flip it

Den afrikanske tilstedeværelsen i Norge dateres tilbake til 1596.

Svart historie i Norge

Mange er ikke klar over at afrikanske menneskers tilstedeværelse i Norge kan dateres tilbake til slutten av 1500-tallet. Norge har også en mørk historie som deltager i den brutale slavehandelen. Etter avskaffelsen av slaveriet turnerte flere afrikanske amerikanere i Norge og noen bosatte seg også her.

Yacoub Cissé og Ann Falahat står bak boka «Afrikanere i Norge gjennom 400 år». I boka er dokumentasjon om afrikanere i Norge samlet. I løpet av tiden har det kommet mange afrikanere til Norge. Under dansketiden kom afrikanere som slaver til eliten, senere som soldater under Napoleonskrigene, som sjømenn, musikere, flyktninger og misjonærer. Afrikanere i Norge har gjennom tidene møtt mye fordommer og rasisme.

Slavehandel 3

Visste du at..?

Plantegningen over slaveskipet Brookes er fremdeles et av verdens mest kopierte politiske bilder (se bildet over). Slavene ble lenket fast i overfylte skip. Det mest kjente norske slaveskipet het Fredensborg. (Foto: Wikimedia Commons)

Ca. 15-20% av alle menneskene som ble tatt fra Afrika døde om bord på skipet som skulle frakte dem over Atlanteren. Dødsårsaker kunne være sykdom, mangel på mat eller fangenskap.

Det er veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange mennesker som ble tatt som slaver fra Afrika. Noen regner med at tallet ligger rundt 12 millioner og andre at det kan være så mange som 17 millioner.

Slaveeierne hadde lov til å straffe og torturere slaver. De kunne piske, brenne, lemleste og mye mer. Mange slaver døde av forholdene.

Den transatlantiske slavehandelen foregikk fra 1500-tallet til ut på 1800-tallet. Mennesker ble tatt til fange eller kjøpt i Afrika av slavekjøpere fra Europa, og deretter lastet inn i overfylte skip som fraktet dem til Amerika. I Europa ble det stadig større etterspørsel på sukker, tobakk og kaffe. Slaver ble fraktet til Amerika for å jobbe på plantasjer, og produktene fra plantasjen ble sendt til Europa. Dette handelsmønsteret fikk navnet trekanthandelen.

Det mange ikke vet er at Norge også tok del i den brutale slavehandelen. På denne tiden var Norge under dansk styre. Totalt ble omtrent 120 000 slaver fraktet fra de danske fortene i Vest-Afrika. Fortene ble brukt til å oppbevare slaver kjøpt på slavemarkedet før de ble fraktet videre. De fleste slavene ble solgt videre til franske og engelske slaveeiere, men omtrent 50 000 kom til de dansk-norske koloniene.

Danmark hadde skaffet seg den karibiske øya St. Thomas på 1600-tallet. Det første kjente dansk-norske skipet som fraktet slaver tilhørte handelsmannen Jørgen Thor Møhlen i Bergen. Det vestindisk-guinesiske kompani fraktet slaver fra danske fort i Vest-Afrika til Karibia der de skulle arbeide på plantasjer. Dette handelskompaniet skaffet seg de karibiske øyene St. Jan og St. Croix i henholdsvis 1718 og 1733. På plantasjene produserte slavene blant annet råsukker som ble sendt til raffinerier i Danmark.

I 1792 vedtok Danmark en lov som forbød slavehandel. Innen 10 år skulle slavehandelen fra Afrika til de dansk-norske koloniene opphøre. Selv om slavehandel ble forbudt var det ikke ulovlig med slavehold. Slaveriet på koloniene tok først slutt i 1848.

Norges deltagelse i slavehandelen førte også til at det kom afrikanske slaver til Norge. Per Ivar Hjeldsbakken fant i 1987 at ca. 20 slaver kom til Norge på 1700-tallet. Vi vet ikke så mye om disse og det kan godt ha vært flere enn 20 også. Slavene arbeidet i hushold med andre tjenestefolk.

Foto Norsk Folkemuseum

Visste du at...?

I 1995 ble det satt opp et skilt med påskriften Knivstikkersmauet hvor Ernst også var avbildet. Bildet ble i 2015 tatt ned fordi karikaturtegningen var støtende og ble funnet rasistisk.

