flip it

FNs menneskerettighetserklæring har regler som alle landene skal følge for menneskene i landet.

Menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjon ble vedtatt 4. November 1950. Konvensjonen skal beskytte menneskerettighetene og menneskets grunnleggende friheter.

En konvensjon er en avtale mellom land. Menneskerettskonvensjonene handler om mange forskjellige ting. For eksempel retten til ytringsfrihet, forbud mot tortur og og forbud mot diskriminering. Konvensjonen handler om omtrent det samme som FNs menneskerettserklæring fra 1948, med rettigheter som skulle gjelde alle mennesker over hele verden.

Visste du at...?

En konvensjon er en avtale mellom land. Avtalen handler hvordan landene skal oppføre seg.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen brukes av 47 europeiske land.

Alle mennesker i disse landene kan klage til den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvis de mener at landet har brutt reglene.

Et land kan bli dømt hvis de bryter menneskerettskonvensjonen, og må rette opp igjen feilen som har blitt gjort. For eksempel har Finland blitt dømt for å ikke la et foreldrepar kalle barnet sitt det navnet de ville ha. Georgia ble dømt til å slippe fri en fange som ikke hadde fått noen dom.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor må vi ha menneskerettigheter?

Dbp 1978 979 Menschenrechte

Visste du at...?

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (menneskerettighetserklæringen) ble underskrevet i 1945.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen er en avtale om menneskerettighetene. Avtalen kom i 1950 for å beskytte menneskerettighetene.

I november 2015 valgte Frankrike å sette deler av menneskerettskonvensjonen til side. Det betyr at landet bestemte at reglene plutselig ikke skal gjelde.

Når man kanskje mest av alt trenger menneskerettighetene er de gangene de som bestemmer sier at man ikke skal bry seg om menneskerettighetene.

FNs menneskerettighetserklæring skulle være felles regler for alle land. Menneskerettighetserklæringen har fått kritikk for å være laget av vestlige land uten å bry seg om kulturer og samfunn over hele verden. Det er også mange land som velger å ikke bry seg om dommer i menneskerettsdomstolen. En annen kritikk har vært at den kanskje ikke virker så godt som man skulle ønske.

Menneskerettskonvensjonen har også betydning for situasjonen for flyktninger. I 2014 kom det en dom i menneskerettighetsdomstolen som sa at det er mot menneskerettighetene å sende flyktninger tilbake til Italia. Dette gjorde at Norge måtte slutte å gjøre det. 

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger man en europeisk menneskerettskonvensjon når man har FNs menneskerettserklæring?

Regnbueflagg 19019453528 1

Les mer

aldrimer22juli: De Forente Nasjoner (FN)BarnekonvensjonenUrfolk

Store norske leksikon: https://snl.no/Den_europeiske_...

FN: http://www.fn.no/FN-informasjo...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Bilder: 

  • Forsidebilde: "Menneskerettsparken" i Niederösterreich, Østerrike. Foto: Hans Steiger/Wikimedia 
  • Jubileumsfrimerke til menneskerettskonvensjonen 25 år. Kilde: NobbiP/Wikimedia 
  • Oslo Pride 2015. Foto: GGAADD/Wikimedia 


Sist oppdatert: 08/11/2017 12:30