flip it

Hvorfor har vi antisemittisme i Norge?

Antisemittisme

Antisemittisme er fordommer som retter seg spesielt mot jøder. Mange har antisemittiske ideer om jøder, noen ganger uten å være klar over det selv.

Det finnes mange myter og stereotypier om jøder, jødiske egenskaper og jøder som gruppe. Gruppetenkning er roten til både antisemittisme og rasisme. Man behøver ikke hate jøder for å ha antisemittiske holdninger. Hva er egentlig antisemittisme?

Visste du at...?

I 2009 skjøt noen mot den jødiske synagogen i Oslo. Sannsynligvis hadde gjerningspersonen antisemittiske motiver.

Antisemittiske holdninger fantes langt tilbake i verdenshistorien. Det finnes skrifter fra det gamle Egypt og senere Romerriket med negative holdninger mot jøder. Ordet "antisemittisme" brukes vanligvis om fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder.

"Semittiske folk" er flere folkegrupper som har dominert Midtøsten fra ca 3000 år før Kristus. Dette er blant annet både jøder og arabere. Derfor er betegnelsen "antisemittisme" egentlig litt feil siden det bare handler om jøder som folkeslag.

Stereotypier om jøder

Den vanligste anklagen mot jødene er at de ikke er lojale borgere. Denne anklagen var viktig også i 1814, i debatten som ledet til ”jødeparagrafen”, selv om Israel ikke fantes på den tiden. I en global spørreundersøkelse svarte 40 % av de spurte at jøder er mer lojale til Israel enn til Norge. Dette er en myte eller en stereotypi om jøder som gruppe. Det er veldig vanskelig for den enkelte å forsvare seg mot en sånn myte. Noen prøver ved å ha på seg bunad, vifte ekstra kraftig med flagget, rope ekstra høyt hurra på 17. mai. Noen velger til og med å gå i krig for Norge. Over 140 jødiske nordmenn, både kvinner og menn, sloss for å befri Norge under andre verdenskrig. Dette var prosentvis mange flere enn i befolkningen ellers.

"Den ytterste formen for lojalitet til landet er kanskje å gå i krig (og dermed være villig til å ofre livet) for Norge."

Atzeret115 Jpg 2

Tre knuste myter om jøder:

Jøder spiser ikke barn.

Jøder kontrollerer ikke verdensøkonomien.

Jøder prøver ikke å få verdensherredømme.

Myter og forestillinger

Man behøver ikke hate jøder for å ha antisemittiske forestillinger og holdninger. Tror man først på stereotypiene er det lettere å tro på konspirasjonsteoriene. Hvis man tror at jøder er ”flinke med penger” har man gått i to feller. Først myten om at jøder er bedre enn andre med penger. I tillegg driver man gruppetenkning; Alle jøder er flinke med penger. Selv om mange jøder jobber i bank betyr ikke det at jøder er flinkere enn andre med penger. Det er også mange jøder som er leger eller spiller instrumenter. Det betyr ikke at jøder er flinkere enn andre til å være leger eller at de er mer musikalske.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bruker noen ordet "jøde" som skjellsord? Er det greit? Hvorfor/hvorfor ikke?

Visste du at...?

Ordet "jøde" er i tillegg til "homo" og "hore" et av de vanligste skjellsordene i norske skolegårder.

Antisemittiske karikaturtegninger var vanlig i Tyskland før andre verdenskrig. Det bidro til at det var lettere å tro på fordommene.

Den alvorligste konsekvensen av antisemittisme er uten tvil Holocaust. Holocaust var det nazistiske folkemordet på jødene. I årene 1938-1945 ble mer enn seks millioner jøder drept.

15% av den norske befolkningen har antisemittiske holdninger. I hele Europa er det 24%. Det er vel ikke så verst? Norge kan ikke være så ille når vi ligger lavere enn Europa totalt. Men vi må jo velge hvem vi ønsker å sammenligne oss med. Dessverre er det mer antisemittisme i Norge enn i resten av Skandinavia.

Hakekors

Bildet er hentet fra Fædrelandsvennen i april 2013, etter omfattende hærverk på en skole i Agder. Foto: Rune Stensland.

Dersom vi sammenligner våre 15% antisemittiske holdninger med Sveriges 4% eller Danmarks 9% ser det ikke så bra ut. Hvorfor har vi mer antisemittisme i Norge enn i våre skandinaviske naboland? Finland er omtrent som oss med sine 15%. Det er også Island med 16%. Det som er mest interessant er at jo flere jøder det bor i et land, jo mindre antisemittisme er det i landet.

Drøftings-oppgaver

Hvordan oppstår konspirasjonsteorier om jøder og andre folkegrupper?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?HatkriminalitetDiskrimineringNazismeNovemberpogromene (Krystallnatten)HolocaustSamuel SteinmannRuth Maier

Store norske leksikon: https://snl.no/antisemittisme

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.folkemord.no/Tyskla...og  http://www.hlsenteret.no/forsk...

Jødisk museum: http://jodiskmuseumoslo.no/


Bilder: 

  • Religiøse jøder ber ved vestmuren i Jerusalem. Foto:Zachi Evenor/Wikimedia
  • Ortodokse jødiske kvinner. Foto: Zivya/Wikimedia

Sist oppdatert: 18/08/2017 17:57