Slaver fikk ofte nye kristne, europeiske navn. Christian Hansen Ernst skal ha hett Chris Henry Ernest da han enda var slave i England

En annen ung gutt som ble tatt med til Norge var Adam Jacobsen. Han ble født på den dansk-norske kolonien St. Croix rundt 1769 som barn av afrikanske slaver. Da han var 13 år, ble han solgt til en Hans Herlofson fra Arendal og fraktet dit. Som 19-åring ble han konfirmert i den norske kirka. Da Adam var 21 år, rømte han fra Herlofson. Han oppholdt seg noen dager i skogen før han meldte seg selv til byfogden. Byfogden mente at ettersom Adam var en del av den kristne menigheten og konfirmert, var han en likemann. Og at i Norge var livegenskap og slaveri ukjent, derfor skulle Adam være en fri mann. Adam skal visstnok ha ønsket å reise tilbake til sin mor på st. Croix, men ingen vet hva som faktisk skjedde etter at han ble fri.

Christian Hansen Ernst skal ha vært slave i England ca. år 1660. Som barn kom han i tjeneste hos Norges stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve da han oppholdt seg i London som kongens utsending. Da Gyldenløve flyttet tilbake til Norge, ble Ernst med.

Ernst jobbet i drøyt 10 år hos Gyldenløve før han i 1681 skal ha blitt utnevnt som postmester i Kragerø, trolig på anbefaling av Gyldenløve. Ernst fikk også embetet veier og måler i 1683. Ernst skal ha blitt knivstukket i Kragerø i 1694 av en sjalu mann, fordi de hadde beilet til samme dame og Ernst skal ha vært favoritten. Det stedet Ernst ble knivdrept heter nå Knivstikkersmauet.

Det henger et portrett i Eidsvollsbygningen av Gyldenløve kledd i rustning sammen med en liten, mørk gutt som holder hjelmen hans. Man tror at gutten i portrettet kan være Ernst. Maleriet er fra ca. 1680 (se bildet over. Foto: Norsk folkemuseum).

Foto Ui O

Visste du at..?

En blackface-artist var en hvit musiker som malte seg svart i ansiktet, med overdrevne karakteristikker, som gjorde narr av afrikanere og brukte negative stereotypier for å underholde den hvite befolkningen. Blackface regnes av mange som rasistisk.

Geo Jackson danset en såkalt sanddans, hvor han strødde sand på scenen for å kunne gli med føttene mot underlaget. Da så det ut som om han gikk fremover, samtidig som han gled bakover. Dette gjorde han i Kristiania i 1892, 100 år før Michael Jacksons berømte moon walk

Bildet over er et utsnitt fra en plakat med Geo Jackson (Foto: UiO)

Erlend Skaatan Hegdal har skrevet en doktoravhandling om forhistorien til jazzen i Norge. Han dokumenterer at de første afrikanske amerikanerne kom til Norge allerede på slutten av 1800-tallet. Slaveriet ble avskaffet i USA i 1865 og Ku Klux Klans jakt på – og lynsjing av­ – frigjorte slaver hadde startet. Mange tidligere slaver fant levebrødet i underholdningsindustrien, og reiste rundt i Europa på turneer. De møtte også rasisme og fordommer i Europa, men det var mye tryggere enn i USA.

Før de afrikanske amerikanske artistene kom til Norge, hadde såkalte blackface-artister blitt populært i Norge. I en periode eksisterte blackface-artister side om side med afrikanske amerikanske artister.

Geo Jackson var en av flere afrikanske amerikanske artister som ble veldig populære i Norge. Han giftet seg med en dansk kvinne og hadde sin hovedbase i København.

Foto Nasjonalbiblioteket

Visste du at..?

Jon Alfred Mjøen var den fremste norske forskeren på feltet rasebiologi.

Et slikt tankegods som Mjøen hadde, var svært utbredt. De mest kjente eksemplene på et slikt tankegods er nazistenes forsøk på å utrydde jødene under 2. verdenskrig og segregeringen av mennesker basert på hudfarge i USA og Sør-Afrika.

Bildet over er et foto av boken til Mjøen. Her har han kategorisert mennesker inn i forskjellige raser. Noen er også det han kaller primitive. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

På 1700-tallet var den vanlige oppfatningen blant europeere at noen mennesker var født til å lede, andre var født til å være slaver. Det ble skapt et bilde av afrikanere som ikke kunne lede seg selv og at europeere derfor tok de som slaver og gjorde de til gode kristne.

