flip it

Konspirasjonsteorien fremmes primært av høyreekstreme blogger og nettsteder.

Konspirasjonsteorien om "Eurabia"

"Eurabia" er betegnelsen på en konspirasjonsteori som påstår at vestlige lands regjeringer i det skjulte har bestemt at muslimer skal kolonisere Europa.

Ifølge Eurabia-teorien har regjeringene i europeiske land inngått hemmelige avtaler med arabiske land om å la dem overta Europa. For et europeiske land skal få kjøpe olje fra arabiske land, skal de ha gått med på omfattende muslimsk innvandring. Dette er gradvis ment å gjøre hele Europa muslimsk. Europa skal bli "Eurabia".

Eurabia map

Visste du at...

Gisèle Littman, kjent som Bat Ye'or, er en kjent høyreradikaler og konspirasjonsteoretiker.

Begrepet "Eurabia" brukes først og fremst av høyreradikale, men har etterhvert blitt vanligere å bruke også av andre.

Personen som har skapt denne konspirasjonsteorien, er Gisèle Littman, kjent som Bat Ye'or, født i Egypt, senere britisk statsborger. Hun har ikke presentert noe reelt faktamessig eller empirisk grunnlag for teorien. Selv om det dreier seg om en spekulasjon som er tatt ut av forfatterens fantasi, har teorien fått en viss utbredelse.

Konspirasjonsteorien fremmes primært av høyreekstreme blogger og nettsteder. Teorien var også en sentral del av det ekstreme politiske manifestet som Anders Behring Breivik spredte samme dag som han begikk terrorangrepene, 22. juli 2011. Begrepet "Eurabia" forekommer hele 174 ganger i manifestet. Teorien utgjør dermed en viktig del av begrunnelsen for terrorangrepene og massedrapene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kan det være fristende for enkelte mennesker å tro på konspirasjonsteorier som "Eurabia"?

Illuminati triangle eye

Visste du at...

Noen høyrevridde politikere i Europa har referert til teorien, for eksempel nederlenderen Geert Wilders, som er svært omstridt på grunn av sine aggressive uttalelser mot muslimer og innvandrere fra ikke-vestlige land.

Finansminister Siv Jensen har også fått en del kritikk for å ha brukt begrepet "snikislamisering" og at hun mener at islam holder på å få for mye påvirkning på det norske samfunnet.

Også i USA har det vært en økning i anti-muslimske hendelser. Etter at Donald Trump vant presidentvalget i 2016 har økningen i fysiske og verbale angrep rettet mot muslimer vært betydelig.

Eurabia-teorien har blitt sammenlignet med Sions vises protokoller, en konspirasjonsteori fra begynnelsen av 1900-tallet som påstår at jøder arbeider i det skjulte for å styre verden. Sions vises protokoller spilte en sentral rolle for den brutale forfølgelsen av jøder på 1900-tallet, spesielt i Nazi-Tyskland.

Det kan være vanskelig å forstå hvordan noen kan tro på slike teorier. Det handler ofte om at de passer inn i fordommer man allerede har, eksempelvis om jøder eller muslimer. Hvis noen faktisk tror at regjeringen i det skjulte har forrådt landet, kan veien også være kort til å mene at det er riktig å bruke ulovlige virkemidler for å kjempe imot regjeringen, eksempelvis gjennom vold eller terror. Det er en av grunnene til at slike konspirasjonsteorier kan være farlige.

Fordommer og hat mot muslimer har spilt en svært ødeleggende rolle i Europas nære historie. Ikke minst var de en del av bakgrunnen for de omfattende overgrepene mot muslimer i Bosnia-Herzegovina og Kosovo på 1990-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hva kan man gjøre for å motvirke slike konspirasjonsteorier?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Islamofobi

Store norske leksikon: https://snl.no/Eurabia


Bilder: 

  • Kart over europeiske og arabiske land. Kilde: Eleland/Wikimedia
  • Illuminati-symbolet. Kilde: Wikimedia

Sist oppdatert: 15/11/2016 11:33