flip it

Da man begynte å bruke skytevåpen på New Zealand i 1820-årene ble krigene mye farligere enn før.

Maori

​Maori er den opprinnelige befolkningen på New Zealand. Nå regnes de som urfolk. De innvandret først fra det østlige Polynesia. Sannsynligvis innvandret de i tre omganger: rundt årene 950, 1150 og 1350.

Den siste innvandringen av maorier til New Zealand er den mest berømte. Da kom folk med «den veldige flåtens sju kanoer». Disse folkene hadde med seg egne planter og husdyr. På New Zealand utviklet de kulturen. Der drev maoriene en kombinasjon av fiske, fuglejakt og sanking av frukt, røtter og skalldyr. I tillegg dyrket de søtpoteter, taro og yamsrøtter.

Wharenui

Visste du at...?

Maoriene hadde opprinnelig et klassedelt samfunn. Det var stor forskjell på de med høy status (adelen), de med lavere status (de borgerlige), og de med lavest status (slavene).

Maoriene er tradisjonelt inndelt i ca. 50 stammer (iwi'er). Hver av iwiene er grunnlagt av en av de første maoriene som kom til New Zealand.

Innenfor hver stamme finnes det flere familier (hapu'er).

Maoriene visste ikke hva metaller var, og brukte redskaper av stein og tre. Likevel bodde de i store plankehus pyntet med utskjæringer. De bygde seilbåter med to skrog og utskårne kanoer på opptil 30 meters lengde. Husene var samlet i landsbyer, mange med festninger til forsvar. Det var ofte kriger mellom iwiene.

Maoriene bestemmer om man skal tilhøre mors eller fars hapu på flere måter:

a) De fleste ekteskap er innenfor samme iwi (stamme), og mange innenfor samme hapu (klan). Da er mors og fars hapu den samme.

b) Litt flere velger fars hapu enn mors hapu, særlig i høvdingslekter.

c) Noen ganger velger man mors hapu fordi den er adelig, og fars borgerlig. De fleste velger høy status.

d) Man kan være medlem av mer enn én hapu, og til og med av mer enn én iwi. Da får man flere plikter. Man må også bestemme seg for hvilken iwi og hapu man vil tilhøre.

Sosial organisasjon

Hver stamme hadde en høvding og var delt inn i adel, borgerlige og slaver (krigsfanger). En gruppe av stammer kalles waka (kano), og består av etterkommerne etter folkene i én kano. Hver stamme er delt i flere hapu. Til daglig er det viktigste hvilken hapu du tilhører.

Maori-kunst

Visste du at...?

Maoriene har en tradisjonell dans som kalles "Haka".

Haka er en krigsdans med store ansiktsuttrykk og rop som maoriene pleide å danse før de skulle i kamp.

Det New Zealandske rugby-laget pleier å danse Haka før kampene sine.

Det finnes en egen type Haka for kvinner som kalles Ka Panapana.

Etter at europeerne kom (1769-1840)

Den første kontakten med europeerne var ganske fredelig. Mange maorier døde likevel på grunn av epidemier. Etter at man begynte å bruke skytevåpen i 1820-årene ble krigene mye verre enn tidligere. Forholdet mellom maoriene og kolonistene (europeerne) ble mer konfliktfylt etter hvert. Kolonistene kjøpte mer og mer av jorda. I 1858 var maoriene kommet i mindretall, og maoribefolkningen i nord organiserte seg for å prøve å stanse oppkjøpet av jord. Krigen som fulgte (1860–65) brøt ned motstanden mot koloniseringen.

Maoriene fortsatte å protestere fredelig mot kolonistene. Maoriene fikk representasjon i parlamentet fra 1867. Da full stemmerett ble innført for kolonistene i 1893, fikk også maoriene stemmerett.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være vanskelig med å beholde maoriske tradisjoner i det moderne New zealandske samfunnet?

EarleWarSpeech

I 2005 var det omtrent 600 000 maorier på New Zealand. Det er rundt 15% av befolkningen. Det har blitt ganske vanlig med ekteskap mellom maorier og andre. Det er viktig å ta vare på  maoriene sin identitet og kultur. De har fortsatt sin kamp for rettigheter til land. I 1996 ble Tainui-avtalen undertegnet. Avtalen ga maoriene mange av disse rettighetene.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i Australia

Store norske leksikon: https://snl.no/maori

Maori: http://www.maori.com/

Teara (New Zealandsk leksikon): http://www.teara.govt.nz/en/maori


Bilder: 

  • Maketuhus i Otawhao, New Zealand. 1844. Nationalbiblioteket i New Zealand. 
  • Midten: Ukjent
  • Waka, kanoer som maoriene brukte. Kilde: learnlearn.net 

Sist oppdatert: 18/08/2017 17:24