flip it

"Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen"

"Aldri mer" 22. juli 2011

Det hittil største terrorangrepet på norsk jord etter andre verdenskrig ble utført av en nordmann som ikke hadde vært i politiets søkelys tidligere, og som opererte alene.

Klokken 15.25 detonerte en bombe i en bil som stod parkert foran regjeringskvartalet. I dette bombeangrepet mistet åtte mennesker livet, et trettitalls mennesker ble alvorlig såret, og regjeringskontorene fikk omfattende skader. Mindre enn to timer senere startet skytingen mot ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir på Utøya. 69 ble drept og 66 skadet. Kl 18.32 ble Anders Behring Breivik anholdt av politiet på Utøya, og terrorangrepene var over.

Dsc 3923 1

Visste du at...?

Det største terrorangrepet på norsk jord etter 2. verdenskrig ble utført av Anders Behring Breivik 22. juli 2011

77 mennesker ble drept og over hundre alvorlig skadet ved terrorangrepene fredag 22. juli 2011

Gjerningsmannen ble dømt til 21 års forvaring for drapene.

Fredag 22. juli 2011 er en dato som forandret Norge for alltid. Samme dag som terrorangrepene ble utført publiserte gjerningsmannen et politisk "manifest" hvor han forklarte bakgrunnen for terrorangrepene. Han var og er en sterk motstander av innvandring, spesielt av muslimer, og han ga Arbeiderpartiet mye av skylden for innvandringen. Han ønsket å bidra til en borgerkrig, med et etnisk homogent Norge som resultat. Et av formålene med terrorangrepene skal ha vært å skape oppmerksomhet omkring "manifestet".

Like etter terrorangrepene var Norge i tilnærmet unntakstilstand, og hvordan vi taklet angrepene har i stor grad vært med på å forme oss som nasjon. Statsminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet var raskt ute med å si at vi ikke skulle møte volden med mere vold, men med kjærlighet. Gjennom sosiale medier var det mange som fikk ut sine tanker på godt og vondt. Blant annet ble det tatt initiativ til støttemarkeringer over hele landet. 25. juli ble det arrangert fakkeltog mange steder i Norge og rosetog med over 200 000 deltakere i Oslo. Kronprins Haakon holdt den første appellen under markeringen og sa blant annet: "Etter 22. juli 2011 kan vi aldri tillate oss å tenke at våre holdninger og meninger er uten betydning."

13931634 10157239539820103 558144214 O

Visste du at...?

Utøya ble gitt i gave til AUF i 1950. Siden da har øya blitt brukt som leirsted og arena for demokratisk opplæring av ungdom i AUF.

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, "Arbeidernes ungdomsfylking"

Men alt som skjedde i etterkant var ikke bare rosetog og samhold.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplevde å bli utsatt for krenkelser like etter at terrorangrepene startet. Både på sosiale medier og i den virkelige verden fikk noen ut sin frustrasjon ved å angripe antatte muslimer verbalt og fysisk. Før vi visste at det var en kristen nordmann som sto bak angrepene trodde de fleste at det måtte være et muslimsk angrep eller en avvist asylsøker. Og mediene la i stor grad opp til det samme.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte kan man si at terrorangrepene 22. juli også kan sees som angrep på demokratiet?

Da rettsaken mot Anders Behring Breivik startet 16. april 2012 gikk den første tiden med til å avgjøre hvorvidt han var tilregnelig eller ikke. Etter norsk lov kan man ikke dømmes til fengsel for forbrytelser man har begått mens man har vært utilregnelig. Etter to runder med omfattende kartlegging og utskifting av psykologiske sakkyndige ble han funnet tilregnelig av norsk rett, noe som medførte at rettsaken kunne fullføres. 22. juni 2012 ble rettsaken avsluttet, og 24. august ble gjerningsmannen dømt til 21 års forvaring.

Visste du at...?

...PST er Politiets sikkerhetstjeneste. PSTs primære ansvar er "å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet."

...Det betyr at PST samler inn informasjon om folk som kan være en trussel, og at de etterforsker og jevnlig gjør trusselvurderinger.

I etterkant av terrorangrepet har det pågått mange ulike diskusjoner. Dette gjelder i tillegg til gjerningsmannens tilregnelighet, påvirkning fra høyreekstreme kilder og hvorvidt noen kan gjennomføre slike angrep uten hjelp. En viktig diskusjon har vært hvorvidt Politiets SikkerhetsTjeneste (PST) burde ha visst om ham på forhånd, og om de burde ha vært i stand til å avverge angrepene. Også andre sider av norsk beredskap har blitt kritisert, blant annet fordi det tok alt for lang tid før politiet kom fram til Utøya og fikk pågrepet mannen.

Visste du at...?

Gjerningsmannen var tidligere medlem av Fremskrittspartiets ungdom, men meldte seg ut i 2007.

Han var i årene før terrorangrepene aktiv i kommentarfeltene på en rekke høyreekstreme nettsteder og hadde kontakt med en rekke høyreradikale grupperinger.

Mannen bak terrorangrepene var en politisk terrorist som var sterkt påvirket av antimuslimsk propaganda på nett. Et av de viktigste ideologiske forbildene hans, var den norske bloggeren som er kjent under navnet "Fjordman". "Manifestet" inkluderte omfattende sitater fra artikler skrevet av Fjordman. Dette er artikler hvor vestlige lands regjeringer blant annet beskyldes for landsforræderi, og hvor vanlige borgere oppfordres til å væpne seg. Muslimer beskrives som en trussel som forsøker å ta over Europa.

Visste du at...?

22. juli-senteret ligger i høyblokka i det gamle regjeringskvartalet. Senteret ble åpnet på fireårsdagen for angrepene, 22. juli 2015.

Et minnesmerke er planlagt ved Utøya, men har blitt utsatt flere ganger grunnet uenighet om utforming og plassering.

Norge er et åpent demokrati, hvor vi skal ha en sterk, offentlig debatt. Det betyr også at mennesker har lov til å ha ekstreme meninger. Det som er viktig, er at vi andre svarer når noen fremmer hat og fiendebilder. Det bør være en rettesnor for det norske samfunnet i årene framover: Ingen skal noen gang fremme hat uten at de får et klart og tydelig motsvar.

Men fortsatt gjenstår årevis med å forsøke å forstå hva som skjedde. Denne nettsiden skal forsøke å bidra til at noe lignende ikke skal skje igjen. Helle Gannestad som var medlem av AUF skrev på facebook: "Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen". Dette sitatet har i ettertid blitt stående som symbol over samholdet vi opplevde i tiden etter 22. juli. Det er også salg av armbånd med denne påskriften og støtte fra Utdanningsdirektoratet som har gjort denne nettsiden mulig.

Drøftings-oppgaver

Hva kan man gjøre for å forhindre lignende angrep i ettertid?

Les mer

22. juli-senteret http://www.22julisenteret.no/

Store norske leksikon https://snl.no/Terrorangrepene...

og https://snl.no/Massedrapet_p%C...


Bilder:

Illustrasjonsbilder. Foto: Vivan Brattsti Sørensen

Sist oppdatert: 19/10/2020 14:01