flip it

"Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen"

"Aldri mer" 22. juli 2011

Det største terrorangrepet på norsk jord etter andre verdenskrig ble utført av en nordmann. Politiet visste ikke om ham fra før, og han utførte angrepet alene.

Klokken 15.25 22. juli 2011 eksploderte en bombe i en bil som stod parkert i Oslo. Bilen stod foran regjeringskvartalet. I dette bombeangrepet døde åtte mennesker, omtrent tretti mennesker ble alvorlig såret, og regjeringskontorene ble veldig skadet. Mindre enn to timer senere startet skytingen mot ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir på Utøya. 69 ble drept og 66 skadet. Kl 18.32 ble Anders Behring Breivik anholdt av politiet på Utøya, og terrorangrepene var over.

Dsc 3923 1

Visste du at...?

Det største terrorangrepet på norsk jord etter 2. verdenskrig ble utført av Anders Behring Breivik 22. juli 2011.

77 mennesker ble drept og over hundre alvorlig skadet ved terrorangrepene fredag 22. juli 2011.

Gjerningsmannen ble dømt til 21 års forvaring for drapene.

Et manifest er en forklaring som skal gjøre noe tydeligere.

Fredag 22. juli 2011 er en dato som forandret Norge for alltid. Samme dag la gjerningsmannen ut et politisk "manifest" på Internett. Her forklarte han bakgrunnen for terrorangrepene. Han var og er en sterk motstander av innvandring, spesielt av muslimer. Han ga Arbeiderpartiet mye av skylden for innvandringen. Han ønsket å bidra til en borgerkrig for å gjøre Norge etnisk norsk. Et av formålene med terrorangrepene skal ha vært å skape oppmerksomhet omkring "manifestet".

13931634 10157239539820103 558144214 O

Visste du at...?

Utøya ble gitt i gave til AUF i 1950. Siden da har øya blitt brukt som leirsted. Utøya brukes også til opplæring av ungdom i AUF.

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, "Arbeidernes ungdomsfylking"

Men alt som skjedde i etterkant var ikke bare rosetog og samhold.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplevde å bli utsatt for hat like etter at terrorangrepene startet. Både på sosiale medier og i den virkelige verden var det noen som angrep folk de trodde var muslimer. Før vi fikk vite at det var en kristen nordmann som sto bak angrepene trodde de fleste at det måtte være et muslimsk angrep eller en avvist asylsøker.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du at vi har kalt denne nettsiden for aldrimer22juli.no?

Visste du at...?

Å være tilregnelig betyr at man skjønner hva man gjør.

Det finnes ikke en bestemt betydning av å være tilregnelig.

Barn under 15 år regnes ikke som tilregnelige. Det gjør heller ikke veldig psykisk syke folk, eller folk med psykisk funksjonshemming.

Rettsaken mot Anders Behring Breivik startet 16. april 2012. Den første tiden gikk med til å avgjøre om han var tilregnelig eller ikke. Etter norsk lov kan man ikke dømmes til fengsel for forbrytelser man har gjort mens man har vært utilregnelig. Etter to runder med omfattende kartlegging og utskifting av psykologiske sakkyndige ble Anders Behring Breivik funnet tilregnelig av norsk rett. Det gjorde at rettsaken kunne fullføres. 22. juni 2012 ble rettsaken avsluttet, og 24. august ble gjerningsmannen dømt til 21 års forvaring.

Visste du at...?

PST er Politiets sikkerhetstjeneste. PSTs hovedansvar er "å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet."

Det betyr at PST samler inn informasjon om folk som kan være en trussel. De etterforsker og gjør jevnlige trusselvurderinger.

Etter terrorangrepene har det vært mange forskjellige diskusjoner. I tillegg til gjerningsmannens tilregnelighet, har påvirkning fra høyreekstreme kilder blitt diskutert. Mange har også diskutert om det går an å gjennomføre slike angrep uten hjelp. En viktig diskusjon har vært om Politiets SikkerhetsTjeneste (PST) burde ha visst om ham på forhånd, og om de burde ha vært i stand til å stoppe angrepene før de skjedde. Også andre ting har blitt kritisert, for eksempel at det tok alt for lang tid før politiet kom fram til Utøya og fikk pågrepet mannen.

Visste du at...?

Gjerningsmannen var tidligere medlem av Fremskrittspartiets ungdom, men meldte seg ut i 2007.

Han var i årene før terrorangrepene aktiv i kommentarfeltene på flere høyreekstreme nettsteder. Han hadde kontakt med flere høyreradikale grupperinger.