På 1800-tallet begynte man å utvikle genetikk som vitenskap og da ble også rasebiologien utbredt. Jon Alfred Mjøen gav ut en bok i 1914 som het Racehygiene, her hevdet han (som mange andre på den tiden) at mennesker kunne deles inn i ulike raser. Han hevdet også at det var skadelig å blande raser og at den hvite rasen måtte holdes ren. Boken fikk skarp kritikk fra sentrale norske personer, slik som Kristine Bonnevie, som mente at arbeidet ikke holdt et vitenskapelig nivå. Mjøen hadde likevel et godt omdømme i ulike miljøer.

Ukjent Fotograf  Hentet Fra Nasjonalbiblioteket

Visste du at..?

Menneskene i Kongolandsbyen skal opprinnelig ha vært fra Senegal og ikke fra Kongo slik navnet antyder.

Opprinnelig mente utstillingskomiteen at det burde være nok å stille ut samer. Men direktør Oppegaard i komiteen mente at det å stille ut norske, stemmeberettigede borgere for penger var usmakelig.

Bildet over er fra Kongolandsbyen på Frogner i 1914. Fotografen er ukjent, men bildet er hentet fra Nasjonalbiblioteket.

Da Norges grunnlov fylte 100 år i 1914 var det en stor jubileumsutstilling på Frogner i Oslo. Her skulle Norges utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn vises, sammen med en rekke andre utstillinger. Kongolandsbyen bestod av 80 afrikanske kvinner, menn og barn som var kledt i tradisjonelle drakter og bodde i stråhytter.

Afrikanerne demonstrerte ulike kulturelle aktiviteter slik som dans, sang, hyttebygging, matlaging og utføring av religiøse ritualer. Utstillingen skulle vise det norske folk «livet i Afrika» og hvor annerledes «de» var fra «oss». Beskrivelsene i de norske avisene av afrikanerne og deres skikker var ganske respektløse, de ble beskrevet som dels komisk primitive, og dels frastøtende. I løpet av tidsperioden fra mai til oktober 1914 var 1,4 millioner mennesker innom landsbyen.

Ved grunnlovens 200-årsdag fikk kunstnerne Mohamed Ali Fadlabi og Lars Cuzner støtte fra KORO (Kunst i offentlig rom) for å gjenskape Kongolandsbyen fra 1914. Kunstnerne hevdet at meningen med prosjektet var å sette søkelys på rasisme i Norge både før og nå. Prosjektet ble møtt med kraftig kritikk fra det norsk-afrikanske miljøet og Antirasistisk Senter som mente at prosjektet kunne føre til mer rasisme heller enn mindre.

Klaus Forbregd Ntnu University Library 2

Visste du at..?

Plassen foran Schous bryggeri på Grünerløkka i Oslo fikk navnet Ruth Reese plass i 2012 for å hedre musikeren og antirasisten.

I oktober 1990 ble Ruth Reese utnevnt til SOS Rasismes første æresmedlem. Hun gikk på scenen og fikk prisen, men kollapset av et hjerteinfarkt og døde.

Stiftelsen Kultur mot Rasisme deler ut stipendet The Ruth Reese Foundation Award.

Fotografiet over er tatt av Klaus Forbregd og er hentet fra NTNU University Library.

Ruth Ann Reese ble født i Alabama, USA i 1921. Alabama var en av de mest rasistiske og segregerte av sørstatene. Ruth var skoleflink og utdannet seg til lærer, noe som var en av de få akademiske utdanningene afrikanske amerikanere kunne få på denne tiden. Etter dette tok hun en bachelor i musikkundervisning. Ruth tok sangundervisning i New York før hun debuterte som operasanger i 1949 og konsertsanger i 1953. Etter å ha turnert i Europa og Midtøsten, bosatte hun seg i Norge i 1960. Hun giftet seg med en norsk bokhandler i 1962.

Ruth sang også klassiske sanger i tradisjonell europeisk stil, men det hun ble mest kjent for var det som tidligere ble kalt «negro spirituals», åndelige sanger fra det afrikansk-amerikanske religiøse miljøet. Ruth skrev også flere artikler i norske aviser og tidsskrifter og ga blant annet ut boken "Lang svart vei". Boken tar for seg en historisk innføring i «negro spirituals», den amerikanske borgerrettighetskampen og portretter av sentrale afrikansk-amerikanske personer, slik som Martin Luther King.

Inspirasjon og informasjon til denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra Framtida.nos artikkel:

"Svart historie i Noreg: 12 viktige ting du bør vete om"

Sist oppdatert: 18/11/2020 16:35