flip it

Høyreekstremisme i Norge i dag

Den høyreekstreme bevegelsen (rettere sagt de høyreekstreme bevegelsene) i Norge i dag er en splittet forsamling med til dels motstridende og til dels sammenfallende ideer.

Det høyreekstreme bevegelser i Norge har felles er en idé eller forestilling om «den andre» som de dyrker som et fiendebilde, og et verdenssyn som i stor grad er basert på «oss versus dem». Hvem som defineres i en ut-gruppe kan være litt ulikt. En annen ting disse har til felles er dårlig eller svak organisering, og en stor grad av indre stridigheter og mye konflikt mellom ulike individer.

Flag Of Nordic Resistance Movement

Visste du at...?

Vi kan dele de høyreekstreme miljøene inn i fire hovedgrupper: nynazister, innvandringsfiendtlige, muslimfiendtlige og muslimske ekstremister.

At noen eksempelvis er kritiske til innvandring, betyr ikke at de er "høyreekstreme". Hvordan norsk innvandringspolitikk skal være, er en viktig del av den demokratiske debatten.

De siste årene har det vært en markant økning i aktiviteten til norske høyreekstreme.

Det norske høyreekstreme miljøet gjør i stor grad forsøk på å kopiere mer suksessfulle bevegelser andre steder i Europa. Nynazister har f.eks. hatt mye kontakt med svenske nynazistiske bevegelser i lang tid, i Sverige er de både bedre organisert, mange flere, og har aktiviteter de norske nynazistene kan være med på, deriblant årlige sommerleire. Det har vært norske deltagere på disse sommerleirene i Sverige i alle tider. I 2016 ble det organisert sommerleir også i Norge.

Svenske Motstandsrorelsen

Visste du at...?

I Norge er det nynazistiske miljøet delt mellom den norske motstandsbevegelsen (kopi av den svenske motståndsrörelsen) på den ene siden, og miljøet rundt Tore Tvedt og Vigrid på den andre.

Tvedt har bygget opp noe som er mer norskt, en religiøs kult, men organisasjonen er bygget opp med en sammenblanding av nynazistisk tankegods og åsa-tro. De fleste åsa-troende er ikke nazister, men «religionen» til Vigrid bygger på at Tvedt er utvalgt som profet av guden Odin, og er kallet til å gjøre hans verk. Flere av de unge menneskene rundt Tvedt henter tydeligvis også inspirasjon fra hvit-makt bevegelsen i USA.

I begge disse bevegelsene står hatet mot jødene sterkt, slik det har gjort for nazister til alle tider.

Nynazister

Den norske motstandsbevegelsen er bygget opp etter modell av den svenske motståndsrörelsen med en nordisk paraply. Organisasjonen presenterer seg selv som en nasjonalsosialistisk gruppering med kamp mot det flerkulturelle samfunnet og «den globale sionistiske elite» som sine hovedmål. Militært, økonomisk og på alle måter. Det nordiske dyrkes som ideal, både som folk men også som nasjon, slik at de nordiske landene sees som en naturlig blokk. Et militarisert samfunn er målet, fordi verdensanskuelsen i så stor grad består av fiendebilder. Det snakkes også mye om dagens politiske oppsett som forrædersk, og politikere som folkeforrædere. Historien er, eller i alle fall har vært, en viktig faktor som har bremset for utvikling av større nynazistiske bevegelser i Norge. Grunnet okkupasjonshistorien er det vanskelig for nynazister å vinne støtte ute blant folk, og det er en sterk skam knyttet opp til deltagelse i slike bevegelser. Vi ser at dette dessverre synes å ha blitt svekket de siste årene, det handler trolig om at følelser ute blant folk svekkes med tiden og da kan vi kanksje forvente en noe større dragning mot disse gruppene.

Visste du at...?

Alle de nevnte høyreekstreme gruppene har det til felles at i kjernen av hva de tror på ligger det konspirasjonsteorier om hvordan verden egentlig fungerer. Man har forestillinger om hemmelige møter hvor verdens fremtid bestemmes og forklaringer på hvordan helt urelaterte hendelser «egentlig» henger sammen.

Det nyeste skuddet på treet med høyreekstreme er ulike organisasjoner som har islamofobi som sitt hovedfokus. Da er det naturlig nok muslimer som er lagt til for hat. Jødene sees her på som allierte eller et våpen å bruke mot muslimene, gitt konflikten mellom Israel og de arabiske landene.

Vi ser det samme dukke frem også hos andre grupper med rasistiske forestillinger, men uten at de har en fascistisk ideologi i bunn. Mens hovedfokuset synes å ligge på hat mot folk med en annen hudfarge er hatet mot jødene der også fordi det er de som beskyldes for å ha skapt denne situasjonen med folkevandringer og multikulturelle samfunn. Dette finnes ikke i stor grad i organisert form i dag, bortsett fra skjelettet av Folkebevegelsen Mot Innvandring som fremdeles eksisterer, men som ikke har mye aktivitet.

Disse gruppene fortsetter tradisjonen med å kopiere og danne underorganisasjoner av vellykkede organisasjoner andre steder. Norwegian Defence League (etter English Defence League) PEGIDA og nå sist Soldiers of Odin og splinterorganisasjonen Sons of Odin. Som de fleste andre grupper av sitt slag har de sistnevnte hatt svært begrenset suksess i Norge.

"Odins soldaters har ingen plass i arbeidet for trygge gater." - Statsminister Erna Solberg.

Les mer

aldrimer22juli.no: Terrorisme, Ytringsfrihet, Hatkriminalitet, Antisemittisme, Islamofobi, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Benjamin-drapet

Store norske leksikon: https://snl.no/h%C3%B8yreekstr...

Nrk: https://www.nrk.no/norge/vekst...

FN-sambandet: http://www.fn.no/Tema/Terroris...

Bilder:

Forsidebilde: En amerikansk nynasist/Wikimedia

Den svenske motståndsrörelsens flagg: Dannis243/Wikimedia

Den svenske motståndsrörelsen marsjerer i Sverige: Peter Isotalo/Wikipedia

Sist oppdatert: 14/02/2020 11:08