flip it

Hvorfor har vi mer antisemittisme i Norge enn i våre skandinaviske naboland?

Antisemittisme

Antisemittisme er fordommer som retter seg særlig mot jøder. Mange bærer på antisemittiske forestillinger om jøder, noen ganger uten å være klar over det selv.

Det finnes mange myter og stereotypier om jøder, jødiske egenskaper og jøder som gruppe. Gruppetenkning er roten til både antisemittismeondet og rasismeondet. Man behøver ikke hate jøder for å bære på antisemittiske holdninger. Hva er så antisemittisme?

Visste du at...

I 2009 ble det avfyrt skudd mot den jødiske synagogen i Oslo. Det er grunn til å tro at det var antisemittiske motiver bak dette.

Antisemittiske holdninger kan spores langt tilbake i verdenshistorien. Det finnes nedtegnelser fra det gamle Egypt og senere Romerriket med klare negative holdninger mot jøder. Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis i moderne tid som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr. Vanligvis avgrenser man "Antisemittisme" fra "Antijudaisme", en betegnelse som har røtter tilbake til kristendommens inntreden for 2000 år siden.

"Semittiske folk" er en betegnelse på flere folkegrupper som har dominert Midtøsten fra ca 3000 år før Kristus. Dette gjelder blant annet både jøder og arabere. Derfor er betegnelsen "antisemittisme" egentlig litt misvisende da det bare handler om jøder som folkeslag.

Stereotypier om jøder

Den vanligste anklagen mot jødene er at de ikke er lojale borgere. Denne anklagen var sentral i 1814, i debatten som ledet til ”jødeparagrafen”, selv om det ikke fantes noen israelsk stat på den tiden. Den er også sentral i dag. I en global spørreundersøkelse foretatt av ADL (Anti Defemation League) svarer 40 % av de spurte at jøder er mer lojale til Israel enn til Norge. Dette er mytisk forestilling, en stereotypi. Anklagen mot gruppen faller på den enkelte jødiske borger. Det er fryktelig vanskelig for den enkelte å forsvare seg mot anklagen. Det er ikke uvanlig å prøve, ved for eksempel å vise spesiell nidkjærhet. Gå i bunad, vifte ekstra kraftig med flagget, rope ekstra høyt hurra på 17. mai. Den ytterste formen for lojalitet til landet er kanskje å gå i krig (og dermed være villig til å ofre livet) for Norge. Over 140 jødiske nordmenn, både kvinner og menn, var imidlertid aktive i den væpnede kampen for friheten under andre verdenskrig. Dette var prosentvis en langt høyere andel enn i befolkningen forøvrig.

"Den ytterste formen for lojalitet til landet er kanskje å gå i krig (og dermed være villig til å ofre livet) for Norge."

Atzeret115 Jpg 2

Fire knuste myter om jøder

Jøder spiser ikke barn.

Jøder kontrollerer ikke verdensøkonomien.

Det finnes ikke noe sånt som jødebolsjevisme.

Jøder har ikke en egen agenda om verdensherredømme.

Myter og forestillinger

Man behøver ikke hate jøder for å nære antisemittiske forestillinger og holdninger. Og tror man først på stereotypiene er det lettere å tro på konspirasjonsteoriene. Har man ført fått for seg at jøder er ”flinke med penger” har man gått i to feller. Først myten om at jøder har spesielle evner eller forutsetninger for å være god med penger. Dernest bedriver man gruppetenkning; Alle jøder er flinke med penger. Når man deretter teller opp antall jøder i internasjonal finans er det fort gjort å se at jødene er overrepresentert. Derfra er veien til å tro at jøder har en egen agenda, eller at de konspirerer, ikke lang. De som fremmer konspirasjonsteorier om jødisk søken etter verdensherredømme gjør ikke den samme øvelsen med andre yrkesgrupper. For eksempel blant leger. Man vil se den samme tendensen til overrepresentasjon av jøder. En opptelling blant symfonikere og dirigenter vil antagelig også gi samme tendens.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bruker noen ordet "jøde" som skjellsord? Er det greit? Hvorfor/hvorfor ikke?

Visste du at...

Ordet "jøde" er, i tillegg til "homo" og "hore", et av de vanligste skjellsordene i norske skolegårder.

Antisemittiske karikaturtegninger var svært vanlig i førkrigstidens Tyskland og nørte oppunder negative forestillinger om jøder. Slik bidro man til å popularisere og normalisere slike holdninger.

Den alvorligste konsekvensen av antisemittisme er uten tvil Holocaust, det nazistiske folkemordet på jødene. I årene 1938-1945 ble mer enn seks millioner jøder drept.

Hvem velger vi å sammenligne oss med?

ADLs undersøkelse viser at de antisemittiske holdningene i Norge er 15 % mot 24 % i Europa. Ved første øyekast så det bra ut. Norge kan ikke ligge på verstingtoppen når vi ligger lavere enn Europa totalt. Men vi må jo velge hvem vi ønsker å sammenligne oss med. Ønsker vi å sammenligne oss med Ungarn der det tredje største partiet i parlamentet er et erklært nazi-parti, eller ønsker vi å sammenligne oss med land som er bedre enn oss? I næringslivet snakker man om benchmarking. Man sammenligner seg med den beste på et gitt område.

Hakekors

Bildet er hentet fra Fædrelandsvennen i april 2013, etter omfattende hærverk på en skole i Agder. Foto: Rune Stensland.

Dersom vi sammenligner våre 15 % antisemittiske holdninger med Sveriges 4 % eller Danmarks 9% kommer vi i et helt annet lys. Hvorfor har vi mer antisemittisme i Norge enn i våre skandinaviske naboland? Finland matcher oss med sine 15 %. Det gjør også Island med sine 16 %. Det er én interessant statistisk sammenheng i undersøkelsen. Den er mellom graden av antisemittisme og størrelsen på den nasjonale jødiske befolkningen. Jo større jødisk befolkning i et land, desto mindre antisemittisme. Vi kan se av tallene at det kan være en statistisk sammenheng, men er det sikkert at det er en nødvendig sammenheng?

Drøftings-oppgaver

Hvordan oppstår konspirasjonsteorier om jøder og andre folkegrupper?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?HatkriminalitetDiskrimineringNazismeNovemberpogromene (Krystallnatten)HolocaustSamuel SteinmannRuth Maier

Store norske leksikon: https://snl.no/antisemittisme

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.folkemord.no/Tyskla...og  http://www.hlsenteret.no/forsk...

Jødisk museum: http://jodiskmuseumoslo.no/


Bilder: 

  • Religiøse jøder ber ved vestmuren i Jerusalem. Foto:Zachi Evenor/Wikimedia
  • Ortodokse jødiske kvinner. Foto: Zivya/Wikimedia

Sist oppdatert: 19/12/2016 14:28