flip it

IS har gjort mange krigsforbrytelser, inkludert brutale drap av uskyldige.​

"Den islamske staten" (IS)

"Den islamske staten" (IS) er navnet på en terrorbevegelse som okkuperte et område i Syria, Irak og Libya. IS gjorde seg bemerket med en betydelig brutalitet overfor sivile, inkludert forsøk på folkemord.

Den islamske staten vokste frem fra kaoset som oppstod under krigen i Irak og borgerkrigen i Syria og etablerte seg i Libya etter at oberst Gadaffi, diktatoren i landet, ble styrtet. IS var tidligere en del av terrornettverket al-Qaida, men det ble konflikt om hvilken retning gruppene skulle utvikle seg i. IS har også en mer fiendtlig holdning til sjiamuslimer. En rekke andre terroristorganisasjoner andre steder i verden har også knyttet seg opp til IS. Terrorbevegelsen okkuperte et større landområde i Irak, Syria og Libya.


"IS mistet etterhvert makten i de store områdene de hadde kontrollert. I mars 2019 ble det erklært at den siste IS-skansen i Syria var nedkjempet.

Selv om ikke IS lenger kontrollerer landområder slik de gjorde i Syria og Irak fra 2014, anses terrororganisasjonen fortsatt som en stor trussel. IS er svekket i Midtøsten, men har fått bedre fotfeste i andre konflikter, slik som i det afrikanske landet Mali." (FN)

Ny Is Biler

Visste du at...?

Tidligere ble IS omtalt som ISIS eller ISIL. Det står for «Islamistisk stat i Irak og Stor-Syria» og «Islamistisk stat i Irak og Levanten». Mange kaller dem Daesh, fordi det er feil å bruke "stat" om en terrororganisasjon. Daesh ligner også på ordet «dahes» som betyr «Den som skaper splid». Ofte brukes det for å irritere organisasjonen.

IS har begått folkemord på jesidiene, et kurdisk folk som IS regner som hedninger.

Omtrent 5000 jesidier ble drept i et folkemord som begynte i 2014, hvor jesidiene ble forsøkt tvunget å konvertere til islam. Mange jesidiske kvinner har blitt bortført av IS. Jesidiene har også blitt tvunget vekk fra der de bodde i Nord-Irak.

IS har organisert brutale terrorangrep i europeiske land, først og fremst Frankrike, Belgia og Tyskland. Andre angrep har ikke vært organisert av IS, men gjerningsmennene har sagt at de støtter IS. IS velger å terrorisere mennesker som ikke kan forsvare seg selv. Dette har blant annet vært avisredaksjonen til det franske bladet Charlie Hebdo, et konsertlokale, et jødisk supermarked, en restaurant, en flyplass, en strandpromenade og en kirke.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det mange som reagerer på å kalle terrororganisasjonen for IS?

Ny Charlie Hebdo

Visste du at...?

Det fleste ofrene for IS’ terror er muslimer.

Også i flere av terrorangrepene på europeisk jord har det vært muslimer blant ofrene.

IS prøver å få fram motsetninger mellom vanlige muslimer og andre folk i europeiske land.Terrorangrepene bidrar til at andre folk blir mer skeptisk til muslimer. Veldig få ekstreme gjerningsmenn kan på den måten påvirke hvordan mange europeere ser på muslimer flest.

Ny Westgate Attack Perpetrator Cctv

Visste du at...?

20 av dem som har dratt fra Norge for å bli med IS tror man er drept. Det vil si omtrent hver fjerde person. Av de omtrent 30 som har kommet tilbake til Norge, har ca. halvparten fått straff av norske myndigheter.

Den ekstreme gruppen Profetens Ummah har jobbet for å få med flere til IS fra Norge.

IS har trukket til seg nokså mange unge personer fra andre land, såkalt "fremmedkrigere". Man tror at 80-90 personer har reist fra Norge. Noen av disse kan være skyldige i grove overgrep, inkludert krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Rekrutteringen har blitt mindre etter at IS begynte å lide militære nederlag.

Les mer

aldrimer22juli.no: Terrorisme

Store norske leksikon: Den Islamske Stat (IS)

Globalis (FN): IS


Bilder

IS-flagg, Almandillo/wikimedia

IS-biler, Ginceg4/Wikimedia Commons

Utenfor Charlie Hebdos lokaler, Pierre-Yves Beaudouin/Wikimedia Commons

Fra angrepet på et kjøpesenter i Kenya. Dhuhulow fra Norge, vervet av Profetens Ummah.

Sist oppdatert: 28/10/2020 15:01