Mannen bak terrorangrepene var en politisk terrorist. Han var påvirket av antimuslimsk propaganda på nettet. Et av de viktigste ideologiske forbildene hans var den norske bloggeren som er kjent som "Fjordman". "Manifestet" hadde sitater fra artikler skrevet av Fjordman. Dette er artikler hvor vestlige lands regjeringer blant annet beskyldes for landsforræderi. Vanlige borgere oppfordres til å ha våpen. Muslimer beskrives som en trussel som forsøker å ta over Europa.

Visste du at...?

22. juli-senteret ligger i det gamle regjeringskvartalet. Senteret ble åpnet på fireårsdagen for angrepene, 22. juli 2015.

Et minnesmerke er planlagt ved Utøya. Det har blitt utsatt flere ganger fordi man er uenig om hvordan det skal se ut og hvor det skal ligge..

Norge er et åpent demokrati. Vi skal ha en sterk, offentlig debatt. Det betyr også at mennesker har lov til å ha ekstreme meninger. Det som er viktig, er at vi andre svarer når noen snakker hatefullt om noen og lager fiendebilder. I Norge bør det være sånn at ingen skal si noe hatefullt uten at de får et klart og tydelig motsvar.

Fortsatt har vi år foran oss til å forsøke å forstå hva som skjedde. Denne nettsiden skal bidra til at noe lignende ikke skal skje igjen. Helle Gannestad som var medlem av AUF skrev på facebook: "Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen". Dette sitatet har etterpå blitt et symbol over samholdet vi opplevde i tiden etter 22. juli.

Drøftings-oppgaver

Hva kan man gjøre for at noe lignende ikke skal skje igjen?

Lær av historien

Hvem stod bak det verste terrorangrepet i Norge i ny tid?

Riktig!

Helt riktig!

Det er riktig. Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker 22. juli 2011. Det er det største terroranslaget på norsk jord.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke riktig. Du bør lese mer om terrorisme på norsk jord.

Felles for fascistiske bevegelser er at de er organisert med en allmektig «fører».

Nazisme

Nazisme er forkortelse for nasjonalsosialisme. Nazismen startet i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP.

Nazismen startet i Tyskland etter første verdenskrig. Nazismens idé er at ett folk er bedre enn alle andre og at én leder - eller «fører» - skulle lede dette folket. Noen mener at det er lettest å forstå nazismen ut i fra hvilke motstandere den mente at den hadde: kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene. Andre mener at det er lettest å forstå nazismens mål: et raserent og antisemittisk land.

Flag Of The Nsdap 19201945

Visste du at...?

Nazismen kom fra en fascistisk bevegelse i Europa etter første verdenskrig.

Det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ble ledet av Adolf Hitler fra 1921.

Ideologien var definert gjennom fiendebilder, rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

NSDAP var i begynnelsen bare én av mange ekstremt nasjonalistiske organisasjoner. De vokste frem etter det tyske krigsnederlaget fra første verdenskrig og den tyske revolusjonen i november 1918. Organisasjonene motsatte seg den demokratiske Weimar-republikken. De satte seg også mot fredsbetingelsene som ble pålagt Tyskland i Versailles i 1919.

Partiet hadde mye til felles med fascistiske bevegelser i andre land, særlig Italia. Felles for disse bevegelsene var at de var hierarkisk organisert. Det betyr at de har en sterk «fører» på toppen. De hadde sitt eget militære som førte brutale og voldelige kampanjer mot sine motstandere. De hadde en totalitær ideologi som var mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor vokste nazismen?

Volkische Bewegung

Den radikale nasjonalismen begynte i det tyske keiserriket. I tiden før første verdenskrig begynte i 1914 var det bare noen få som likte blandingen av raseprogram, antisemittisme og nasjonalisme. Selv om ideologien vokste under krigen, var det først i Weimar-republikken den ekstreme høyresiden omskapte den til en massebevegelse og en maktfaktor.

Hitlers DAP membership card

Visste du at...?

Die völkische Bewegung ("folkebevegelsen") ble samlet av den tysknasjonale, antisemittiske og rasistiske tenkningen.

Å vende tilbake til det tyske var viktig i völkisch-bevegelsen. De hadde et romantisk syn på landsbygda.

Krigsnederlaget og Versailles-freden opprørte millioner. Nederlaget såret nasjonalstoltheten. De politiske partiene eller bevegelsene som var mest motstandere av fredsbetingelsene, ble raskt populære. Den rasistiske, folkelige nasjonalismen mente at grunnen til nederlaget var at jødene og kommunistene hadde sviktet den tyske hæren. Å svikte noen kalles ofte å dolke noen i ryggen. Derfor kalles det Dolkestøtslegenden. Weimar-republikken fikk skylden for nederlaget, og for fredsbetingelsene den var blitt tvunget til å undertegne i juni 1919.

