flip it

Den biologiske rasismen deler mennesker inn i ulike "raser". Dagens vitenskap har forkastet disse teoriene.

Hva er rasisme?

Det finnes ulike typer rasisme, og man kan være uenige om hva som er rasisme. De fleste er enige om at det er rasisme hvis noen mener at mennesker som tilhører en bestemt gruppe er underlegne.

Den "klassiske" biologiske rasismen handler om menneskers biologi. Noen mener det er forskjeller i våre kropper. Den biologiske rasismen mener at det finnes ulike "raser", at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene på 1930 og -40-tallet brukte sånne teorier. Nå mener vitenskapen at disse teoriene er feil.

ApartheidSignEnglishAfrikaans

Visste du at...?

Tidligere mente man at mennesker kunne deles inn i ulike "raser". Ordet rasisme kommer fra det gammeldagse rasebegrepet.

I moderne tid rettferdiggjør ordet at man behandler personer eller grupper forskjellig på grunn av hudfarge eller bakgrunn.

Det finnes selvfølgelig biologiske forskjeller mellom ulike mennesker. Ingen av oss er like. Man kan likevel ikke dele mennesker inn i ulike "raser". Det går heller ikke an å si at noen menneskegrupper er bedre enn andre på grunn av biologisk verdi.

Rasisme vs fordommer

Man skiller ofte biologisk rasisme fra fordommer. Det kan være riktig å ha et sånt skille, men det er også viktig å vite at forskjellige fordommer ofte henger sammen. Afrikanere ble for eksempel tidligere framstilt som biologisk underlegne. Også afrikansk kultur og religion ble framstilt som primitiv og underlegen. Sånn har fordommer og stereotypier som handler om både biologi, kultur og religion utgjort en helhet.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan kulturelle og religiøse fordommer også være en slags rasisme?

antisemittisme

Visste du at...?

Antisemittisme er fordommer eller hat mot jøder.

Islamofobi er redsel for, hat eller fordommer mot religionen islam/muslimer.

Både antisemittisme og islamofobi regnes av de fleste som rasisme, selv om det egentlig er religion som står i fokus.

Det er forskjell på kritikk av religion og rasisme basert på religion. For noen kan det være vanskelig å skille.

Antisemittisme

Et eksempel på rasisme er antisemittisme, det vil si fordommer eller hat mot jøder. Når man snakker om antisemittisme, tenker mange på nazistenes syn på jødene som biologisk underlegne. Antisemittismen består også av kulturelle og religiøse fordommer og stereotypier. Antisemittismen har en lang historie i Europa.

I flere hundre år var hatet mot jøder og forfølgelsen av jøder begrunnet med religion. Det handlet for eksempel om at jødene fikk skylden for å ha drept Jesus. En myte er at jøder hadde bortført kristne barn for å drikke blodet deres. Det er selvfølgelig ikke sant. Også nazistenes forhold til jødene handlet om andre ting enn biologiske fordommer. Ett skremmebilde var at jøder var griske, maktsyke og onde, og hadde organisert seg hemmelig for å styre verden. Nazistiske blader og filmer spredde historier av denne typen. Det var også inkludert tegninger hvor jøder ble tegnet som om de samarbeidet med djevelen.

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen på fordommer, stereotypier og rasisme?

Visste du at...?

Under 100-årsjubileeet for Grunnloven i 1914 ble det bygd en "landsby" i "fornøielsesavdelingen" som liksom skulle forestille Afrika. Denne utstillingen ble befolket med afrikanere som skulle være fra Kongo, men som viste seg å være fra Senegal.

Da Norge skulle feire Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble det satt opp en lignende landsby i Frognerparken. I motsetning til forrige gang ble det stilt spørsmål ved hvorfor noen ville stille ut en "afrikansk landsby". Kunstnerne bak utstillingen ble anklagd for rasisme. Til tross for kritikken ble "landsbyen" opprettholdt, men uten "innbyggere" denne gangen.

