flip it

"Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse."

Migrasjon

Det har alltid vært vanlig at mennesker har flyttet på seg til nye områder, det vil si "migrert".

Selv om vi ofte sier at vi lever i en globalisert verden, er det ikke mange som har migrert. I 2011 var det 216 millioner migranter, ca. 3,2% av verdens befolkning. (Tall fra Verdensbanken.)

Det er mange grunner til at folk flytter mellom ulike land og ulike verdensdeler. Noen vil ha utdannelse eller arbeid. Noen har blitt forelsket i en person fra et annet land. Noen flykter fra krig og forfølgelse. De fleste som flytter seg over landegrenser er arbeidsmigranter. Det vil si at de flytter for å jobbe. Bare noen få, mindre enn 10 prosent av dem som migrerer, er flyktninger.

Utvandrere 1902 Gustav Wentzel

Visste du at...?

Migrasjon betyr flytting over landegrenser. Immigrere er å flytte TIL et land, emigrere er å flytte FRA et land.

Den store utvandringen fra Skandinavia til Amerika startet i 1825. Da dro et skip fra Stavanger til USA med 52 kvekere.

Ca 800 000 nordmenn dro til USA på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 4,6 millioner amerikanere sa at de hadde norsk opphav ved folketellingen i 2010.

USA har oppstått som et resultat av migrasjon i moderne tid.

Norske utvandrere til USA

En del av dem som nå er den amerikanske befolkningen, er etterkommere av nordmenn. Mange utvandret fra Norge, og innvandret til USA, i annen halvdel av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. 800 000 nordmenn utvandret på denne tiden, nesten alle til USA. Det er mange flere amerikanere som sier de har norske forfedre enn forfedre fra andre skandinaviske land. 4,6 millioner sier de har norske forfedre. Det er nesten like mange som det bor i Norge.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor emigrerte så mange nordmenn til USA ved forrige århundreskifte?

Har du selv eller noen du kjenner slekt i USA? Hva er i så fall deres historie?

Visste du at...?

Norge har innvandrere fra 221 land. FN har derimot bare 193 medlemsland.

13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er norskfødte med innvandrerforeldre (2017).

55% av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land.

Innvandrere i Norge

Norge har innvandrere fra 221 land (21. juli 2017). 55 prosent av innvandrerne kommer fra andre europeiske land. 28% er fra Asia og 12% er fra Afrika. 13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er født i Norge og har innvandrerforeldre. De kommer flere fra Polen enn fra noe annet land. Så kommer Litauen, Sverige, Somalia, Tyskland, Irak, Danmark, Filippinene, Pakistan, Eritrea, Thailand, Russland, Iran, Vietnam, Tyrkia.

Visste du at...?

Tyskland er det EU-landet som tar i mot flest innvandrere.

I 2012 var Sveits og Norge de to vestlige landene som tok i mot flest innvandrere i forhold til antall innbyggere.

FN regner en person som migrant hvis hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn de er født i.

Mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land.

Loven

Migrasjon kontrolleres, og det er ofte lover som sier noe om hvem som har lov til å migrere hvor. Loven sier også noe om av hvilke grunner man kan flytte fra et land til et annet. Mange får ikke lov til å migrere selv om de har gode grunner.

For eksempel har mennesker som flykter fra krig og forfølgelse lov til å migrere. I artikkel 14 i menneskerettighetene står det at alle har "rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse". FNs flyktningkonvensjon av 1951 gir også flyktninger rett til beskyttelse i tilfluktslandet. Likevel kan det være vanskelig for flyktninger å komme seg til et trygt land, siden de ikke har rett til å reise dit. De har med andre ord sterke rettigheter hvis de kommer fram til et trygt land, men ingen rett til å komme dit.

E16 Border Imag0789

Visste du at...?

Den største innvandrergruppen til Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen.

Nest størst er Litauen og Sverige.

Innvandrere og de som er født i Norge med innvandrerforeldre er i gjennomsnitt mye yngre enn hele befolkningen.

Noen grupper har vært i Norge lenge, noen har vært her kort. For eksempel har de med bakgrunn fra Pakistan vært her lenge, mens innvandrergruppene fra Polen har vært her kort.

Et annet eksempel på begrensninger er familiegjenforening. Ektefeller og barn som har blitt skilt mens de migrerer kan for eksempel befinne seg i ulike land. Når noen har kommet til et trygt sted kan de prøve å gjenforenes med familien. I Norge er det regler for familiegjenforening. Kravene er ikke like for alle; for eksempel kan det være lettere for en norsk statsborger enn for en person som har oppholdstillatelse i Norge. Et krav er at familiemedlemmer som bor i Norge, må kunne forsørge familiemedlemmet/familiemedlemmene som de vil skal komme. Det betyr at de må ha nok penger.

For arbeidssøkere er det også begrensninger i Norge. Mens arbeidssøkere fra såkalte EØS-land kan søke arbeid nokså lett i Norge, er det mye strengere for personer som kommer fra andre deler av verden.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det ulike regler for familiegjenforening?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktningerInnvandrere og integreringTilreisende romNasjonale minoriteter i NorgeUrfolkUrfolk i engelskspråklige land

Aftenpostenartikkel, Det norske Amerika: http://www.aftenposteninnsikt....

Wikipedia, Norsk utvandring til USA: https://no.wikipedia.org/wiki/...

Dette er verdens flyktninger og migranter:  http://forskning.no/samfunn-sa...

Bilder: 

  • Forsidebilde: Castel Verde, migranter fra Italia. Foto: Australian National Maritime Museum on the Commons 
  • "Utvandrere" av Gustav Wentzel. 1902
  • E16, grensen mellom Norge og Svergie. 
  • Foto: Bengt-Inge Larsson/Wikimedia 


Sist oppdatert: 11/10/2017 15:51