flip it

Mandela ledet en nasjonal motstandskampanje, og ble arrestert flere ganger, blant annet for landsforræderi.

Nelson Rolihlahla Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela var Sør-Afrikas første fargede president (1994–1999). Han vil for alltid være et internasjonalt symbol på kampen mot apartheid og for fred mellom folkeslag.

I 1948 kom Nasjonalpartiet til makten i Sør-Afrika og innførte apartheidsystemet for å holde de ulike folkegruppene i landet atskilt. I teorien var hensikten at de ulike kultur- og språkgruppene skulle gis mulighet til å utvikle seg parallelt og selvstendig. I praksis ble systemet brukt til å bevare det hvite mindretallets økonomiske, politiske og kulturelle dominans over landet.

Visste du at...?

Mandelas xhosa-navn, Rolihlahla, betyr bokstavelig «dra i greinene på et tre», i overført betydning «bråkmaker».

Navnet Nelson fikk Mandela på misjonsskolen, hvor han ble oppkalt etter Lord Nelson, den britiske sjøhelten.

Rolihlahla Mandela ble født i landsbyen Mvezo i Transkei-regionen i Sør-Afrika, 18. juli 1918. Faren hans var rådgiver for kongen av Thembu-folket, som også var Rolihlahlas onkel. Da Rolilahla var svært ung døde faren, og han flyttet med moren til landsbyen Qunu der han ble oppdratt som en del av kongefamilien. Navnet Nelson fikk han av grunnskolelærerinnen, frøken Mdingane, som i tråd med datidens skikk ga alle elevene «kristne» navn.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ga læreren Nelson nytt fornavn?

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Apartheid er afrikaans for adskillelse, og handler i grove trekk om å holde folkegrupper adskilt.

Det hvite nasjonalistpartiet i Sør-Afrika førte apartheidpolitikk særlig fra 1948 til 199, men grunnlaget ble lagt allerede på 1600-tallet.

Apartheid skulle gi hver befolkningsgruppe muligheter for utvikling, men i praksis ble systemet brukt til å bevare det hvite mindretallets økonomiske, politiske og kulturelle herredømme.

I 1939 begynte Mandela på en bachelorgrad ved University College of Fort Hare, det eneste universitetet som tok inn svarte studenter, men ble kastet ut før han rakk å fullføre fordi han hadde deltatt i flere studentopprør. Han fullførte siden graden, og gikk over til jusstudier. Samtidig som han forlot Fort Hare fikk han beskjed om at onkelen hjemme hadde funnet en kone til ham. Dette førte til at han rømte til Johannesburg, hvor han i 1942 meldte seg inn i African National Congress (ANC) og ble aktiv i bevegelsen mot apartheid. I 1943 var han med på å stifte ANCYL (African National Congress Youth League), som sto for en langt klarere konfrontasjonslinje ovenfor myndighetene. Snart overtok også moderpartiet denne linjen.

Visste du at...?

Nelson Mandela var en habil bokser i sine ungdomsår. Han likte å holde seg i form og brukte treningen for å koble av fra politikken.

Nelson Mandela ble fengslet flere ganger, og ble blant annet dømt for landsforræderi i 1961.

I 1962 forlot han landet under falsk identitet for å samle internasjonal støtte. Da han returnerte ble han arrestert. Han ble dømt til fem års fengsel.

I 1963 ble han sammen med 10 andre ANC-ledere dømt til livsvarig fengsel for politisk sabotasje.

På 1950-tallet ble kampen intensivert. Mandela ledet en nasjonal motstandskampanje, og ble arrestert flere ganger, blant annet for landsforræderi. I 1961, i det som siden har blitt kalt «Sharpeville-massakren», ble 69 ubevæpnede mennesker drept av politiet i forbindelse med demonstrasjoner. For første gang ble det erklært nasjonal unntakstilstand, og ANC og den pan-afrikanske kongressen ble forbudt. Mandela og hans kolleger var blant de tusener som ble anholdt. Etter å ha blitt sluppet fri gikk de under jorden og begynte å planlegge en serie nasjonalstreiker. Mandela ble bedt om å lede den væpnede kampen, og var med og etablerte Umkhonto weSizwe (Nasjonens spyd).

Drøftings-oppgaver

Hvordan var Norges forhold til Sør-Afrika på 60-tallet? Hvordan har forholdet endret seg?

Frederik de Klerk with Nelson Mandela - World Economic Forum Annual Meeting Davos 1992

Visste du at...?

I 1994 ble det første frie valget i Sør-Afrika avholdt, og 77 år gammel ble Mandela valgt til landets første svarte president.

Mandela og de Klerk ble i 1993 tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å avvikle apartheidregimet.

Mandela satt fengslet i til sammen 27 år, 18 av dem på fengselsøya Robben Island. Han fortsatte å være et kraftfullt symbol på motstandskampen mot apartheidregimet, og en internasjonal kampanje ble satt i gang for å få ham løslatt. 11. februar i 1990 ble han endelig løslatt og apartheidregimet avskaffet. 

Etter løslatelsen ble Mandela valgt til president i ANC, og fortsatte forhandlingene med den daværende sørafrikanske presidenten, Frederik Willem de Klerk, om frie, multietniske valg. 

I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.” (Fra den kjente “Speech from the dock”, 20. April 1964)

3199012558 F61392C59A O 1

Visste du at...?

Nelson Mandela sto på USAs terrorliste fram til 2008, på grunn av sin aktivitet for ANC.

Han ble vurdert fjernet fra terrorlista i 2001, men amerikanske myndigheter lot navnet hans bli stående på grunn av organisasjonens bruk av væpnet motstand.

Etter at han gikk av som president fortsatte han å jobbe for menneskerettigheter, engasjerte seg i AIDS-saken, skrev en rekke bøker, fikk flere utmerkelser, blant annet Sør-Afrikas høyeste utmerkelse og den amerikanske presidentens frihetsmedalje, en rekke parker og gater er oppkalt etter ham og siden 2009 er 18. juli den offisielle «Mandela-dagen» i Sør-Afrika. Mandela, eller Madiba som de fleste sørafrikanere kjente ham som, døde i sitt hjem 5. desember 2013, 95 år gammel. Han etterlot seg kone, seks barn, tjue barnebarn og to ekskoner.

Les mer

Store Norske Leksikon: https://snl.no/Nelson_Mandela

Nobelprisen: http://www.nobelprize.org/nobe...

Nelson Mandela-stiftelsen: https://www.nelsonmandela.org/...

Bilder: 

  • En ung Nelson Mandela i 1937. Kilde: ANC/Wikimedia
  • Parkbenk under apartheid i 1972. Foto: Martinvl/Wikimedia 2013
  • Fengselscella til Nelson Mandela på Robben Island. Foto: Schavda/Wikimedia 2011
  • Fredrik de Klerk og Nelson Mandela håndhilser på årsmøtet til Verdens økonomiske forum i 1992. Kilde: World Economic Forum 
  • En aldrende Nelson Mandela i 2008. Kilde: South Africa The Good News»/www.sagoodnews.co.za


Sist oppdatert: 25/08/2016 13:41