flip it

"Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen"

"Aldri mer" 22. juli 2011

Det hittil største terrorangrepet på norsk jord etter andre verdenskrig ble utført av en nordmann som ikke hadde vært i politiets søkelys tidligere, og som opererte alene.

Klokken 15.25 detonerte en bombe i en bil som stod parkert foran regjeringskvartalet. I dette bombeangrepet mistet åtte mennesker livet, et trettitalls mennesker ble alvorlig såret, og regjeringskontorene fikk omfattende skader. Mindre enn to timer senere startet skytingen mot ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir på Utøya. 69 ble drept og 66 skadet. Kl 18.32 ble Anders Behring Breivik anholdt av politiet på Utøya, og terrorangrepene var over.

Dsc 3923 1

Visste du at...?

Det største terrorangrepet på norsk jord etter 2. verdenskrig ble utført av Anders Behring Breivik 22. juli 2011

77 mennesker ble drept og over hundre alvorlig skadet ved terrorangrepene fredag 22. juli 2011

Gjerningsmannen ble dømt til 21 års forvaring for drapene.

Fredag 22. juli 2011 er en dato som forandret Norge for alltid. Samme dag som terrorangrepene ble utført publiserte gjerningsmannen et politisk "manifest" hvor han forklarte bakgrunnen for terrorangrepene. Han var og er en sterk motstander av innvandring, spesielt av muslimer, og han ga Arbeiderpartiet mye av skylden for innvandringen. Han ønsket å bidra til en borgerkrig, med et etnisk homogent Norge som resultat. Et av formålene med terrorangrepene skal ha vært å skape oppmerksomhet omkring "manifestet".

13931634 10157239539820103 558144214 O

Visste du at...?

Utøya ble gitt i gave til AUF i 1950. Siden da har øya blitt brukt som leirsted og arena for demokratisk opplæring av ungdom i AUF.

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, "Arbeidernes ungdomsfylking"

Men alt som skjedde i etterkant var ikke bare rosetog og samhold.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplevde å bli utsatt for krenkelser like etter at terrorangrepene startet. Både på sosiale medier og i den virkelige verden fikk noen ut sin frustrasjon ved å angripe antatte muslimer verbalt og fysisk. Før vi visste at det var en kristen nordmann som sto bak angrepene trodde de fleste at det måtte være et muslimsk angrep eller en avvist asylsøker. Og mediene la i stor grad opp til det samme.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte kan man si at terrorangrepene 22. juli også kan sees som angrep på demokratiet?

Da rettsaken mot Anders Behring Breivik startet 16. april 2012 gikk den første tiden med til å avgjøre hvorvidt han var tilregnelig eller ikke. Etter norsk lov kan man ikke dømmes til fengsel for forbrytelser man har begått mens man har vært utilregnelig. Etter to runder med omfattende kartlegging og utskifting av psykologiske sakkyndige ble han funnet tilregnelig av norsk rett, noe som medførte at rettsaken kunne fullføres. 22. juni 2012 ble rettsaken avsluttet, og 24. august ble gjerningsmannen dømt til 21 års forvaring.

Visste du at...?

...PST er Politiets sikkerhetstjeneste. PSTs primære ansvar er "å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet."

...Det betyr at PST samler inn informasjon om folk som kan være en trussel, og at de etterforsker og jevnlig gjør trusselvurderinger.

I etterkant av terrorangrepet har det pågått mange ulike diskusjoner. Dette gjelder i tillegg til gjerningsmannens tilregnelighet, påvirkning fra høyreekstreme kilder og hvorvidt noen kan gjennomføre slike angrep uten hjelp. En viktig diskusjon har vært hvorvidt Politiets SikkerhetsTjeneste (PST) burde ha visst om ham på forhånd, og om de burde ha vært i stand til å avverge angrepene. Også andre sider av norsk beredskap har blitt kritisert, blant annet fordi det tok alt for lang tid før politiet kom fram til Utøya og fikk pågrepet mannen.

Visste du at...?

Gjerningsmannen var tidligere medlem av Fremskrittspartiets ungdom, men meldte seg ut i 2007.

Han var i årene før terrorangrepene aktiv i kommentarfeltene på en rekke høyreekstreme nettsteder og hadde kontakt med en rekke høyreradikale grupperinger.