Drøftings-oppgaver

Hva mener du er de viktigste likhetene og forskjellene på fascisme og nazisme?

Bundesarchiv Bild 102-10541 Weimar Aufmarsch der Nationalsozialisten

Visste du at...?

Versaillesfreden/Versailles-traktaten er fredstraktaten (avtalen) som ble gjort mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919, og begynte å gjelde fra 20. januar 1920.

Weimar-republikken det vi kaller den tyske republikken fra 1919 til 1933. Den bygde på det som ble vedtatt i Weimar i august 1919.

Versailles-traktaten var en av grunnene til at krigens sår i Europa ikke ble leget. Den var også grunnen til at nasjonalismen vokste i Tyskland.

Nazismen kjempet mot Versailles-freden og Weimarrepublikken. I tillegg kunne nazismen tilby en fremtidsvisjon av et «folkefellesskap». Fellesskapet skulle beskytte næringslivet mot den internasjonale kapitalismen. Samtidig skulle den bekjempe kommunistene. For å styrke det nasjonale samholdet måtte de kommunister, sosialdemokrater og liberalere fjernes. Først og fremst mente nazismen at det var jødene som hadde ødelagt Tyskland. Særlig etter at den økonomiske krisen slo inn over Tyskland i 1930, vendte millioner seg til Hitler. Han ble «redningsmannen».

(HL-senteret 2013)

Drøftings-oppgaver

Har vi nazisme i Norge?

Charlie Chaplin fra filmen Diktatoren, en film han selv skrev manus til. Filmen kom i 1940.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?, Antisemittisme, Fascisme, Høyreekstremisme i Norge i dag, Novemberpogromene (Krystallnatten), Holocaust, Benjamin-drapet, Hatkriminalitet, Samuel Steinmann, Ruth Maier

Store norske leksikon https://snl.no/nazisme

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) http://www.hlsenteret.no/kunns...

NDLA (Norwegian Digital Learning Arena) https://ndla.no/nb/node/158477

Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/


Bilder:

  • Forsiden av bladet "Tysklands fornyelse". 1919. Kilde: Bayerns historiske leksikon
  • Adolf Hitlers medlemskort i partiet DAP, forløperen til nazipartiet. Offentlig eiendom
  • Adolf Hitler i Weimar i oktober 1993. Kilde: Das Bundesarchiv

Lær av historien

Hva var det som førte til nazismens fremmarsj i Europa på 30-tallet?

Riktig!

Helt riktig!

Egentlig er svaret ikke så enkelt. Men forenklet var det hverken jødene, flyktningene eller kommunismen som førte til at nazismen vokste fram i Europa. Derimot førte ydmykelsene Tyskland ble utsatt for som den tapende part etter første verdenskrig til nazismens frammarsj.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er en altfor enkel forklaring, som dessuten er feil. Det hjelper kanskje å lese mer om nazismen?

"Apartheid er et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase" (Oxford Dictionary).

Apartheid

Det nasjonalistiske partiet i Sør-Afrika innførte i 1948 apartheid. Det gjorde de for å holde de ulike folkegruppene fra hverandre.

Apartheid fantes allerede på 1600-tallet. Da startet den europeiske koloniseringen av Sør-Afrika. Sør-Afrikaunionen ble opprettet i 1910.  Det gjorde at apartheidsystemet ble institusjonalisert, det ble vanlig. Da nasjonalistpartiet kom til makten i 1948 ble apartheid nasjonal politikk. Systemet ble opprettholdt i Sør-Afrika til nasjonalistpartiet mistet makten i 1994.

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Ordet apartheid er av afrikaans opprinnelse og betyr adskillelse, eller at noe er skilt fra hverandre. Ideen var at de ulike gruppene skulle kunne utvikle seg uavhengig av hverandre. De skulle kunne beholde språk og kultur. Istedenfor gjorde apartheid at svarte ble undertrykket i et rasistisk inndelt samfunn hvor det hvite mindretallet fikk bevart sitt herredømme.

Apartheid ble innført i Sør-Afrika i 1948. Systemet varte til 1994 da nasjonalistpartiet mistet makten.

Sør-Afrika regnet med tre grupperinger av folk: Øverst det hvite mindretallet, så kom de fargede (The Cape coloureds, folk med blandet bakgrunn), og nederst de svarte.

