flip it

Urfolk (på norsk) erstatter ord som kan virke støtende, etnosentriske og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har denne statusen i landene de bor i.

Flere av de engelskspråklige landene i verden har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene har status som urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. Med andre ord regnes de som den opprinnelige befolkningen i områder som er erobret eller kolonialisert av andre senere.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største imperiet i verdenshistorien, og verdens mektigste stormakt på 1700- og 1800-tallet.

Imperiet underla seg store landområder utenfor Storbritannia og dekket ca 35 % av verdens landområde.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene selvstendige land.

Ordet urfolk sine tilsvarende engelske betegnelser, som indigenous, native og aborigine, har lang hevd som beskrivende uttrykk. Blant urfolkene i engelskspråklige land finner vi for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (tidligere kalt indianere), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). I tillegg finnes mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og indianere, ofte kalt "people of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans"

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk, oftest kalt "First Australians".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika (ofte kalt indianere og inuitter på norsk) betegner befolkningen som bodde i Nord- og Sør-Amerika før den europeiske oppdagelsen av kontinentet og koloniseringen av Nord-Amerika. Fordi den engelske betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India, bruker man på engelsk ofte betegnelsen «Native Americans» istedenfor. Også i Norge bør man av samme grunn forsøke å unngå ordet «indianer» og heller bruke begrepet amerikansk urbefolkning. Inuitter er urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene»; entallsformen er inuk. Dette begrepet brukes i Canada om denne befolkningsgruppen. I Alaska foretrekkes begrepet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people», mens man i Canada ofte bruker betegnelsen «people of the first nations». Et problem med betegnelsene er at de ikke skiller mellom «indianere» og inuitter, fordi begge befolkningsgruppene regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er så mange land med stor urbefolkning engelskspråklige?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi urbefolkningen engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

I engelske befolkningsregistre fikk noen australske aboriginere bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy".

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) betegner urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom på 1700-tallet. Ordet aborigin stammer fra det latinske uttrykket ab origine, som betyr «fra begynnelsen». Betegnelsen «aborigine» på engelsk brukes ofte som en samlebetegnelse på urfolk, vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst betegnelsen «first australians» om urbefolkningen.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Maori, Urfolk i Australia, Urfolk i Canada, Urfolk i USA, Urfolk i Sør-Amerika

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

  • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
  • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
  • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Sist oppdatert: 01/09/2023 11:32