Islamofobi

Islamofobi er frykt for eller hat mot muslimer eller religionen islam. På 1990-tallet ble muslimer utsatt for forfølgelse i både Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Det foregikk drap, voldtekter og internering i konsentrasjonsleirer av titusener av mennesker. Den etniske rensningen skjedde ikke på grunn av biologiske fordommer, men på grunn av at nasjonalistene så på muslimer som fiender.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det feil å for eksempel stille ut en "landsby" med afrikanere?

Kongolandsbyen 2014

Visste du at...?

I Norge har vi lover for å beskytte folk mot rasisme, blant annet gjennom straffelovens §185a, den såkalte rasismeparagrafen.

Også FNs konvensjon for menneskerettigheter er en beskyttelse mot rasisme.

Kritikk eller fordommer

Debatten om hva som er og ikke er "rasisme" er ikke enkel. Vi trenger ikke at alle er enige om alle definisjonene. Det som er viktig er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier. Uansett om de retter seg mot biologi, kultur eller religion.

I et demokrati må det være mulig å kritisere kulturer og religioner. Det skjer mange overgrep i kulturers og religioners navn. Slike overgrep må alltid møtes med motstand. Det er viktig å skille mellom kritikk av reelle problemer som finnes i ulike kulturer og religioner på den ene siden, og rene fordommer, generaliseringer og stereotypier på den andre siden

Les mer:

aldrimer22juli.no: Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge?, Hatkriminalitet, Antisemittisme,Islamofobi, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Diskriminering, Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer, Hvordan håndtere rasisme i skolen, Black lives matter, Høyreekstremisme i Norge i dag, "Aldri mer" 22. juli 2011, Undertrykking av samer i norsk historie, Apartheid, Benjamin-drapet

Store norske leksikon: https://snl.no/rasisme

Norsk digital læringsarena (NDLA): http://ndla.no/nb/node/2814

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...

Bilder:

  • Skilt fra apartheidtiden i Sør-Afrika. "For bruk av hvite personer." Foto: Dewet/Wikimedia
  • Antisemittisk graffiti i Klaipeda, Litauen. Foto: Beny Shlevich/Wikimedia 2015
  • Fornøielsesavdelingen, Kongolandsbyen. Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Foto: Nasjonalbiblioteket.
  • Rekonstruksjon av Kongolandsbyen i 2014. Foto: Bjørn Christian Tørrisen/Wikimedia


Rasisme og diskriminering

Hva er rasisme?

Riktig!

Helt riktig!

Det vil si, noen mener at noen mennesker er bedre enn andre fordi de har "riktig" hudfarge, etnisitet, religion osv.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Noen tror kanskje at noen mennesker er bedre enn andre på grunn av musikken man hører på. Noen ganger skyldes det dårlig smak, men dette er nok ikke rasisme.

Den biologiske rasismen deler mennesker inn i ulike "raser". Sånn tror vi ikke lenger det er.

Hva er rasisme?

Det finnes ulike typer rasisme. De fleste er enige om at det er rasisme hvis man mener at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

Noen mente tidligere at det er forskjeller i kroppene våre fordi vi kommer fra ulike deler av verden. Den biologiske rasismen mener at det finnes ulike "raser" blant mennesker. Den mener også at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene på 1930 og -40-tallet tenkte sånn. Nå mener vi at det er feil.

ApartheidSignEnglishAfrikaans

Visste du at...?

Tidligere mente man at mennesker kunne deles inn i ulike "raser". Ordet rasisme kommer fra det gammeldagse ordet rase.

Nå mener man at rasisme gjør at man behandler personer eller grupper forskjellig på grunn av hudfarge eller bakgrunn.

Det finnes selvfølgelig biologiske forskjeller mellom ulike mennesker. Ingen av oss er like. Man kan likevel ikke dele mennesker inn i ulike "raser". Det går heller ikke an å si at noen menneskegrupper er bedre enn andre på grunn av hvilken gruppe mennesker de tilhører.