Senere ble asiater plassert som en fjerde gruppe mellom de fargede og de svarte.

Noe av det viktigste i apartheidregimet var å beholde det hvite herredømmet i Sør-Afrika. Derfor lagde de egne lover for den svarte og fargede befolkningen. Regimet regnet med tre grupperinger av innbyggerne fra befolkningsregistreringen i 1950. Øverst befant det hvite mindretallet seg. Så kom de fargede (The Cape coloureds), mennesker med blandet bakgrunn. Nederst befant svarte seg. Mellom den fargede og svarte befolkningen kom senere asiater som en fjerde gruppe. Alt var regulert av lover. Viktigst av disse var lover som handlet om bosetting og rett til å eie land. Jordlovene fordelte jorden mellom de svarte og de hvite. 87% av jorda ble eid av hvite. De svartes jord ble definert som Bantustans («hjemland»). Uten spesiell tillatelse hadde ikke svarte lov til å bo i hvite områder. Mer enn tre millioner svarte ble tvangsflyttet til bantustans i perioden 1960 til 1985.

Drøftings-oppgaver

Hvordan tror du det er å vokse opp i Sør-Afrika nå og vite at foreldrene dine har levd i et samfunn med apartheid?

Fort Hare University Lembede House Jpg 2

Visste du at...?

I 1949 kom det en lov i Sør-Afrika som gjorde det forbudt for svarte og hvite å gifte seg med hverandre.

Fra 1952 måtte alle svarte over 16 år i Sør-Afrika alltid ha med seg pass. Passet skulle ha navn, foto og fingeravtrykk. Dette skulle gjøre at svarte (som ikke hadde spesiell tillatelse) ikke oppholdt seg i hvite områder.

I 1953 ble det et strengt skille på offentlige steder som skoler, busser, kinoer, restauranter, sykehus, strender, parker osv.

Raseskillepolitikken førte også til store lønnsskiller og forskjell i politiske rettigheter. Fra 1968 var det forbudt for politiske partier å ha medlemmer fra ulike rasegrupper.

I Sør-Afrika ble kampen mot apartheid drevet fram av ANC, African National Congress. Partiet ble dannet i 1912, og fra 1961 til 1994 var kampen også væpnet. Det mest kjente ANC-medlemmet er Nelson Mandela. Han ble dømt til livsvarig fengsel i 196. Nelson Mandela satt i fengsel på Robben Island i 27 år. Han ble løslatt i 1990. I 1994 ble han valgt til president ved det første frie valget i Sør-Afrika.

Forsvarere av apartheid prøvde å fremheve det positive i at de ulike gruppene kunne styre seg og utvikle seg selv. Dette likte ikke svarte i Sør-Afrika. Noen av bantustanene ble allikevel selvstendige, og de som bodde der styrte seg selv. Men bare på noen områder innenfor bantustanen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville det være om alle som har blå øyne blir skilt fra alle som har brune øyne, og de ikke får leke sammen?

Tutu Cop17 1

Fra 1970-tallet og frem til 1994 ble det gradvis bedre i Sør-Afrika. Fra 1983 hadde fargede og asiater lov til å delta ved valg. Svarte hadde ikke rett til å stemme før 1994. Noe var fordi president Botha trakk seg tilbake i 1989, og at Frederik W. de Klerk etterfulgte ham som president. I 1990 ble Mandela og flere andre menneskerettighetsaktivister løslatt fra fengsel. I 1991 ble flere apartheidlover avskaffet. Selv om apartheid ble avskaffet i 1994, er det fortsatt langt igjen til forskjellene basert på denne politikken er helt borte.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?,DiskrimineringBlack lives matterNelson Rolihlahla Mandela

Store norske leksikon: https://snl.no/apartheid

Om folkemord: http://www.folkemord.no/Leksikon


Bilder:

Parkbenk i Johannesburg i 1972. Martin Vl/Wikimedia. 

Lembede house - African National Congress Youth league. Vysotsky/Wikimedia 

Biskop Desmond Tutu på klimatoppmøtet i 2011. Kristen Opalinski/Wikimedia 

Lær av historien

Hva betyr apartheid?

Riktig!

Helt riktig!

Apartheid betyr helt riktig adskillelse. I følge Oxford Dictionary er det "et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase".

Riktig!

Ikke helt riktig..

Du bør nok lese litt mer om apartheid.

Den omfattende diskrimineringen av samene gjennomsyret alle nivåer av samfunnet.

Undertrykking av samer i norsk historie

Samene ble i flere hundre år utsatt for fornorskning.

