktet ned og drept i tyske områder. Blant annet fortalte en stolt tysk godseier at han hadde skutt en mor som ammet barnet sitt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kom rom til Europa for 1000 år siden?

260620112895

Visste du at...?

Over en halv million europeiske rom ble drept av nazistene under andre verdenskrig. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange siden det ikke eksisterer noen oversikt over hvor mange rom som fantes i Europa før Holocaust.

Fortsatt er rom den mest diskrimenerte minoritetsgruppen i Europa.

Ifølge Europarådet finnes det rundt 11 millioner romfolk i Europa. Det finnes ingen nøyaktige tall, også fordi mange ikke vil registreres som rom.

Forfølgelsen av Europas rombefolkning var verst under Holocaust, da omtrent en halv million rom ble drept av Hitler-Tyskland. Det finnes ikke et nøyaktig tall over hvor mange som ble drept, fordi det ikke finnes oversikt over hvor mange rom som bodde i Europa før Holocaust.

Nazistenes folkemord på Europas rombefolkning har dessverre ikke ført til at situasjonen for denne gruppen har blitt bedre. Mange opplever diskriminering hvis de for eksempel prøver å få seg en jobb.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er utryddelsen av rom under andre verdenskrig så lite kjent?

260620112856

Visste du at...?

I Amerika finnes det rundt 2 millioner rom.

Også i Australia bor det romfolk. Mange er etterkommere etter folk som ble deportert av britene.

8. april er valgt som nasjonaldag for rom.

Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som jobber for menneskerettighetene.

Amnesty skrev en rapport i 2012 som viste at rom har lavere inntekt, dårligere helse, verre boforhold, færre som kunne lese og høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen. I mange land har de også lavere levealder. I noen land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom. Amnesty mener at diskriminering av rombarn på skolene er en av hovedårsakene for rombefolkningens fattigdom. Et veldig alvorlig problem er at barn med rombakgrunn i flere land sendes på skoler for psykisk utviklingshemmede istedenfor å gå på vanlig skole.

Høyreekstreme grupper i flere land har fokus på romfolket. Blant annet i Ungarn har det vært mange grove voldshendelser rettet mot rom fra høyreekstremister, også drap.

Sannsynligvis er det ingen annen gruppe mennesker i Europa i dag hvor fattigdom og utestengelse er så nært knyttet opp mot en lang historie med fordommer og forfølgelse.

Les mer

aldrimer22juli.no: Norske romTilreisende romDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_grup...

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/...

Amnesty: https://amnesty.no/aktuelt/fle...


Bilder: 

  • Somcuta Mare i Romania. 2011. Foto: Agenda X

Sist oppdatert: 18/08/2017 17:22