flip it

Den biologiske rasismen deler mennesker inn i ulike "raser". Sånn tror vi ikke lenger det er.

Hva er rasisme?

Det finnes ulike typer rasisme. De fleste er enige om at det er rasisme hvis man mener at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

Noen mente tidligere at det er forskjeller i kroppene våre fordi vi kommer fra ulike deler av verden. Den biologiske rasismen mener at det finnes ulike "raser" blant mennesker. Den mener også at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene på 1930 og -40-tallet tenkte sånn. Nå mener vi at det er feil.

ApartheidSignEnglishAfrikaans

Visste du at...?

Tidligere mente man at mennesker kunne deles inn i ulike "raser". Ordet rasisme kommer fra det gammeldagse ordet rase.

Nå mener man at rasisme gjør at man behandler personer eller grupper forskjellig på grunn av hudfarge eller bakgrunn.

Det finnes selvfølgelig biologiske forskjeller mellom ulike mennesker. Ingen av oss er like. Man kan likevel ikke dele mennesker inn i ulike "raser". Det går heller ikke an å si at noen menneskegrupper er bedre enn andre på grunn av hvilken gruppe mennesker de tilhører.

Rasisme vs fordommer

Rasisme er ikke det samme som fordommer. Men det er viktig å vite at det ofte henger sammen. Afrikanere ble for eksempel tidligere framstilt som biologisk underlegne eller mindre verdt enn andre folk. Også afrikansk kultur og religion ble framstilt som underlegen. Sånn vet vi nå at det ikke er.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan fordommer også være en slags rasisme?

antisemittisme

Visste du at...?

Antisemittisme er fordommer eller hat mot jøder.

Islamofobi er redsel for, hat eller fordommer mot religionen islam/muslimer.

Både antisemittisme og islamofobi regnes av de fleste som rasisme, selv om det egentlig er religion og ikke rase det handler om.

Det er forskjell på å ikke like en religion, og å ikke like mennesker som har en religion. For noen kan det være vanskelig å skille.

Antisemittisme

Et eksempel på rasisme er antisemittisme, det vil si fordommer eller hat mot jøder. Når man snakker om antisemittisme, tenker mange på nazistenes syn på jødene som underlegne. Antisemittismen består også av kulturelle og religiøse fordommer og stereotypier. Antisemittismen har en lang historie i Europa.

I flere hundre år skyldte man på religion for hatet mot jøder og forfølgelsen av jøder. Det handlet for eksempel om at jødene fikk skylden for å ha drept Jesus. En myte er at jøder hadde bortført kristne barn for å drikke blodet deres. Det er selvfølgelig ikke sant. Også nazistenes mening om jødene handlet om andre ting. Ett skremmebilde var at jøder var griske, maktsyke og onde, og hadde organisert seg hemmelig for å styre verden. Nazistiske blader og filmer spredde sånne historier. De spredde også tegninger hvor jøder ble tegnet som om de samarbeidet med djevelen.

Drøftings-oppgaver

Hva vet du om jøder?

Visste du at...?

Under 100-årsjubileeet for Grunnloven i 1914 ble det bygd en "landsby" i Frognerparken. Det skulle liksom forestille Afrika. Denne utstillingen ble befolket med afrikanere som liksom skulle være fra Kongo, men som viste seg å være fra Senegal.

Da Norge skulle feire Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble det satt opp en lignende "landsby" i Frognerparken. Denne gangen lurte mange på hvorfor noen ville stille ut en "afrikansk landsby". Kunstnerne som hadde laget utstillingen ble anklagd for rasisme. Likevel ble "landsbyen" bygget, men uten "innbyggere" denne gangen.

Islamofobi

Islamofobi er frykt for eller hat mot muslimer eller religionen islam. På 1990-tallet ble muslimer forfulgt i både Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Mange mennesker ble drept eller forfulgt. Det skjedde ikke på grunn av fordommer, men på grunn av at nasjonalistene så på muslimer som fiender.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det feil å for eksempel stille ut en "landsby" med afrikanere?

Kongolandsbyen 2014

Visste du at...?

I Norge har vi lover for å beskytte folk mot rasisme, blant annet gjennom straffelovens §185a, den såkalte rasismeparagrafen.

Også FNs konvensjon for menneskerettigheter er en beskyttelse mot rasisme.

Kritikk eller fordommer

Å vite hva som er og ikke er "rasisme" er ikke enkelt. Vi trenger ikke at alle er enige. Det som er viktig er at vi er sammen om å sloss mot fordommer og stereotypier.

I et demokrati er det lov å kritisere kulturer og religioner. Det er viktig å skille mellom kritikk av problemer som finnes i ulike kulturer og religioner, og fordommer, generaliseringer og stereotypier.

"§ 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) seksuelle orientering,

d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e) nedsatte funksjonsevne."

Les mer:

aldrimer22juli.no: Diskriminering, Forebygging av rasisme, Hva kan skolen gjøre mot rasisme?

Store norske leksikon: https://snl.no/rasisme

Norsk digital læringsarena (NDLA): http://ndla.no/nb/node/2814

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...

Bilder:

  • Skilt fra apartheidtiden i Sør-Afrika. "For bruk av hvite personer." Foto: Dewet/Wikimedia
  • Antisemittisk graffiti i Klaipeda, Litauen. Foto: Beny Shlevich/Wikimedia 2015
  • Fornøielsesavdelingen, Kongolandsbyen. Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Foto: Nasjonalbiblioteket.
  • Rekonstruksjon av Kongolandsbyen i 2014. Foto: Bjørn Christian Tørrisen/Wikimedia


Sist oppdatert: 03/11/2021 12:42