flip it

I en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”. Dusøren var belønning for å drepe og skjære av skalpene.

Urfolk i USA

Urfolk i USA ble tidligere kalt indianere. Ordet skyldes en misforståelse. Christoffer Columbus trodde at kontinentet han kom til var en del av India.

Fordi Columbus trodde han hadde funnet sjøveien til India ble befolkningen som var i Amerika før europeerne kom kalt ”indios”. I dag bruker man på engelsk ofte ”Native American”, indigenous eller aboriginal. På norsk har vi ofte brukt ordet "indianer" fordi vi ikke bruker det samme ordet om folk fra India (indere). Nå sier vi heller "amerikansk urbefolkning".

Rsz Bia Map Indian Reservations Usa

Visste du at...?

I dag bor 40% av amerikansk urbefolkning i såkalte "reservater"

Mange nasjoner eller stammer har sine egne reservater som de har en form for råderett over.

Urfolk i Nord-Amerika, både i Canada og USA, stammer fra en folkegruppe som kom over Beringstredet mellom Alaska og Russland. De kom for ca 30 000 år siden, da det lå is der. De utviklet seg til forskjellige stammer som ofte levde nomadisk. Det betyr at de flyttet på seg og ikke bodde fast noe sted.

Ketchican Totem Pole 2

Visste du at...?

Mange av urfolksstammene i Nord-Amerika var såkalt "matrilineære".

Det betyr at man tilhører mors klan og at kvinnene er med på å bestemme.

Da Christoffer Columbus kom til Amerika i 1494 var det ca 10 millioner mennesker som levde i det området som nå er USA. I 1900 var det bare ca 300 000 igjen av urbefolkningen. En av de viktigste grunnene var nye sykdommer som europeerne hadde med seg, som for eksempel meslinger og kopper-epidemier. Selv om de vanligvis ikke ble spredd med vilje, ble sykdommene noen ganger spredd som en måte å krige på.

Visste du at...?

I dag er det omtrent 3 millioner mennesker som regnes som urbefolkning i USA.

De er fordelt på 566 ulike stammer.

De største stammene heter Navajo, Cherokee og Sioux.

Det var kamp om territorier for gull og naturressurser og det brøt ut kriger mellom urfolk og europeere. Mange stammer ble drevet bort fra sine områder og døde i kamp eller av fattigdom og feilernæring. Europeiske koloniherrer utsatte folkene for tvangsarbeid i arbeidsleire. I en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, altså en belønning for å drepe indianere og skjære av dem skalpene.

Long Time Dog Hidatsa 1

Visste du at...?

Det siste slaget mellom urbefolkningen og amerikanske soldater var ved The wounded knee i 1893. Flere hundre medlemmer av Sioux-stammen ble drept.

Den tidligere presidenten Benjamin Franklin lærte mye om demokrati av å se på Iroquois-folket. Lederen for Iroquois-folket hadde bare makt så lenge folket hadde tillit til ham.

Mange av stedsnavnene i USA er opprinnelige navn fra ulike urfolksspråk. For eksempel Arizona, Connecticut, Kentucky, og Missouri. Ord som "barbecue" og "tomato" er også urfolksord.

I USA har urbefolkningen nå fått godkjent sine rettigheter, kultur og egenart. De har også fått en offisiell unnskyldning fra den amerikanske staten for behandlingen de har fått. Likevel opplever urfolk fortsatt diskriminering. Mange av dem lever på siden av samfunnet i arbeidsløshet. Ca 27 % av urbefolkningen på fastlandet i USA lever i fattigdom.

Landområder blir fortsatt tatt fra de ulike stammene og solgt. Miljøet i flere av områdene er også truet fordi selskaper har fått lov av myndighetene til å hente ut naturressurser som for eksempel olje.

Mange medlemmer av ulike urfolksgrupper står heller ikke i offisielle registre. Da får de ikke de rettighetene de har krav på, som skolegang og helsehjelp.

Drøftings-oppgaver

Hvordan har indianerne i USA blitt beskrevet i bøker, filmer og tegneserier? Stemmer disse fremstillingene?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i engelskspråklige land, Urfolk i Canada, Urfolk i Sør-Amerika

History.com: http://www.history.com/topics/...

Store norske leksikon: https://snl.no/den_nordamerika...


Bilder:

  • Laguna Urfolksreservat, New Mexico i 1943. Foto: Jack Delano/Wikimedia
  • Kart over urfolksreservat i USA. Kilde: Wikimedia
  • Totempel fra Ketchikan, Alaska. Foto: Jeremy Keith/Wikimedia
  • Høvdingen Long Time Dog fra Hidatsa-folket i Dakota. Foto: Edward S. Curtis/Wikimedia

Sist oppdatert: 01/09/2023 11:39