Mannen bak terrorangrepene var en politisk terrorist som var sterkt påvirket av antimuslimsk propaganda på nett. Et av de viktigste ideologiske forbildene hans, var den norske bloggeren som er kjent under navnet "Fjordman". "Manifestet" inkluderte omfattende sitater fra artikler skrevet av Fjordman. Dette er artikler hvor vestlige lands regjeringer blant annet beskyldes for landsforræderi, og hvor vanlige borgere oppfordres til å væpne seg. Muslimer beskrives som en trussel som forsøker å ta over Europa.

Visste du at...?

22. juli-senteret ligger i høyblokka i det gamle regjeringskvartalet. Senteret ble åpnet på fireårsdagen for angrepene, 22. juli 2015.

Et minnesmerke er planlagt ved Utøya, men har blitt utsatt flere ganger grunnet uenighet om utforming og plassering.

Norge er et åpent demokrati, hvor vi skal ha en sterk, offentlig debatt. Det betyr også at mennesker har lov til å ha ekstreme meninger. Det som er viktig, er at vi andre svarer når noen fremmer hat og fiendebilder. Det bør være en rettesnor for det norske samfunnet i årene framover: Ingen skal noen gang fremme hat uten at de får et klart og tydelig motsvar.

Men fortsatt gjenstår årevis med å forsøke å forstå hva som skjedde. Denne nettsiden skal forsøke å bidra til at noe lignende ikke skal skje igjen. Helle Gannestad som var medlem av AUF skrev på facebook: "Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen". Dette sitatet har i ettertid blitt stående som symbol over samholdet vi opplevde i tiden etter 22. juli. Det er også salg av armbånd med denne påskriften og støtte fra Utdanningsdirektoratet som har gjort denne nettsiden mulig.

Drøftings-oppgaver

Hva kan man gjøre for å forhindre lignende angrep i ettertid?

Les mer

22. juli-senteret http://www.22julisenteret.no/

Store norske leksikon https://snl.no/Terrorangrepene...

og https://snl.no/Massedrapet_p%C...


Bilder:

Illustrasjonsbilder. Foto: Vivan Brattsti Sørensen

Lær av historien

Hvem stod bak det største terroranslaget på norsk jord?

Riktig!

Helt riktig!

Det er riktig. Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker 22. juli 2011. Det er det største terroranslaget på norsk jord.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke riktig. Du bør lese mer om terrorisme på norsk jord.

Felles for fascistiske bevegelser er at de er hierarkisk organisert, med en allmektig og antatt allvitende «fører».

Nazisme

Nazisme er kortform for nasjonalsosialisme. Den har sitt utgangpunkt i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP.

Nazismen oppsto i Tyskland etter første verdenskrig. Nazismens ideologi var basert på tanken om at ett folk er bedre enn alle andre og at én leder - eller «fører» - skulle lede dette folket. En del forskere hevder at nazismen best kan forstås ut i fra hvilke motstandere den mente at den hadde: kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene. Andre vektlegger i større grad nazismens «utopiske» målsetninger om det organiske, «raserene» folkefellesskap som selvstendig ideologisk faktor.

Flag Of The Nsdap 19201945

Visste du at...

Nazismen vokste fram fra en fascistisk bevegelse i Europa etter første verdenskrig.

Det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ble ledet av Adolf Hitler fra 1921.

Den totalitære ideologien var for en stor del definert gjennom fiendebilder, rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

NSDAP var i begynnelsen bare én blant mange ultranasjonalistiske organisasjoner som vokste frem i kjølvannet av det tyske krigsnederlaget under første verdenskrig og den tyske revolusjonen i november 1918, og som motsatte seg den demokratiske Weimar-republikken og fredsbetingelsene som ble pålagt Tyskland i Versailles i 1919. Partiet hadde mye til felles med fascistiske bevegelser i andre land, særlig Italia. Felles for disse bevegelsene var at de var hierarkisk organisert, med en allmektig og antatt allvitende «fører» på toppen. De hadde sine egne militært organiserte styrker som førte brutale og voldelige kampanjer mot politiske motstandere, og de dyrket en totalitær ideologi som for en stor del var definert gjennom fiendebilder – rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor vokste nazismen så kraftig frem akkurat i Tyskland?