Rasisme vs fordommer

Rasisme er ikke det samme som fordommer. Men det er viktig å vite at det ofte henger sammen. Afrikanere ble for eksempel tidligere framstilt som biologisk underlegne eller mindre verdt enn andre folk. Også afrikansk kultur og religion ble framstilt som underlegen. Sånn vet vi nå at det ikke er.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan fordommer også være en slags rasisme?

antisemittisme

Visste du at...?

Antisemittisme er fordommer eller hat mot jøder.

Islamofobi er redsel for, hat eller fordommer mot religionen islam/muslimer.

Både antisemittisme og islamofobi regnes av de fleste som rasisme, selv om det egentlig er religion og ikke rase det handler om.

Det er forskjell på å ikke like en religion, og å ikke like mennesker som har en religion. For noen kan det være vanskelig å skille.

Antisemittisme

Et eksempel på rasisme er antisemittisme, det vil si fordommer eller hat mot jøder. Når man snakker om antisemittisme, tenker mange på nazistenes syn på jødene som underlegne. Antisemittismen består også av kulturelle og religiøse fordommer og stereotypier. Antisemittismen har en lang historie i Europa.

I flere hundre år skyldte man på religion for hatet mot jøder og forfølgelsen av jøder. Det handlet for eksempel om at jødene fikk skylden for å ha drept Jesus. En myte er at jøder hadde bortført kristne barn for å drikke blodet deres. Det er selvfølgelig ikke sant. Også nazistenes mening om jødene handlet om andre ting. Ett skremmebilde var at jøder var griske, maktsyke og onde, og hadde organisert seg hemmelig for å styre verden. Nazistiske blader og filmer spredde sånne historier. De spredde også tegninger hvor jøder ble tegnet som om de samarbeidet med djevelen.

Drøftings-oppgaver

Hva vet du om jøder?

Visste du at...?

Under 100-årsjubileeet for Grunnloven i 1914 ble det bygd en "landsby" i Frognerparken. Det skulle liksom forestille Afrika. Denne utstillingen ble befolket med afrikanere som liksom skulle være fra Kongo, men som viste seg å være fra Senegal.

Da Norge skulle feire Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble det satt opp en lignende "landsby" i Frognerparken. Denne gangen lurte mange på hvorfor noen ville stille ut en "afrikansk landsby". Kunstnerne som hadde laget utstillingen ble anklagd for rasisme. Likevel ble "landsbyen" bygget, men uten "innbyggere" denne gangen.

Islamofobi

Islamofobi er frykt for eller hat mot muslimer eller religionen islam. På 1990-tallet ble muslimer forfulgt i både Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Mange mennesker ble drept eller forfulgt. Det skjedde ikke på grunn av fordommer, men på grunn av at nasjonalistene så på muslimer som fiender.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det feil å for eksempel stille ut en "landsby" med afrikanere?

Kongolandsbyen 2014

Visste du at...?

I Norge har vi lover for å beskytte folk mot rasisme, blant annet gjennom straffelovens §185a, den såkalte rasismeparagrafen.

Også FNs konvensjon for menneskerettigheter er en beskyttelse mot rasisme.

Kritikk eller fordommer

Å vite hva som er og ikke er "rasisme" er ikke enkelt. Vi trenger ikke at alle er enige. Det som er viktig er at vi er sammen om å sloss mot fordommer og stereotypier.

I et demokrati er det lov å kritisere kulturer og religioner. Det er viktig å skille mellom kritikk av problemer som finnes i ulike kulturer og religioner, og fordommer, generaliseringer og stereotypier.

Les mer:

aldrimer22juli.no: Diskriminering, Forebygging av rasisme, Hva kan skolen gjøre mot rasisme?

