flip it

I 2014 bestemte regjeringen at kommuner kan vedta lokale forbud mot tigging. Nesten ingen kommuner vedtok forbud.

Tilreisende rom

De siste årene har det vært mye debatt om rom som kommer til Norge fordi mange av dem tigger. Noen ganger har oppførselen til noen nordmenn vært hatefull mot de tilreisende tiggerne.

Det er folk som tigger, spesielt i Oslo og andre norske byer. De siste årene har det blitt flere vi kaller tilreisende rom. Mange av dem som kommer til Norge, er fra Romania, og har mulighet til å være i Norge i tre måneder av gangen. Dette er på grunn av reglene i EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) som vi er en del av.

Img 0847 Jpg

I VG i juli 2012 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mot hatet: "Det er forstemmende hvilke karakteristikker og standpunkter en del har forfektet overfor romfolket de siste dagene: oppfordring til vold og stempling av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe."

Drøftings-oppgaver

Tenker vi forskjellig om folk hvis vi vet at de tilhører en spesiell gruppe, for eksempel rom?

Img 0812 Jpg

Visste du at...?

Tilreisende rom er en stund i Norge, men bor andre steder. Ofte blir tilreisende rom bare kalt romfolk.

De fleste tilreisende rom i Norge bor i Romania.

Tilreisende rom har samme bakgrunn som den nasjonale minoriteten rom, men snakker vanligvis det nasjonale språket.

Tilreisende rom utsettes for mye diskriminering. Da Antirasistisk Senter undersøkte hvordan tilreisende rom har det i Oslo i 2012, fortalte de fleste om dårlige opplevelser, særlig med politiet og butikker. De fortalte blant annet at de hadde blitt jaget fra broer og andre steder hvor de prøvde å sove, og at de hadde blitt fratatt tepper og klær. En mann fortalte at politiet hadde tatt teltet fra ham tre ganger. Nå ville han ikke kjøpe flere, og sov heller uten. 

Noen ganger hadde politiet kjørt rom et stykke ut av byen og forlatt dem der. Dette ble kritisert av Spesialenheten for politisaker, som mente at politiet etterlot disse menneskene i en veldig sårbar situasjon.

I tillegg har mange hatt negative opplevelsene i Oslo, noen får ikke komme inn i butikker og spisesteder. Flere fortalte at de har blitt sparket og spyttet på av folk.

Drøftings-oppgaver

Hvordan snakker man om tilreisende rom i media (aviser, radio og TV)? Hvordan snakker vanlige folk om tilreisende rom?

De fleste tilreisende rom vil heller ha jobb enn å tigge. Hvorfor er det så mange tilreisende rom som tigger?

Visste du at...?

Det er ikke forbudt å tigge i Norge, men regjeringen har sagt at kommunene kan innføre lokale tiggeforbud.

Noen kommuner hadde tiggeforbud i 2014, men det var så vanskelig at forbudene ble opphevet etter kort tid.

Forskning viser at tiggere stort sett er fattige mennesker som ikke ser andre utveier for å overleve.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors har dusj og overnatting for tilreisende fattige, spesielt om vinteren.​

Mange påstår at tiggingen er organisert av kriminelle bakmenn. Selv om det kan skje, mener organisasjonene som jobber med tilreisende rom at det er feil. De mener at det er snakk om personer som er veldig fattige i hjemlandene, og som prøver å skaffe penger til seg og sin familie. Inntektene man får gjennom tigging er veldig lave.

Img 0807 Jpg

"Dette hand­ler om fat­ti­ge men­nes­ker som be­fin­ner seg i en vel­dig vans­ke­lig si­tua­sjon. Men i Norge er per­spek­ti­vet et annet. Vi tar ut­gangs­punkt i at det er pro­ble­ma­tisk og pro­vo­se­ren­de å se tig­ge­re på gaten. Det synes jeg er trist", sa major Knut Haugs­vær i Frel­sesarmeen til NTB i 2013.

Les mer

aldrimer22juli.no:Innvandrere og integreringNorske rom,Europas rombefolkningDiskriminering

Fafo-rapport om tilreisende rom: http://www.fafo.no/images/pub/2015/954-innmat-trykk.pdf

Antirasistisk Senters rapport om tilreisende rom: http://www.antirasistisk-sente...

HL-senterets rapport om antisiganisme: http://www.hlsenteret.no/publi...

Stoltenberg i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/stolt...


Bilder: 

  • Tilreisende rom i Oslo, fra arbeidet med Antirasistisk Senters rapport. Foto: Christianna Denne. 

Sist oppdatert: 08/11/2017 12:55