Volkische Bewegung

Den radikale nasjonalismen hadde ideologiske røtter i det tyske keiserriket. I tiden før krigsutbruddet i 1914 appellerte blandingen av raseprogram, antisemittisme og ekspansjonskrav imidlertid bare til et mindretall på den borgerlige høyresiden. Selv om ideologien vokste i styrke under krigen, var det først i Weimar-republikken at tilstrømningen til den ekstreme høyresiden omskapte den til en massebevegelse og en reell maktfaktor. NSDAP samlet i løpet av 1920-årene mange av dem som hadde tilhørt den ekstremnasjonalistiske, raseideologiske og elitistiske völkisch-bevegelsen.

Hitlers DAP membership card

Visste du at...

Die völkische Bewegung ("folkebevegelsen") var en bevegelse som ble forent av den tysknasjonale, antisemittiske og rasistiske tenkningen.

Völkisch-bevegelsen hadde ingen nasjonal overbygning, men hadde en viss innflytelse gjennom etablerte partier, og hadde bred folkelig støtte.

Å vende tilbake til de tyske kulturelle og rasemessige røtter sto sentralt i völkisch-bevegelsen, med et romantisk syn på landsbygda og anti-urban populisme.

Hva var det som ledet store deler av det øvre borgerskapet, den lavere middelklassen, bondestanden og selv deler av arbeiderklassen i en slik retning? Krigsnederlaget og Versailles-freden opprørte millioner. Nederlaget såret nasjonalstoltheten. De politiske partiene eller bevegelsene som var klarest motstandere av fredsbetingelsene, ble raskt populære. Den rasistiske, völkische nasjonalismen hadde sin egen tolkning av årsaken til nederlaget: Dolkestøtslegenden, som hevdet at jøder og kommunister hadde stukket den tyske hæren i ryggen med november-revolusjonen av 1918, mens hæren var «ubeseiret i felten». Weimar-republikken (og det «vestlige», demokratiske systemet den representerte) fikk skylden for nederlaget, og for fredsbetingelsene den var blitt tvunget til å undertegne i juni 1919.

Drøftings-oppgaver

Hva mener du er de viktigste likhetene og forskjellene på fascisme og nazisme?

Bundesarchiv Bild 102-10541 Weimar Aufmarsch der Nationalsozialisten

Visste du at...

Versaillesfreden/Versailles-traktaten er fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919, og trådte i kraft fra 20. januar 1920.

Weimarrepublikken er betegnelse for den tyske republikken (1919–33) som bygde på den demokratiske forfatning vedtatt i Weimar august 1919.

De harde vilkårene i Versailles-traktaten var en medvirkende årsak til at krigens sår i Europa ikke ble leget og til at nasjonalismen og revansjismen fikk grobunn i Tyskland.

I tillegg til kampen mot Versailles-freden og Weimarrepublikken, kunne nazismen tilby en fremtidsvisjon av et «folkefellesskap» som skulle beskytte det nasjonale næringslivet mot den internasjonale kapitalismen og gi «folkekameratene» sosial og økonomisk sikkerhet, samtidig som den bekjempet marxismens oppløsende klassekamp. For å styrke det nasjonale samholdet måtte de «rasefremmede» elementene fjernes fra befolkningen. det gjaldt for eksempel kommunister, sosialdemokrater og liberalere, men fremfor alt hevdet nazismen at det var jødene som undergravde den germanske rasen, både biologisk (som en «parasittisk» rase), politisk (gjennom marxismen) og økonomisk (gjennom den internasjonale finanskapitalen). Særlig etter at den verdensomspennende økonomiske krisen slo innover Tyskland i 1930, vendte millioner seg til Hitler. Han ble redningsmannen, den som både ville frigjøre landet fra de utenrikspolitiske «lenkene» som angivelig hadde forårsaket den katastrofale økonomiske situasjonen, og gjenreise et nytt «folkefellesskap» på ruinene av det «mislykkede demokratiet».

(HL-senteret 2013)

Drøftings-oppgaver

Nazismen vokste fram etter første verdenskrig. Ser du noen lignende bevegelser i dag?

Charlie Chaplin fra filmen Diktatoren, en film han selv skrev manus til. Filmen kom i 1940.

Les mer

Store norske leksikon https://snl.no/nazisme

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) http://www.hlsenteret.no/kunns...

NDLA (Norwegian Digital Learning Arena) https://ndla.no/nb/node/158477


Bilder:

 • Forsiden av bladet "Tysklands fornyelse". 1919. Kilde: Bayerns historiske leksikon
 • Adolf Hitlers medlemskort i partiet DAP, forløperen til nazipartiet. Offentlig eiendom
 • Adolf Hitler i Weimar i oktober 1993. Kilde: Das Bundesarchiv

Lær av historien

Hva var det som førte til nazismens fremmarsj i Europa på 30-tallet?

Riktig!

Helt riktig!

Egentlig er svaret mye mer sammensatt. Men forenklet var det hverken jødene, flyktningene eller kommunismen som førte til at nazismen vokste fram i Europa. Derimot førte ydmykelsene Tyskland ble utsatt for som den tapende part etter første verdenskrig til nazismens frammarsj.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er en altfor enkel forklaring, som dessuten er feil. Det hjelper kanskje å lese mer om nazismen?

Novemberpogromene skjedde i fredstid, og var toppunktet på forfølgelsen av jøder før krigen.

Novemberpogromene (Krystallnatten)

Vi markerer Krystallnatten natten mellom 9. og 10. november i 1938. Noen bruker navnet Novemberpogromene for å unngå å bruke det navnet nazistene brukte.

Novemberpogromene var godt planlagte aksjoner i Tyskland og Østerrike hovedsakelig utført av SA og SS. Noen steder deltok også lokalbefolkningen i ødeleggelsene. Rundt 1500 synagoger ble brent. 7500 jødiskeide forretninger ble ødelagt. Hvor mange som ble banket opp, ydmyket og drept er usikkert. De første 30 000 jøder ble internert i konsentrasjonsleire. Hovedsakelig leire i Tyskland; Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

Krystallnatten

Visste du at...?

Pogrom kommer fra russisk og betyr ødeleggelse.

Man bruker vanligvis ordet om ødeleggelser rettet mot jødisk liv og eiendom. Gjennom hele Europas historie har det vært mange eksempler på at en opphisset folkemengde har angrepet jøder og jødiske ghettoer, ofte som hevn for påståtte ulykker som jødene ble anklaget for, og myndighetene har ofte støttet folkemengden framfor ofrene. Dette er hva som kjennetegner en pogrom.

Ordet ble imidlertid ikke brukt før pogromene i det jødiske bosetningsområdet i Tsar-Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Begrepet er også knyttet til nazistenes herjinger i Tyskland og Østerrike før annen verdenskrig.

Krigshandling i fredstid

Det var ikke krig i 1938. Novemberpogromene var før Holocaust. Man kan kanskje si at det var opptakten, men naziledelsen hadde ennå ikke bestemt hvordan man skulle løse ”jødeproblemet”. Det var fortsatt mulig for jøder å flykte. Noen begynte å lefle med tanken om å deportere alle jødene til Madagaskar. Det er viktig å understreke at Novemberpogromene skjedde før krigsutbruddet nettopp fordi mange kobler det til krigen og Holocaust. Novemberpogromene var ikke en del av folkemordet, men en del av opptakten. Folkemordet kom i forlengelsen av Novemberpogromene.

Drøftings-oppgaver

Hva var grunnen til at nazistene kunne gjennomføre Novemberpogromene og komme unna med det?

krystallnatten-21

Visste du at...?

Mein Kampf er Adolf Hitlers ideologiske manifest og hovedverk, der han innen rammen av sin selvbiografi legger fram grunntrekkene i sin verdensanskuelse og det politiske programmet for nasjonalsosialismen.

Zions vises protokoller er et forfalsket tekstdokument i form av en hemmelig møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897. Teksten beskriver en angivelig plan om jødisk verdensherredømme og har blitt brukt av antisemitter som «bevis» i kampen mot jødenes påståtte, samfunnsødeleggende sammensvergelser.

Hva kom før Novemberpogromene?

Om Novemberpogromene var opptakten til Holocaust, hva var opptakten til Novemberpogromene? Det var Nürnberglovene av 1935. Jødiske tyskere ble fratatt sine statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble forbudt for jøder å gifte seg med ”ariere”. Hva var opptakten til Nürnberglovene? Det var ”arier”-paragrafen av 1933. Jødiske forretninger ble merket. Jødiske leger mistet jobbene sine. Jødiske kunstnere fikk yrkesforbud. Jødiske advokater mistet sine bevillinger. Embedsmenn ble avsatt. De mistet sine pensjoner. Sterk begrensning av antallet jødiske studenter ved universitetene.

Hva var opptakten til arier-paragrafen? Det var antisemittisk propaganda. Antisemittisk retorikk. Mein Kampf og Zions Vises Protokoller. Tidlig på 30-tallet ble Protokollene lagt inn i Kulturløftet i Det Tredje Riket, inn i læreplanen.

Drøftings-oppgaver

Hva vil det å si å dehumanisere noen? Hvordan foregår det?

krystallnatten3

Visste du at...?

Novemberpogromene kalles ofte for Krystallnatten fordi det gnistret som i krystaller av alt det knuste glasset fra ødelagte bygninger.

Mange velger å bruke navnet Novemberpogromene fordi Krystallnatten var det navnet nazistene brukte.

Dehumanisering

Det går en vei fra hatefulle ytringer, demonisering, stereotypier og konspirasjonsteorier til dehumanisering. Skadedyr, kakerlakker, rotter, er gjenkjennelig i all propaganda forut for folkemord. Uten å sammenligne ulike folkemord så har alle folkemord dette til felles; Dehumanisering. Hva er veien frem til dehumanisering? Det er fordomsfull retorikk, hatefull retorikk og konspirasjonsteorier.

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/Krystallnatten

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunns...

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...


Bilder: 

Fotografier fra merkingen av jødene og ødeleggelsene under Krystallnatten. Kilde: Das Bundesarchiv , www.bundesarchiv.de 

Lær av historien

Hva er novemberpogromene?

Riktig!

Helt riktig!

Fantastisk! Det er helt riktig. De fleste kaller novemberpogromene for krystallnatten, etter inntrykket man fikk etter nazistenes aksjoner hvor minst 1500 synagoger og 7500 jødiske butikker ble ødelagt og knust.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dette er nok dessverre feil svar. Riktignok er dette en reell hendelse, men det er ikke dette vi kaller novemberpogromene.

"Apartheid er et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase" (Oxford Dictionary).

Apartheid

Det nasjonalistiske partiet i Sør-Afrika innførte i 1948 apartheid som system for å holde de ulike folkegruppene fra hverandre.

Grunnlaget for apartheidsystemet ble lagt allerede på 1600-tallet, ved starten av den europeiske koloniseringen av området Sør-Afrika. Sør-Afrikaunionen ble opprettet i 1910, noe som førte til at apartheidsystemet ble institusjonalisert. Da nasjonalistpartiet kom til makten i 1948 ble apartheid innført som nasjonal politikk, og det var i denne perioden at apartheid som politisk system fikk rotfeste. Systemet ble opprettholdt i Sør-Afrika til nasjonalistpartiet mistet makten i 1994.

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Ordet apartheid er av afrikaans opprinnelse og betyr adskillelse. Teoretisk sett var ideen bak apartheid at de ulike gruppene skulle kunne utvikle seg parallelt og uavhengig av hverandre, og dermed kunne beholde språk og kultur. I praksis førte politikken til segregering og undertrykkelse i et strengt rasistisk inndelt samfunn hvor det hvite mindretallet fikk bevart sitt økonomiske, politiske og kulturelle herredømme.

Apartheid som system ble innført i Sør-Afrika i 1948. Systemet ble opprettholdt fram til 1994 da nasjonalistpartiet mistet makten.

Fra befolkningsregistreringen i 1950 opererte regimet med tre grupperinger av folk: Øverst det hvite mindretallet, deretter de fargede (The Cape coloureds, folk med blandet bakgrunn), og nederst de svarte.

Senere ble asiater plassert som en fjerde gruppe mellom de fargede og de svarte.

