flip it

IS har begått et høyt antall krigsforbrytelser, inkludert brutale henrettelser av uskyldige sivile.​

"Den islamske staten" (IS)

"Den islamske staten" (IS) er navnet på en terrorbevegelse som okkuperte et område i Syria, Irak og Libya. IS gjorde seg bemerket med en betydelig brutalitet overfor sivile, inkludert forsøk på folkemord.

Den islamske staten vokste frem fra kaoset som oppstod under krigen i Irak og borgerkrigen i Syria og etablerte seg i Libya etter at oberst Gadaffi, diktatoren i landet, ble styrtet. IS var tidligere en del av terrornettverket al-Qaida, men det ble konflikt om hvilken retning gruppene skulle utvikle seg i. IS har også en mer fiendtlig holdning til sjiamuslimer. En rekke andre terroristorganisasjoner andre steder i verden har også knyttet seg opp til IS. Terrorbevegelsen okkuperte et større landområde i Irak, Syria og Libya.


"IS mistet etterhvert makten i de store områdene de hadde kontrollert. I mars 2019 ble det erklært at den siste IS-skansen i Syria var nedkjempet.

Selv om ikke IS lenger kontrollerer landområder slik de gjorde i Syria og Irak fra 2014, anses terrororganisasjonen fortsatt som en stor trussel. IS er svekket i Midtøsten, men har fått bedre fotfeste i andre konflikter, slik som i det afrikanske landet Mali." (FN)

Ny Is Biler

Visste du at...?

Tidligere ble IS omtalt som ISIS eller ISIL. Disse forkortelsene står henholdsvis for «Islamistisk stat i Irak og Stor-Syria» og «Islamistisk stat i Irak og Levanten». Mange bruker betegnelsen Daesh, fordi det er problematisk å bruke "stat" om en terrororganisasjon. Fonetisk ligner det på ordet «dahes» som betyr «Den som skaper splid», og brukes ofte for å irritere organisasjonen.

IS har gjort seg skyldig i folkemord på jesidiene, et kurdisk folk som IS regner som hedninger.

Omkring 5000 sivile jesidier ble massakrert i et folkemord som begynte i 2014, hvor jesidiene ble forsøkt tvunget å konvertere til islam. Mange jesidiske kvinner har blitt bortført av IS, og jesidiene har blitt fordrevet fra sitt boområde i Nord-Irak.

Flere brutale terrorangrep i europeiske land, først og fremst Frankrike, Belgia og Tyskland, har vært organisert av IS. Andre angrep har ikke vært organisert av IS, men gjerningsmennene har erklært sin støtte til IS. IS velger, eller oppfordrer sine støttespillere å velge såkalt "myke" mål, det vil si mennesker som ikke kan forsvare seg selv. Dette har blant annet omfattet avisredaksjonen til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, et konsertlokale, et jødisk supermarked, en restaurant, en flyplass, en strandpromenade og en kirke.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det mange som reagerer på å kalle terrororganisasjonen for IS?

Ny Charlie Hebdo

Visste du at...?

Det store flertallet av ofre for IS’ brutalitet er muslimer.

Også i flere av terrorangrepene på europeisk jord har det vært muslimer blant ofrene.

Det er en bevisst del av strategien til IS å forsøke å dyrke fram motsetninger mellom vanlige muslimer og majoritetsbefolkningen i europeiske land. Terrorangrepene kan trolig sees som et ledd i denne strategien. Det er en risiko for at terrorangrepene bidrar til å øke skepsisen mot muslimer. Et svært lite antall ekstreme gjerningsmenn blir slik i stand til å påvirke hvordan mange europeere oppfatter muslimer flest.

Ny Westgate Attack Perpetrator Cctv

Visste du at...?

20 av dem som har dratt fra Norge for å slutte seg til IS antas nå å være drept, det vil si ca. hver fjerde person. Av de omkring 30 som har returnert til Norge, har ca. halvparten blitt straffeforfulgt av norske myndigheter.

Den ekstreme gruppen Profetens Ummah har jobbet for å rekruttere fremmedkrigere til IS fra Norge.

IS har etter hvert trukket til seg nokså mange unge personer fra andre land, såkalt "fremmedkrigere". Det antas at 80-90 personer har reist fra Norge. En del av disse kan ha gjort seg skyldige i grove overgrep, inkludert krigsforbrytelser og tenkelig forbrytelser mot menneskeheten. Rekrutteringen synes å ha blitt redusert etter at IS har begynt å lide militære nederlag.

Les mer

aldrimer22juli.no: Terrorisme

Store norske leksikon: Den Islamske Stat (IS)

Globalis (FN): IS


Bilder

IS-flagg, Almandillo/wikimedia

IS-biler, Ginceg4/Wikimedia Commons

Utenfor Charlie Hebdos lokaler, Pierre-Yves Beaudouin/Wikimedia Commons

Fra angrepet på et kjøpesenter i Kenya. Dhuhulow fra Norge, vervet av Profetens Ummah.

Sist oppdatert: 28/10/2020 14:33