Store norske leksikon: https://snl.no/rasisme

Norsk digital læringsarena (NDLA): http://ndla.no/nb/node/2814

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...

Bilder:

  • Skilt fra apartheidtiden i Sør-Afrika. "For bruk av hvite personer." Foto: Dewet/Wikimedia
  • Antisemittisk graffiti i Klaipeda, Litauen. Foto: Beny Shlevich/Wikimedia 2015
  • Fornøielsesavdelingen, Kongolandsbyen. Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Foto: Nasjonalbiblioteket.
  • Rekonstruksjon av Kongolandsbyen i 2014. Foto: Bjørn Christian Tørrisen/Wikimedia


Rasisme og diskriminering

Hvilket ord bruker man vanligvis om hat og fordommer mot muslimer?

Riktig!

Helt riktig!

Islamofobi er det vanligste ordet om hat og fordommer mot muslimer.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dette bør du kanskje lese mer om?

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering er når noen mennesker behandles annerledes på grunn av hvem de er. Det kan for eksempel skje på grunn av hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn.

Diskriminering finners på alle samfunnsområder. Noen opplever å ikke slippe inn på utesteder på grunn av hudfargen. Noen opplever at de ikke får komme til jobbintervjuer fordi de har muslimsk navn. Noen opplever at de ikke kan komme inn i butikker med trapp fordi de sitter i rullestol. Noen opplever at de blir angrepet fordi de er homofile. Noen opplever at de får lavere lønn fordi de er kvinner. Alt dette er diskriminering.

27726252953 D0568A43D6 H

Visste du at...?

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre.

Ordet brukes oftest om en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av personer på grunn av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Ordet brukes også noen ganger om forskjellsbehandling for å gjøre forskjeller mindre. Det gjelder for eksempel når man kvoterer. Kvotering er når man velger underrepresenterte grupper ved ansettelse eller opptak til høyere utdanning. Loven kaller slike ordninger «positiv særbehandling», og regner ikke dette som diskriminering.

Diskriminering er forbudt i Norge. Alle mennesker skal behandles med samme respekt. Alle skal ha samme rettigheter, uansett hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn. Vi klarer dessverre aldri helt å oppfylle dette. Derfor er det noe vi må jobbe med hele tiden, alle sammen. Målet må være et samfunn hvor alle behandles ut fra hva de gjør, og ikke ut fra hvem de er. Mange har en plikt til å unngå diskriminering. Dette gjelder både offentlige myndigheter, skoler, arbeidsgivere og organisasjoner. Dette forebyggingsarbeidet skal være aktivt, målrettet og planmessig.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være grunnen til at noen grupper diskrimineres mer enn andre?

Img 0927

Visste du at...?

Det er forbudt å diskriminere i Norge. Likevel finnes det unntak. Du kan lese mer om lovverket i kapittelet om hatkriminalitet eller om forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer.

Det finnes noen antidiskrimineringslover som gjelder spesielle samfunnsområder. En sånn lov er Arbeidsmiljøloven. Kapittel 13 forbyr diskriminering på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsarbeid og midlertidig ansettelse.

En annen lov er Husleieloven § 1-8 som gjør det forbudt å ta hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved utleie av bolig. Dette gjelder ikke hvis utleier og leietaker skal bo sammen i leiligheten.

Markedsføringsloven § 2 krever at reklame ikke skal gå mot likeverdet mellom kjønnene. Reklame skal heller ikke utnytte et kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering. Forskjellsbehandling brukes for å få mer likestilling. Det gjelder først og fremst arbeid og utdanning. Det kan for eksempel være at enkelte grupper blir kvotert inn i stillinger de ellers er underrepresentert i (som kvinner i mannsdominerte yrker). Eller at underrepresenterte grupper får ekstra studiepoeng ved opptak til høyere utdanning. Noen ganger gjør man spesielle ting for å bedre rekruttering av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Eller det kan være et krav om at et styre eller annen forsamling skal ha en viss andel kvinner og menn for å få en jevnest mulig fordeling. Sånn forskjellsbehandling må man slutte med når man har oppnådd en jevnere fordeling.

