flip it

«Terrorisme er en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt»

Terrorisme

Ordet terrorisme kommer fra det latinske ordet «terrere» som betyr «å skremme».

Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak. Noen ganger vil terrorister formidle et politisk eller religiøst budskap. Andre ganger vil de ha viljen sin ved å skremme en bestemt gruppe mennesker. Måten terroren skjer på blir derfor tilpasset, sånn at voldshandlingene gjør at de oppnår det de ønsker.

Heimevernet vokter Stortinget

Visste du at...?

​Ordet terrorisme har forandret mening over tid, og blir fortsatt diskutert.

I FN er man ikke enige om èn definisjon på terrorisme. Særlig ikke etter at USA begynte en global «krig mot terror» etter angrepene i New York 11. september 2001.

I norsk lov regnes terrorisme som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.»

I følge Store norske leksikon er terrorisme "en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt". For eksempel kan volden ramme kjente personer eller berømte steder og bygninger. Ofte rammer terroren steder hvor det er mange folk, eller den er spesielt grusom og fryktinngytende.

Tidligere brukte statsledere (for eksempel konger, presidenter og statsministre) terrorisme for å skape frykt i egen befolkning. Josef Stalin brukte for eksempel terror mot de som var uenige med ham i Sovjetunionen. Adolf Hitler brukte terror mot jødene under det tredje riket. Pol Pot brukte terror mot egen befolkning i Kambodsja.

Etter 1960-tallet har terrorisme ofte blitt brukt mot myndigheter. Separatist- eller frigjøringsbevegelser har for eksempel ofte brukt terror. Konflikter som startet i kolonitiden er ofte grunnen til moderne terrorisme, som i Kashmir, Palestina eller Kurdistan. I Europa er de mest kjente nasjonalistiske terrorgruppene Provisional Irish Republican Army (IRA) i Irland og Baskisk Hjemland og Frihet (ETA) i Spania.

Man kan si at terrorisme både har en fysisk og en psykisk side. Like viktig som vold er nemlig det å skape frykt og usikkerhet blant mennesker.

Drøftings-oppgaver

Hva skal til for at noe kan kalles terrorisme?

«Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje gjør en handling som fører til død eller alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom, (inkludert offentlige plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur). Når en handling er gjort for å skade befolkningen, eller for å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å handle eller avstå fra å handle, er dette å regne som terrorisme.»

(tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, sitt forslag til definisjon av terrorisme)

Drepte Og Skadde I Terrorangrep 2

Visste du at...?

I 1979 ble 1019 terrorangrep begått i Europa. Det er det største antallet terrorangrep noen gang (i Europa).

På 1970-, 80- og til midten av 90-tallet var gjennomsnittet ti terrorangrep i uka.

De siste 45 årene er det blitt gjennomført mer enn 16.000 terrorangrep i Vest-Europa.

Politisk terrorisme er et ganske moderne fenomen. Det henger sammen med utviklingen av massemedier, som for eksempel aviser og TV. Etter hvert har internett og sosiale medier blitt viktigere. Fra 1990-årene snakket man mye om «den nye terrorismen» som var mer dødelig enn den gamle, og mer religiøst motivert.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan man oppnå mer ved å bruke andre midler enn terrorisme?

Antall Terrorangrep I Vest Europa 2

Visste du at...?

Antall terrorangrep i Vest-Europa har gått ned siden 1970-tallet. Flere ble drept i terrorangrep i 2015 enn det som har vært vanlig de siste årene, likevel var tallet på drepte mye lavere enn gjennomsnittet for 70- og 80-tallet.

De som rammes av terrorangrep er først og fremst vanlige mennesker. Moderne terrorisme brukes ofte mot et lands myndigheter.

I Norge er det terroristen Anders Behring Breivik som er ansvarlig for det mest dødelige angrepet i Norges historie. Han drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet i i Oslo i 2011. (Du kan lese mer om Anders Behring Breivik i en annen artikkel på nettsiden).

I noen land i Europa har IS (eller folk som støtter IS) utført flere terroraksjoner siden 2015. IS er forkortelse for den islamske staten. (Du kan lese mer om IS i en annen artikkel på nettsiden).

Religiøs terrorisme har blitt brukt i alle de store verdensreligionene. Islamistiske terrorgrupper har blitt vanligere de siste årene. Dette henger sammen med den negative utviklingen i Midtøsten. Det gjelder både vestlig krigføring for eksempel i Irak og i Afghanistan og organisasjonen IS i Syria. Fra 2015 har IS rammet Vesten i flere terrorangrep. Den 13. november 2015 ble flere mål i Paris, blant annet konsertarenaen Bataclan, angrepet av IS-tilknyttede terrorister. Til sammen 129 mennesker ble drept i angrepene.

Terrorangrep 2

"Ifølge Global Terrorism Index står høyreekstremister bak stadig flere terroraksjoner i både Nord-Amerika og Vest-Europa.

De siste fire årene har det vært 127 høyreekstreme terrorangrep, og disse har kostet 66 menneskeliv. I fjor var det 59 slike angrep der 17 mennesker ble drept.

– Flertallet av disse angrepene er enkeltpersoner med høyreekstreme holdninger, hvite nasjonalister eller muslimhatere, heter det i rapporten." Faktisk.no (artikkel fra 05.12.18)

Les mer

aldrimer22juli.no: "Den islamske staten" (IS), Konspirasjonsteorien om "Eurabia"

FN-sambandet: http://www.fn.no/Tema/Terrorisme/Hva-er-terrorisme

Store Norske Leksikon: https://snl.no/terrorisme

Global Terrorism Database: http://www.start.umd.edu/gtd/

NRK-artikkel om terrorisme i Vest-Europa: http://www.nrk.no/urix/terroren-i-europa-rammet-of...


Bilde:

  • Soldater fra Heimevernet vokter Stortinget etter terrorangrepet mot Oslo 22.07.11.
  • Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Sist oppdatert: 28/10/2020 15:51