flip it

Novemberpogromene skjedde i fredstid, og var toppunktet på forfølgelsen av jøder før krigen.

Novemberpogromene (Krystallnatten)

Vi markerer Krystallnatten natten mellom 9. og 10. november i 1938. Noen bruker navnet Novemberpogromene for å unngå å bruke det navnet nazistene brukte.

Novemberpogromene var godt planlagte aksjoner i Tyskland og Østerrike hovedsakelig utført av SA og SS. Noen steder deltok også lokalbefolkningen i ødeleggelsene. Rundt 1500 synagoger ble brent. 7500 jødiskeide forretninger ble ødelagt. Hvor mange som ble banket opp, ydmyket og drept er usikkert. De første 30 000 jøder ble internert i konsentrasjonsleire. Hovedsakelig leire i Tyskland; Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

Krystallnatten

Visste du at...?

Pogrom kommer fra russisk og betyr ødeleggelse.

Man bruker vanligvis ordet om ødeleggelser rettet mot jødisk liv og eiendom. Gjennom hele Europas historie har det vært mange eksempler på at en opphisset folkemengde har angrepet jøder og jødiske ghettoer, ofte som hevn for påståtte ulykker som jødene ble anklaget for, og myndighetene har ofte støttet folkemengden framfor ofrene. Dette er hva som kjennetegner en pogrom.

Ordet ble imidlertid ikke brukt før pogromene i det jødiske bosetningsområdet i Tsar-Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Begrepet er også knyttet til nazistenes herjinger i Tyskland og Østerrike før annen verdenskrig.

Krigshandling i fredstid

Det var ikke krig i 1938. Novemberpogromene var før Holocaust. Man kan kanskje si at det var opptakten, men naziledelsen hadde ennå ikke bestemt hvordan man skulle løse ”jødeproblemet”. Det var fortsatt mulig for jøder å flykte. Noen begynte å lefle med tanken om å deportere alle jødene til Madagaskar. Det er viktig å understreke at Novemberpogromene skjedde før krigsutbruddet nettopp fordi mange kobler det til krigen og Holocaust. Novemberpogromene var ikke en del av folkemordet, men en del av opptakten. Folkemordet kom i forlengelsen av Novemberpogromene.

Drøftings-oppgaver

Hva var grunnen til at nazistene kunne gjennomføre Novemberpogromene og komme unna med det?

krystallnatten-21

Visste du at...?

Mein Kampf er Adolf Hitlers ideologiske manifest og hovedverk, der han innen rammen av sin selvbiografi legger fram grunntrekkene i sin verdensanskuelse og det politiske programmet for nasjonalsosialismen.

Zions vises protokoller er et forfalsket tekstdokument i form av en hemmelig møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897. Teksten beskriver en angivelig plan om jødisk verdensherredømme og har blitt brukt av antisemitter som «bevis» i kampen mot jødenes påståtte, samfunnsødeleggende sammensvergelser.

Hva kom før Novemberpogromene?

Om Novemberpogromene var opptakten til Holocaust, hva var opptakten til Novemberpogromene? Det var Nürnberglovene av 1935. Jødiske tyskere ble fratatt sine statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble forbudt for jøder å gifte seg med ”ariere”. Opptakten til Nürnberglovene var ”arier”-paragrafen av 1933. Jødiske forretninger ble merket. Jødiske leger mistet jobbene sine. Jødiske kunstnere fikk yrkesforbud. Jødiske advokater mistet sine bevillinger. Embedsmenn ble avsatt. De mistet sine pensjoner. Sterk begrensning av antallet jødiske studenter ved universitetene.

Opptakten til arier-paragrafen var antisemittisk propaganda. Antisemittisk retorikk. Mein Kampf og Zions Vises Protokoller. Tidlig på 30-tallet ble Protokollene lagt inn i Kulturløftet i Det Tredje Riket, inn i læreplanen.

Drøftings-oppgaver

Hva vil det å si å dehumanisere noen? Hvordan foregår det?

krystallnatten3

Visste du at...?

Novemberpogromene kalles ofte for Krystallnatten fordi det gnistret som i krystaller av alt det knuste glasset fra ødelagte bygninger.

Mange velger å bruke navnet Novemberpogromene fordi Krystallnatten var det navnet nazistene brukte.

Dehumanisering

Det går en vei fra hatefulle ytringer, demonisering, stereotypier og konspirasjonsteorier til dehumanisering. Skadedyr, kakerlakker, rotter, er gjenkjennelig i all propaganda forut for folkemord. Uten å sammenligne ulike folkemord så har alle folkemord dette til felles; Dehumanisering. Veien frem til dehumanisering er fordomsfull retorikk, hatefull retorikk og konspirasjonsteorier.

Les mer

aldrimer22juli.no: NazismeAntisemittismeHolocaust

Store norske leksikon: https://snl.no/Krystallnatten

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunns...

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...


Bilder: 

Fotografier fra merkingen av jødene og ødeleggelsene under Krystallnatten. Kilde: Das Bundesarchiv , www.bundesarchiv.de 

Sist oppdatert: 19/12/2016 14:42