flip it

Felles for fascistiske bevegelser er at de er hierarkisk organisert, med en allmektig og antatt allvitende «fører».

Nazisme

Nazisme er kortform for nasjonalsosialisme. Den har sitt utgangpunkt i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP.

Nazismen oppsto i Tyskland etter første verdenskrig. Nazismens ideologi var basert på tanken om at ett folk er bedre enn alle andre og at én leder - eller «fører» - skulle lede dette folket. En del forskere hevder at nazismen best kan forstås ut i fra hvilke motstandere den mente at den hadde: kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene. Andre vektlegger i større grad nazismens «utopiske» målsetninger om det organiske, «raserene» folkefellesskap som selvstendig ideologisk faktor.

Flag Of The Nsdap 19201945

Visste du at...?

Nazismen vokste fram fra en fascistisk bevegelse i Europa etter første verdenskrig.

Det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ble ledet av Adolf Hitler fra 1921.

Den totalitære ideologien var for en stor del definert gjennom fiendebilder, rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

NSDAP var i begynnelsen bare én blant mange ultranasjonalistiske organisasjoner som vokste frem i kjølvannet av det tyske krigsnederlaget under første verdenskrig og den tyske revolusjonen i november 1918, og som motsatte seg den demokratiske Weimar-republikken og fredsbetingelsene som ble pålagt Tyskland i Versailles i 1919. Partiet hadde mye til felles med fascistiske bevegelser i andre land, særlig Italia. Felles for disse bevegelsene var at de var hierarkisk organisert, med en allmektig og antatt allvitende «fører» på toppen. De hadde sine egne militært organiserte styrker som førte brutale og voldelige kampanjer mot politiske motstandere, og de dyrket en totalitær ideologi som for en stor del var definert gjennom fiendebilder – rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor vokste nazismen så kraftig frem akkurat i Tyskland?

Volkische Bewegung

Den radikale nasjonalismen hadde ideologiske røtter i det tyske keiserriket. I tiden før krigsutbruddet i 1914 appellerte blandingen av raseprogram, antisemittisme og ekspansjonskrav imidlertid bare til et mindretall på den borgerlige høyresiden. Selv om ideologien vokste i styrke under krigen, var det først i Weimar-republikken at tilstrømningen til den ekstreme høyresiden omskapte den til en massebevegelse og en reell maktfaktor. NSDAP samlet i løpet av 1920-årene mange av dem som hadde tilhørt den ekstremnasjonalistiske, raseideologiske og elitistiske völkisch-bevegelsen.

Hitlers DAP membership card

Visste du at...

Die völkische Bewegung ("folkebevegelsen") var en bevegelse som ble forent av den tysknasjonale, antisemittiske og rasistiske tenkningen.

Völkisch-bevegelsen hadde ingen nasjonal overbygning, men hadde en viss innflytelse gjennom etablerte partier, og hadde bred folkelig støtte.

Å vende tilbake til de tyske kulturelle og rasemessige røtter sto sentralt i völkisch-bevegelsen, med et romantisk syn på landsbygda og anti-urban populisme.

Hva var det som ledet store deler av det øvre borgerskapet, den lavere middelklassen, bondestanden og selv deler av arbeiderklassen i en slik retning? Krigsnederlaget og Versailles-freden opprørte millioner. Nederlaget såret nasjonalstoltheten. De politiske partiene eller bevegelsene som var klarest motstandere av fredsbetingelsene, ble raskt populære. Den rasistiske, völkische nasjonalismen hadde sin egen tolkning av årsaken til nederlaget: Dolkestøtslegenden, som hevdet at jøder og kommunister hadde stukket den tyske hæren i ryggen med november-revolusjonen av 1918, mens hæren var «ubeseiret i felten». Weimar-republikken (og det «vestlige», demokratiske systemet den representerte) fikk skylden for nederlaget, og for fredsbetingelsene den var blitt tvunget til å undertegne i juni 1919.

Drøftings-oppgaver

Hva mener du er de viktigste likhetene og forskjellene på fascisme og nazisme?

Bundesarchiv Bild 102-10541 Weimar Aufmarsch der Nationalsozialisten

Visste du at...?

Versaillesfreden/Versailles-traktaten er fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919, og trådte i kraft fra 20. januar 1920.

Weimarrepublikken er betegnelse for den tyske republikken (1919–33) som bygde på den demokratiske forfatning vedtatt i Weimar august 1919.

De harde vilkårene i Versailles-traktaten var en medvirkende årsak til at krigens sår i Europa ikke ble leget og til at nasjonalismen og revansjismen fikk grobunn i Tyskland.

I tillegg til kampen mot Versailles-freden og Weimarrepublikken, kunne nazismen tilby en fremtidsvisjon av et «folkefellesskap» som skulle beskytte det nasjonale næringslivet mot den internasjonale kapitalismen og gi «folkekameratene» sosial og økonomisk sikkerhet, samtidig som den bekjempet marxismens oppløsende klassekamp. For å styrke det nasjonale samholdet måtte de «rasefremmede» elementene fjernes fra befolkningen. det gjaldt for eksempel kommunister, sosialdemokrater og liberalere, men fremfor alt hevdet nazismen at det var jødene som undergravde den germanske rasen, både biologisk (som en «parasittisk» rase), politisk (gjennom marxismen) og økonomisk (gjennom den internasjonale finanskapitalen). Særlig etter at den verdensomspennende økonomiske krisen slo innover Tyskland i 1930, vendte millioner seg til Hitler. Han ble redningsmannen, den som både ville frigjøre landet fra de utenrikspolitiske «lenkene» som angivelig hadde forårsaket den katastrofale økonomiske situasjonen, og gjenreise et nytt «folkefellesskap» på ruinene av det «mislykkede demokratiet».

(HL-senteret 2013)

Drøftings-oppgaver

Nazismen vokste fram etter første verdenskrig. Ser du noen lignende bevegelser i dag?

Charlie Chaplin fra filmen Diktatoren, en film han selv skrev manus til. Filmen kom i 1940.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?, Antisemittisme, Fascisme, Høyreekstremisme i Norge i dag, Novemberpogromene (Krystallnatten), Holocaust, Benjamin-drapet, Hatkriminalitet, Samuel Steinmann, Ruth Maier

Store norske leksikon https://snl.no/nazisme

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) http://www.hlsenteret.no/kunns...

NDLA (Norwegian Digital Learning Arena) https://ndla.no/nb/node/158477


Bilder:

  • Forsiden av bladet "Tysklands fornyelse". 1919. Kilde: Bayerns historiske leksikon
  • Adolf Hitlers medlemskort i partiet DAP, forløperen til nazipartiet. Offentlig eiendom
  • Adolf Hitler i Weimar i oktober 1993. Kilde: Das Bundesarchiv

Sist oppdatert: 19/10/2020 14:26