Når noen bryter diskrimineringslovene kan man enten få saken inn for de alminnelige domstolene, eller man kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Straffen for brudd på loven kan være bøter og noen ganger fengsel.

Drøftings-oppgaver

Kan du komme på andre situasjoner der man blir utsatt for forskjellsbehandling fordi man tilhører en bestemt gruppe?

Rasisme og diskriminering

Husleieloven sier at det er forbudt å bry seg om kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk når man skal leie ut bolig. Hvilket unntak finnes?

Riktig!

Helt riktig!

Unntaket er hvis du selv også skal bo der, da har du lov til å ta hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dette bør du kanskje lese mer om?

«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn.»

Hva kan skolen gjøre mot rasisme?

Rasisme på skolen er et problem. Ikke fordi det er mer rasisme i skolen enn andre steder. Eller fordi rasisme er verre enn annet hat. Men fordi skolen skal være et sted for alle.

Rasisme kan være diskriminering på grunn av hudfarge, religion, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Skolene må gjøre noe med det hvis noen opplever rasisme på skolen. Vi trenger at skolen ikke er med på å spre fordommer og diskriminering. Hva som blir gjort er forskjellig fra skole til skole, men det finnes regler som bør gjelde alle.

rodtkort

Visste du at...?

Det har vært laget mange kampanjer mot rasisme. Fortsatt brukes kampanjen «Gi rasisme rødt kort» i fotballsammenheng. Siden vi ikke vil ha rasisme på fotballbanen blir rasisme utvist.

En annen kampanje er «rasismefri sone». Den startet for å få slutt på diskriminering på cafeer og puber. «Rasismefri sone» ble relansert av Norsk Folkehjelp i 2010.

Hva skolen gjør mot rasisme og mobbing er forskjellig fra skole til skole. Det som er felles er at de handler om mange ting, og at rasisme er en liten del av det hele. Alle som jobber med barna må være med. Programmer som brukes er for eksempel Zero, Respekt, ART, Olweus, MOT.​

Det beste er å forebygge rasisme. Det betyr at man passer på at rasisme ikke skjer. Alle har for eksempel ansvar for hvordan man snakker om andre. Det er viktig at vi ikke bruker skjellsord om hverandre. Felles for ord vi ikke bør bruke er at de er ment nedverdigende og ydmykende, selv om noen av dem egentlig ikke er skjellsord.

Kampen mot rasisme regnes som en del av kampen mot mobbing. Alle skoler skal jobbe mot rasisme. 

Det finnes ikke noen regel for hva skolen skal gjøre mot rasisme. Men det står i loven at skolen skal jobbe mot rasisme. Du har også et ansvar for å jobbe mot rasisme. Så lenge ingen sier ifra om at noe er urett er det større fare for at uretten fortsetter.

Drøftings-oppgaver

Hvilke skjellsord er vanlige å bruke på din skole?

Hvilke ord er greit å bruke som skjellsord? Hvorfor?

Hvilke ord er ikke greit å bruke som skjellsord? Hvorfor ikke?

skolestreik

Visste du at...?

Noen har undersøkt hva som virker og hva som ikke virker. Mot mobbing (og rasisme) virker dette best:

Møter med informasjon og opplæring for foreldre og samarbeid mellom flere. For at programmer mot mobbing skal virke må både barn og lærere være med. Man må holde på lenge og ofte for at programmene skal virke.

En slags form for straff (alvorlige samtaler med de som mobber, møte med rektor, lærere som er ute i friminuttene, at man ikke får være med på ting) virket best på yngre barn (4.klasse). Ikke-straff virket bedre for 6. klassinger.

Lærere i skolegården var noe av det som virket best. Programmene fungerte best for eldre barn (over 11 år).