Fra 1700-tallet misjonerte kirken mot samene i nord. På 1800-tallet var det en nasjonalromantisk bølge over Norge. Det var på grunn av løsrivelsen fra Danmark. I Norge begynte man å dyrke en norsk identitet. Der hadde ikke samisk språk og kultur noe plass. Man delte opp menneskene i ulike raser der samene ble sett på som underlegne. De ble fremstilt som dumme og enkle. Det gjorde at man kunne si at det var bra for dem å bli mer ”norske”, det vil si mer avanserte.

Folkeaksjonen Mot Altautbyggingen 6263033681

Visste du at...?

Elever som bor i samiske distrikt har rett til opplæring i samisk og opplæring på samisk.

Elever som bor andre steder i landet har rett til undervisning i samisk.

Fra slutten av 1800-tallet ble det ulovlig å undervise i samisk på skoler. Samiske barn ble samlet på internatskoler og fikk bare lov til å snakke norsk. En internatskole er en skole hvor elevene også bor. 

Diskrimineringen av samene var overalt. Fra 1888 kunne bare majoritetsnordmenn og -svensker kjøpe jord i Norge. Kravet var at man måtte snakke, lese og skrive norsk språk og ha norsk navn. Mange samer skiftet navn til norske navn og mange samiske familier forsvant derfor fra registrene. 

Drøftings-oppgaver

Hvorfor ville myndighetene at samiske barn skulle gå på internatskole?

Reinkalv3

Visste du at...?

Tallet på elever med samisk som førstespråk i grunnskolen er stabilt i Norge. Det vil si at det er omtrent like mange hvert år.

Antall elever med samisk som andrespråk har gått veldig mye ned de siste årene.

Etter andre verdenskrig begynte man å bli kritisk til den diskrimineringen av samer i Norge. Likevel fortsatte det helt frem til 60-tallet. På 1970-tallet ble samiske rettigheter et stort tema. Spesielt Alta-aksjonen i 1979 mot utbygging av kraftverk i samiske områder ga mye oppmerksomhet til saken.

Drøftings-oppgaver

Hvor synlig syns du samisk kultur er i det norske samfunnet og på ditt hjemsted?

Reinkalv5

Visste du at...?

For noen få år siden begynte man med skilt med samiske stedsnavn i tillegg til norsk i både Tromsø og Bodø.

Dette førte til mange diskusjoner og mye motstand blant enkelte. Mange av dem blir med jevne mellomrom utsatt for vandalisering og hærverk.

Fornorskningspolitikken gjorde at mange samer selv tok avstand til det samiske. Det var for å kunne ta del i det moderne samfunnet og få de samme rettighetene og økonomiske privilegiene som andre nordmenn. Derfor var det å skape stolthet rundt samiske tradisjoner og kultur viktig i oppgjøret med undertrykkingen fra den norske staten. Mari Boine er en samisk artist som er kjent mange steder i verden for sin musikk. Hun har vært en viktig stemme mot undertrykking av både samer og andre urfolk internasjonalt. 

Sameleir

Visste du at...?

Norske samers riksforbund er den største samiske organisasjonen i Norge. De har flertall i sametinget.

Alta-aksjonen fikk miljøvernere fra hele landet til Finnmark for å demonstrere. I 1981 var det 1000 demonstranter som lenket seg fast ved demningen.

I 1989 ble Sametinget åpnet. Dette er et folkevalgt organ for samene i Norge. Det betyr at det er nesten som et Storting. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge. Det skal også bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket. Sametinget skal også arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan beholde og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge

Samisk skolehistorie: http://skuvla.info/skolehist/m...

Store norske leksikon: https://snl.no/samenes_histori...

Ung.no: https://www.ung.no/minoriteter...

Sametinget: https://www.sametinget.no/Om-S...

Bilder: 

  • Forsidebilde: 
  • Elever, foreldre og lærere ved skolen på Vuohppečorru. Kilde: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 8, s. 15 
  • Fra Alta-aksjonen i 1979. Kilde: Riksarkivet/Wikimedia 

Reinkalvmerking i Gåebrien Sijte ved Riasten i Røros kommune, Sør-Trøndelag. Årlig aktivitet for mange samiske familier. Tatt 29.07.2016  

  • Første bilde: Aina Haugom Norfjell
  • Andre bilde: Ejva-Krihke Jonassen 
  • Tredje bilde: Leir ved området 


Lær av historien

Hva skjedde med samene på slutten av 1800-tallet?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. Det var heller ikke lov for samiske barn å snakke samisk med hverandre.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig, men det har vært mange hendelser i fornorskningspolitikken mot samene.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet