flip it

Asylsøkere og flyktninger

Mange mennesker må flykte fra krig og undertrykkelse. Noen få av dem kommer til Norge.

108,4 millioner mennesker var på flukt i 2022. Det er en rekord. Så mange mennesker har ikke vært på flukt siden andre verdenskrig. Mange lever i store flyktningleirer i mange år. Omtrent 35 675 mennesker kom til Norge som flyktninger i 2022. De fleste kom fra Ukraina.

Flyktninger

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter ble skrevet i 1951.

Når vi snakker om flyktninger betyr det vanligvis politiske flyktninger. Det er mennesker som har flyktet fra landet sitt fordi de er redde for å bli forfulgt. Man regnes som flyktning hvis man flykter fordi man kan bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å slippe straff for en politisk mening.

Internflyktninger er den største gruppen av flyktninger. Internflyktninger har ikke reist fra landet sitt. De er på flukt inne i landet.

Rundt 30000 flyktninger har druknet i Middelhavet fra 2014 til 2023 mens de prøvde å komme til Europa.

På flukt i nærområdene

De aller fleste flyktninger blir værende i nærheten av der de kommer fra. Enten i andre deler av hjemlandet eller i et naboland. I Libanon og Jordan er omtrent en tredjedel av innbyggerne flyktninger. De fleste er fra Palestina og Syria. I Palestina er nesten halvparten av innbyggerne flyktninger. Andre land med mange flyktninger er Pakistan, Tyrkia og Iran. Veldig få kommer til Europa.

De siste årene har vi snakket mye om alle flyktningene som dør når de prøver å reise til Europa for å søke asyl her. Mennesker på flukt kan ofte ikke reise hit på en trygg måte, og drar ofte på en farlig reise i dårlige og overfylte båter. Når mange velger noe så farlig, er det fordi det er den eneste måten de kan overleve og få et bedre liv på.

Drøftings-oppgaver

Hvordan snakker media (aviser, radio og TV) om flyktninger og asylsøkere? Hvordan snakker folk om flyktninger og asylsøkere ellers?

Innkomst-utreise-med-bagasje2

Visste du at...?

I 2022 var antall asylsøkere til Norge 36 147.

33 822 av asylsøkerne til Norge i 2022 var fra Ukraina. 2 325 var fra resten av verden.

I 2022 var til sammen mer enn 100 000 000 mennesker på flukt i verden.

Eritrea og Syria

De siste årene er de fleste flyktningene som kommer til Norge fra Eritrea og Syria. Grunnen til at mange flykter fra Eritrea er at landet er et av de mest undertrykkende diktaturene i verden. Grunnen til at mange flykter fra Syria, er en grusom borgerkrig.

I tillegg tar Norge imot noen overføringsflyktninger. De kommer som oftest til Norge fra flyktningleirer drevet av FN. Stortinget og regjeringen bestemmer hvor mange overføringsflyktninger vi tar imot hvert år. Det er vanligvis mellom 1200 og 1500 flyktninger.

Drøftings-oppgaver

Hvordan bør man ta i mot flyktninger?

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter gir alle som mener de blir forfulgt i hjemlandet rett til å søke asyl i andre land.

Man regnes som asylsøker fra man søker om asyl. Det varer til man enten har fått lov å bli i Norge, eller til det blir bestemt at man ikke får lov til å bli.

Asylsøkere som får lov til å bli i Norge kan bli regnet som flyktninger

Asylsøkere

Asylsøkere er personer som søker om oppholdstillatelse i Norge fordi de mener at de er i fare i det landet de kommer fra. I Norge gjelder FNs flyktningkonvensjon. Det gjør at mennesker på flukt har krav på beskyttelse i Norge. Hvis de kan være i fare hvis de reiser til hjemlandet.

Les mer

aldrimer22juli.no:Innvandrere og integrering, Innflytting og utflytting, Menneskerettskonvensjonen , Diskriminering, Fridtjof Nansen

Forente nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Flyktnin...

Store norske leksikon: https://snl.no/asyls%C3%B8ker og https://snl.no/flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI): https://www.udi.no/ord-og-begr... og https://www.udi.no/statistikk-og...

Statistisk sentralbyrå (SSB): https://www.ssb.no/befolkning/... og https://www.ssb.no/befolkning/...


Bilder:

  • Flyktninger i Hellas. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen
  • Trandum utlendingsinternat. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen

Sist oppdatert: 31/01/2024 11:27