Tenk over hvordan du tenker og snakker om andre. Alle har fordommer, men er ikke alltid klar over at vi har dem. En fordom er å dømme noen, eller å mene at vi vet noe om dem, før vi har møtt dem. Noen fordommer beskytter oss (for eksempel fordommer mot løver). Andre fordommer er stereotypier som ikke gjør noe annet enn å gjøre oss unødvendig redde eller skeptiske. Ingen av oss er bare EN ting. Vi er ikke bare jente eller gutt. Vi er ikke bare elev eller lærer. Vi liker ikke bare pizza eller taco. Vi er alle tingene til sammen. Fordi ingen av oss er bare en ting er det ofte mye enklere å se at det er forskjellige ting som gjør at vi har noe til felles. For det er jo faktisk sånn at vi har noe til felles med absolutt alle. 

En oppgave kan være å finne tre ting man har til felles med hver enkelt av de andre i klassen. 

En annen ting er hvordan vi ofte snakker om oss og dem. Det gjør at det virker som om det er flere forskjeller mellom oss enn det egentlig er. 

Drøftings-oppgaver

Hva gjør skole din mot rasisme? Er det noe skolen kan gjøre annerledes?

Hva kan alle på skolen gjøre for å motarbeide rasisme? Er det forskjell på hva lærere og elever kan gjøre?

Opplæringslova (det som står i loven at skolen må gjøre)

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø


§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.

(...)

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.

(...)

§ 9 A-13.Straffansvar

Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd.

Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på vegner av skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27.

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år.

§ 9 A-14.Erstatningsansvar og bevisbyrde

Reglane i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 2 gjeld for saker om psykososialt skolemiljø etter reglane i dette kapitlet.

Dersom det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tru at skoleeigaren ikkje har følgt reglane i eller i medhald av kapittel 9 A om psykososialt skolemiljø, skal dette leggjast til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg.


§ 9 A-15.Forskrift om skolemiljøet

Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge?Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_11

Regjeringens analyse av tiltak mot mobbing:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/rapporter_planer/aktuelle-analyser/aktuelle-analyser-om-andre-tema/effektivt-mot-mobbing1/id592744/

Utdanningsdirektoratets veileder mot mobbing: http://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/5/arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf

Utdanningsdirektoratets nettressurs mot mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Tidlig intervensjon: http://www.tidligintervensjon.no/Tema/Barn/Identifisering/Metoder-og-tiltak/Tiltak-mot-mobbing-i-skolen/

Zero: http://www.ungsinn.no/wp-content/uploads/Zero-etter-panelet-30.06.10-pdf.pdf

Olweus: http://uni.no/nb/uni-helse/olweusprogrammet/

Solidaritetsungdommens håndbok: http://www.fordommer.no/Solidaritetsungdom/Vaar-politikk/Antirasisme/Hvordan-bekjempe-rasisme-i-det-offentlige-rom

Gi rasisme rødt kort: https://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Inkludering/Gi-rasisme-roedt-kort

Rasismefri sone: http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Inkludering/Rasismefri-sone

Exit-håndboken: http://www.vfb.no/filestore/Publikasjoner/Informasjons-_og_vervemateriell_om_VFB_og_tiltak/EXITHndbok.pdf

HMS-håndbok fra Alta videregående skole: http://www.alta.vgs.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11088&FilId=21756


Bilder: 

Skolestreik mot rasisme i Tyskland. Foto: Vivian Brattsti Sørensen 

Gi rasisme rødt kort! Illustrasjon: NISO - Idrettsutøvernes fagforbund

Rasisme og diskriminering

Hva betyr det å gi rasisme rødt kort?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Å gi rasisme rødt kort betyr at man ikke vil ha rasisme for eksempel på fotballbanen. Derfor blir rasisme på en måte utvist og får rødt kort.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Kanskje du skal lese mer om hva skolen må gjøre mot rasisme?

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet