flip it

Sist man telte var det 460 000 australiere som var etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Urfolk i Australia

Den australske urbefolkningen ble tidligere kalt aboriginer. Dette er ikke helt nøyaktig. I Australia kalles de First Australians (de første australierne).

På norsk bruker vi ordet aboriginere bare om den australske urbefolkningen. På engelsk brukes ordet oftest om urbefolkning i Australia og Oceania. I Australia brukes betegnelsene «First Australians» og «Torres Strait Islander» istedenfor aboriginer. Torres Strait Islander-folket har slektskap med folk fra Ny-Guniea og andre Stillehavsøyer. Det har ikke First Australians. Forfedrene til de første australierne dro fra Afrika for rundt 70 000 år siden. De kom til Australia for rundt 50 000 år siden. Forfedrene til dagens europeere og asiater forlot Afrika mange tusen år senere. Dette gjør urbefolkningen i Australia til verdens eldste urbefolkning.

Australiandidgeridoos

Visste du at...?

Australias urbefolkning regnes som verdens eldste. Forfedrene dro fra Afrika for omtrent 70 000 år siden.

90% av befolkningen døde da europeerne koloniserte Australia. Noen ble tatt som slaver, andre ble drept. 50% døde av sykdommer de ikke hadde immunforsvar mot.

Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket «ab origine». Det kan oversettes med «fra begynnelsen», og kan brukes om all urbefolkning.

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker som fantes i Australia da de første europeerne kom på 1600-tallet. Sannsynligvis var det mellom 300 000 og 2 millioner. Menneskene var fordelt på 600 stammer, og de snakket omtrent 200 ulike språk. Den europeiske koloniseringen gjorde at i alle fall en fjerdedel av språkene forsvant. 90% av urbefolkningen døde. Noen døde av sykdommer europeerne hadde med seg, andre ble skutt, massakrert, eller drept. Mange bukket under når de ble brukt som slaver. De siste årene ha urbefolkningen igjen vokst. Ved siste folketelling regnet 460 000 seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Didgeridoo

Visste du at...?

Først i 1962 fikk aboriginerne stemmerett ved valg til forbundsparlamentet (Stortinget).

I 1976 fikk urbefolkningen i Northern Territory eiendomsrett over deler av territoriet. I 1981 fikk de en tilsvarende rett i South Australia.

I 1992 kom det en ny lov som annullerte prinsippet om terra nullius (ingenmannsland). Det vil si at det var først da man anerkjente at Australia ikke var ubebodd før europeerne koloniserte kontinentet.

Urbefolkningen i Australia besto av adskilte stammer som levde av jakt og sanking. Ifølge den komplekse kosmologien var verden skapt av åndeveseners drømmer, og menneskene ble skapt som disses etterkommere med språk, leveregler og seremonier. Hver stamme hadde ansvar for å bevare hellige steder innenfor sitt område. På begynnelsen av 1900-tallet ble det startet en kampanje som gikk ut på å fjerne barna fra urbefolkningen, og plassere dem på barnehjem og andre institusjoner for at de skulle få en god kristen oppdragelse. Som voksne ble mange av disse barna tvangsgiftet. Disse kalles i dag den tapte generasjonen. I dag er det bare noen få tusen som fastholder de tradisjonelle kultur- og samfunnsmønstrene. De fleste lever i reservater eller arbeider på farmer og i byen, ofte under uverdige forhold. Fortsatt forekommer diskriminering, særlig på arbeidsmarkedet.

Drøftings-oppgaver

Det er 50.000 år siden de første australierne kom til Australia. Det er omtrent 400 år siden de første europeerne kom til Australia. Hvorfor tror du det tok nesten 400 år før de første australierne ble godtatt som innbyggere i landet?

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landMaori

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Australias_befolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Aboriginer

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder: 

  • Australsk didgeridoo. Foto: Hmain 2012
  • Didgeridoo. 2011. Foto: Graham Crumb/Wikimedia 

Sist oppdatert: 18/08/2017 17:25