flip it

Ved siste folketelling regnet 460 000 australiere seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Urfolk i Australia

Den australske urbefolkningen ble tidligere kalt aboriginer (aborigin i entall). Dette er en noe unøyaktig betegnelse.

På norsk bruker vi ordet aboriginere utelukkende om den australske urbefolkningen. På engelsk brukes betegnelsen oftest om urbefolkning i Australia og Oceania. I Australia brukes betegnelsene «first Australians» og «Torres Strait Islander» ofte istedenfor aboriginer. Torres Strait Islander-folket har kulturelt slektskap med folk fra Ny-Guniea og andre Stillehavsøyer i motsetning til First Australians. Forfedrene til de første australierne forlot Afrika for rundt 70 000 år siden, og ankom Australia for rundt 50 000 år siden. Forfedrene til dagens europeere og asiater forlot Afrika mange tusen år senere. Dette gjør urbefolkningen i Australia til verdens eldste urbefolkning.

Australiandidgeridoos

Visste du at...

Australias urbefolkning regnes som verdens eldste. Forfedrene til dagens urbefolkning forlot Afrika for rundt 70 000 år siden.

90% av befolkningen døde da europeerne koloniserte Australia. Noen ble tatt som slaver, andre ble vilkårlig drept og massakrert. 50% døde av sykdommer de ikke hadde immunforsvar mot.

Ordet aborigin stammer fra det latinske uttrykket «ab origine», som kan oversettes med «fra begynnelsen», og kan brukes om en hvilken som helst urbefolkning.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange mennesker som fantes i Australia da europeerne inntok landet. Man kan anta at tallet ligger et eller annet sted mellom 300 000 og 2 millioner, sannsynligvis nærmere 1 million. Menneskene var fordelt på 600 stammer av ulik størrelse, og de snakket omtrent 200 ulike språk. Den europeiske koloniseringen førte med seg at i alle fall en fjerdedel av språkene døde ut, og det var en dramatisk nedgang i folketallet. Det blir anslått at så mye som 90% av urbefolkningen døde. Dette hadde flere ulike årsaker, som sykdommer europeerne bragte med seg, at de ble vilkårlig skutt, massakrert, eller at de bukket under når de ble brukt som slaver. I senere år har urbefolkningen igjen vokst, og ved siste folketelling regnet 460 000 seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Didgeridoo

Visste du at...?

Først i 1962 fikk aboriginerne stemmerett ved valg til forbundsparlamentet.

I 1976 oppnådde urbefolkningen i Northern Territory eiendomsrett over deler av territoriet, og i 1981 vant de en tilsvarende rett i South Australia.

Så sent som 1992 kom det en kjennelse i den føderale høyesterett som annullerte prinsippet om terra nullius (ingenmannsland). Det vil si at det var først da man anerkjente at Australia ikke var ubebodd før europeerne koloniserte kontinentet. Siden det finnes sikre tegn på at Australia har vært befolket i minst 50 000 år, kom ikke denne kjennelsen for tidlig.

Urbefolkningen i Australia besto av adskilte stammer som levde av jakt og sanking. Ifølge den komplekse kosmologien var verden skapt av åndeveseners drømmer, og menneskene ble skapt som disses etterkommere med språk, leveregler og seremonier. Hver stamme hadde ansvar for å bevare hellige steder innenfor sitt område. På begynnelsen av 1900-tallet ble det startet en kampanje som gikk ut på å fjerne barna fra urbefolkningen, og plassere dem på barnehjem og andre institusjoner for at de skulle få en god kristen oppdragelse. Som voksne ble mange av disse barna tvangsgiftet. Disse kalles i dag den tapte generasjonen. I dag er det bare noen få tusen som fastholder de tradisjonelle kultur- og samfunnsmønstrene. De fleste lever i reservater eller arbeider på farmer og i byen, ofte under uverdige forhold. Fortsatt forekommer diskriminering, særlig på arbeidsmarkedet.

Drøftings-oppgaver

Hva må til for å skape likeverdighet i et samfunn der det historisk sett har vært rasisme rettet mot en del av befolkningen?

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landMaori

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Australias_befolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Aboriginer

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder: 

  • Australsk didgeridoo. Foto: Hmain 2012
  • Didgeridoo. 2011. Foto: Graham Crumb/Wikimedia 

Sist oppdatert: 18/10/2016 13:58