flip it

Den biologiske rasismen deler mennesker inn i ulike "raser". Dagens vitenskap har forkastet disse teoriene.

Hva er rasisme?

Det finnes ulike typer rasisme, og man kan være uenige om hva som er rasisme. De fleste er enige om at det er rasisme hvis noen mener at mennesker som tilhører en bestemt gruppe er underlegne.

Den "klassiske" biologiske rasismen handler om menneskers biologi. Noen mener det er forskjeller i våre kropper. Den biologiske rasismen mener at det finnes ulike "raser", at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene på 1930 og -40-tallet brukte sånne teorier. Nå mener vitenskapen at disse teoriene er feil.

ApartheidSignEnglishAfrikaans

Visste du at...?

Tidligere mente man at mennesker kunne deles inn i ulike "raser". Ordet rasisme kommer fra det gammeldagse rasebegrepet.

I moderne tid rettferdiggjør ordet at man behandler personer eller grupper forskjellig på grunn av hudfarge eller bakgrunn.

Det finnes selvfølgelig biologiske forskjeller mellom ulike mennesker. Ingen av oss er like. Man kan likevel ikke dele mennesker inn i ulike "raser". Det går heller ikke an å si at noen menneskegrupper er bedre enn andre på grunn av biologisk verdi.

Rasisme vs fordommer

Man skiller ofte biologisk rasisme fra fordommer. Det kan være riktig å ha et sånt skille, men det er også viktig å vite at forskjellige fordommer ofte henger sammen. Afrikanere ble for eksempel tidligere framstilt som biologisk underlegne. Også afrikansk kultur og religion ble framstilt som primitiv og underlegen. Sånn har fordommer og stereotypier som handler om både biologi, kultur og religion utgjort en helhet.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan kulturelle og religiøse fordommer også være en slags rasisme?

antisemittisme

Visste du at...?

Antisemittisme er fordommer eller hat mot jøder.

Islamofobi er redsel for, hat eller fordommer mot religionen islam/muslimer.

Både antisemittisme og islamofobi regnes av de fleste som rasisme, selv om det egentlig er religion som står i fokus.

Det er forskjell på kritikk av religion og rasisme basert på religion. For noen kan det være vanskelig å skille.

Antisemittisme

Et eksempel på rasisme er antisemittisme, det vil si fordommer eller hat mot jøder. Når man snakker om antisemittisme, tenker mange på nazistenes syn på jødene som biologisk underlegne. Antisemittismen består også av kulturelle og religiøse fordommer og stereotypier. Antisemittismen har en lang historie i Europa.

I flere hundre år var hatet mot jøder og forfølgelsen av jøder begrunnet med religion. Det handlet for eksempel om at jødene fikk skylden for å ha drept Jesus. En myte er at jøder hadde bortført kristne barn for å drikke blodet deres. Det er selvfølgelig ikke sant. Også nazistenes forhold til jødene handlet om andre ting enn biologiske fordommer. Ett skremmebilde var at jøder var griske, maktsyke og onde, og hadde organisert seg hemmelig for å styre verden. Nazistiske blader og filmer spredde historier av denne typen. Det var også inkludert tegninger hvor jøder ble tegnet som om de samarbeidet med djevelen.

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen på fordommer, stereotypier og rasisme?

Visste du at...?

Under 100-årsjubileeet for Grunnloven i 1914 ble det bygd en "landsby" i "fornøielsesavdelingen" som liksom skulle forestille Afrika. Denne utstillingen ble befolket med afrikanere som skulle være fra Kongo, men som viste seg å være fra Senegal.

Da Norge skulle feire Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble det satt opp en lignende landsby i Frognerparken. I motsetning til forrige gang ble det stilt spørsmål ved hvorfor noen ville stille ut en "afrikansk landsby". Kunstnerne bak utstillingen ble anklagd for rasisme. Til tross for kritikken ble "landsbyen" opprettholdt, men uten "innbyggere" denne gangen.

Islamofobi

Islamofobi er frykt for eller hat mot muslimer eller religionen islam. På 1990-tallet ble muslimer utsatt for forfølgelse i både Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Det foregikk drap, voldtekter og internering i konsentrasjonsleirer av titusener av mennesker. Den etniske rensningen skjedde ikke på grunn av biologiske fordommer, men på grunn av at nasjonalistene så på muslimer som fiender.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det feil å for eksempel stille ut en "landsby" med afrikanere?

Kongolandsbyen 2014

Visste du at...?

I Norge har vi lover for å beskytte folk mot rasisme, blant annet gjennom straffelovens §185a, den såkalte rasismeparagrafen.

Også FNs konvensjon for menneskerettigheter er en beskyttelse mot rasisme.

Kritikk eller fordommer

Debatten om hva som er og ikke er "rasisme" er ikke enkel. Vi trenger ikke at alle er enige om alle definisjonene. Det som er viktig er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier. Uansett om de retter seg mot biologi, kultur eller religion.

I et demokrati må det være mulig å kritisere kulturer og religioner. Det skjer mange overgrep i kulturers og religioners navn. Slike overgrep må alltid møtes med motstand. Det er viktig å skille mellom kritikk av reelle problemer som finnes i ulike kulturer og religioner på den ene siden, og rene fordommer, generaliseringer og stereotypier på den andre siden

"§ 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) seksuelle orientering,

d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e) nedsatte funksjonsevne."

Les mer:

aldrimer22juli.no: Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge?, Hatkriminalitet, Antisemittisme,Islamofobi, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Diskriminering, Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer, Hvordan håndtere rasisme i skolen, Black lives matter, Høyreekstremisme i Norge i dag, "Aldri mer" 22. juli 2011, Undertrykking av samer i norsk historie, Apartheid, Benjamin-drapet

Store norske leksikon: https://snl.no/rasisme

Norsk digital læringsarena (NDLA): http://ndla.no/nb/node/2814

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...

Bilder:

  • Skilt fra apartheidtiden i Sør-Afrika. "For bruk av hvite personer." Foto: Dewet/Wikimedia
  • Antisemittisk graffiti i Klaipeda, Litauen. Foto: Beny Shlevich/Wikimedia 2015
  • Fornøielsesavdelingen, Kongolandsbyen. Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Foto: Nasjonalbiblioteket.
  • Rekonstruksjon av Kongolandsbyen i 2014. Foto: Bjørn Christian Tørrisen/Wikimedia


Sist oppdatert: 03/11/2021 12:43