flip it

Islamofobi kan sees på som en ugrunnet fiendtlighet mot islam.

Islamofobi

Begrepet islamofobi handler om fordommer eller hat mot islam og muslimer. Alle er ikke enige i at ordet skal brukes på den måten fordi de mener det beskytter islam mot kritikk.

Ordet «islamofobi» brukes om angst for islam og muslimer. Man begynte å bruke ordet på 1990-tallet. Ordet har blitt definert som ugrunnet fiendtlighet mot islam. Det brukes også om urettferdig diskriminering av muslimer og muslimske fellesskap, og om utestenging av muslimer.

Iftar2

Visste du at...?

Islamofobi er et begrep som er omstridt, men brukes av de fleste som fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.

Noen mener at andre begreper lettere forklarer hva vi snakker om, for eksempel begrepene «antimuslimisme», «islamhat» eller «muslimhat».

Runnymede Trust er en organisasjon som ble opprettet i 1968. Organisasjonen arbeider for et multikulturelt Storbritannia. Målet er å kjempe mot rasisme og diskriminering, og å påvirke rettsvesenet. Organisasjonen startet i 1996 en kommisjon for å undersøke hvor mye diskriminering og overgrep mot muslimer som finnes i Storbritannia. Kommisjonen ble kalt The Commission on British Muslims and Islamophobia (CBMI). I 1997 leverte de en rapport til regjeringen kalt ”Islamophobia: A challenge for us all”.

Undersøkelser fra CBMI (Commission on British Muslims and Islamophobia​) viser at mange oppfatter muslimer som en homogen rase. Det tyder på at islamofobi og rasisme henger sammen. I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille islamofobi og rasisme fra hverandre. (http://www.insted.co.uk/islambook.pdf)

Åtte punkter som kjennetegner og beskriver islamofobi

Fra Runnymede Trusts rapport til regjeringen kalt ”Islamophobia: A challenge for us all”: Åtte punkter som kjennetegner islamofobi:

  1. Man tror at Islam er én ting, og at Islam er ute av stand til å tilpasse seg forandringer.
  2. Islam blir sett på som annerledes. Man tror ikke Islam har mål eller verdier som er felles med andre kulturer. Islam blir ikke påvirket av andre kulturer. Islam påvirker heller ikke andre kulturer.
  3. Islam blir sett på som mindreverdig i forhold til vesten, og blir regnet for å være barbarisk, irrasjonell, primitiv og mot likestilling.
  4. Islam blir sett på som voldelig, aggressiv og truende. Islam blir oppfattet å støtte terrorisme.
  5. Islam blir sett på som politikk og ikke religion.
  6. Man tror at vestlig kritikk av islam blir avfeiet uten videre debatt.
  7. Negative holdninger mot islam blir brukt for å rettferdiggjøre diskriminering mot muslimer og utestengelse av muslimer fra deler av samfunnet.
  8. Antimuslimske holdninger blir sett som naturlig og normalt.

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen mellom kritikk av islam og hat mot muslimer?

Graffiti in Israel 6

Visste du at...

Hat mot muslimer har vært et økende fenomen i Norge.

I følge forskeren Sindre Bangstad har det blitt flere hatytringer mot muslimer på grunn av flyktningkrisen de siste årene.

Begrepet islamofobi har blitt akseptert språklig. FNs generalsekretær ledet i 2004 en konferanse med tittelen «Confronting Islamophobia». Konferansen fordømte islamofobi.

Ordet har blitt brukt i europeiske språk fra 1918. Først på 1990-tallet ble begrepet islamofobi den vanlige betegnelsen på hat og fordommer mot muslimer. «Islamofobi» har en slags familielikhet med begreper som rasisme, homofobi, xenofobi, antisemittisme og orientalisme.

FNs daværende generalsekretær, Kofi Annan, uttalte i 2004: «Når verden er nødt til å finne på et nytt begrep for å definere stadig økende fordommer, er det en trist og bekymrende utvikling. Det er det som er tilfellet med islamofobi.»

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme? Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge?HatkriminalitetKonspirasjonsteorien om "Eurabia"DiskrimineringForebygging av rasisme, diskriminering og fordommerHvordan håndtere rasisme i skolenHøyreekstremisme i Norge i dag"Aldri mer" 22. juli 2011

Store norske leksikon: https://snl.no/islamofobi

Artikkel i Utrop: http://www.utrop.no/Plenum/Kom... og http://www.utrop.no/Nyheter/In...

Islambook (Commission on British Muslims and Islamophobia): http://www.insted.co.uk/islamb...

Bilder: 

  • Plakat mot islamofobi og rasisme i Paris, Frankrike. Foto: RG72/Wikimedia 
  • Islamofobisk graffiti i Tel Aviv, Israel. Foto: David Shankbone/Wikimedia

Sist oppdatert: 18/08/2017 18:02