Noe av det vesentligste i apartheidregimet var opprettholdelsen av det hvite herredømmet i Sør-Afrika. Dette medførte egne lover for den svarte og fargede befolkningen. Regimet opererte med tre grupperinger av innbyggerne fra befolkningsregistreringen i 1950. Øverst befant det hvite mindretallet seg. Deretter kom de fargede (The Cape coloureds), mennesker med blandet bakgrunn. Nederst befant svarte seg. Mellom den fargede og svarte befolkningen ble senere asiatene plassert som en fjerde gruppe. Alle sider av livet til innbyggerne var regulert av lover. Viktigst av disse var lover som omhandlet bosetting og rett til å eie land. Jordlovene fordelte jorden mellom de svarte og de hvite, hvor 87% av jorda ble eid av hvite. De svartes jord ble definert som Bantustans («hjemland»). Uten spesiell tillatelse hadde ikke svarte lov til å bo i hvite områder, og mer enn tre millioner svarte ble tvangsflyttet til bantustans i perioden 1960 til 1985.

Drøftings-oppgaver

Hvordan tror du det er å vokse opp i Sør-Afrika nå og vite at foreldrene dine har levd i et samfunn med apartheid?

Fort Hare University Lembede House Jpg 2

Visste du at...?

I 1949 ble det innført en lov som gjorde det forbudt for svarte og hvite å gifte seg med hverandre.

Fra 1952 var alle svarte over 16 år i Sør-Afrika pålagt å ha med seg pass til enhver tid. Passet skulle være utstyrt med navn, foto og fingeravtrykk. Dette skulle forhindre at svarte som ikke hadde særskilt tillatelse oppholdt seg i hvite områder.

I 1953 ble det innført et strengt skille på offentlige steder som skoler, kommunikasjonsmidler, kinoer, restauranter, sykehus, strender, parker osv.

Raseskillepolitikken førte også til store lønnsskiller og forskjell i politiske rettigheter, og fra 1968 var det forbudt for politiske partier å ha medlemmer fra ulike rasegrupper.

I Sør-Afrika ble den organiserte kampen mot apartheid drevet fram av ANC, African National Congress. Partiet ble dannet i 1912, og fra 1961 til 1994 var kampen også væpnet. Det mest kjente ANC-medlemmet er uten tvil Nelson Mandela. Han ble dømt til livsvarig fengsel i 1963, og satt fengslet på Robben Island i 27 år til han ble løslatt i 1990. I 1994 ble han valgt til president ved det første frie valget noensinne i Sør-Afrika.

Forsvarere av apartheid prøvde å fremheve det positive i at de ulike gruppene kunne styre seg og utvikle seg selv, men dette synet slo ikke an blant svarte i Sør-Afrika. Noen av bantustanene aksepterte likevel tilbudet om formell selvstendighet.

Drøftings-oppgaver

I begynnelsen var kampen mot apartheid ikke-voldelig, men ANC valgte til slutt å bevæpne seg. Var det riktig å gjøre det? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tutu Cop17 1

Fra 1970-tallet og frem til opphevelsen av apartheidregimet i 1994 ble det gradvis innført lettelser i restriksjonene i Sør-Afrika. Fra 1983 hadde fargede og asiater lov til å delta ved valg, riktignok i begrenset omfang, men svarte hadde ikke rett til parlamentarisk deltakelse før 1994. En av faktorene som førte til de store endringene var at president Botha trakk seg tilbake i 1989, og at Frederik W. de Klerk etterfulgte ham som president. I 1990 ble Mandela og flere andre menneskerettighetsaktivister løslatt fra fengsel, og i 1991 ble flere apartheidlover avskaffet. Selv om apartheid ble formelt avskaffet i 1994, er det fortsatt langt igjen til de økonomiske, sosiale og politiske forskjellene basert på denne politikken er helt borte.

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/apartheid

Om folkemord: http://www.folkemord.no/Leksikon


Bilder:

Parkbenk i Johannesburg i 1972. Martin Vl/Wikimedia. 

Lembede house - African National Congress Youth league. Vysotsky/Wikimedia 

Biskop Desmond Tutu på klimatoppmøtet i 2011. Kristen Opalinski/Wikimedia 

Lær av historien

Hva betyr apartheid?

Riktig!

Helt riktig!

Apartheid betyr helt riktig adskillelse, og er ifølge Oxford Dictionary "et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase".

Riktig!

Ikke helt riktig..

Du bør nok lese litt mer om apartheid.

I 1915 ble armenerne nærmest utryddet i det ottomanske riket. Vi regner dette som det første folkemordet.

Folkemordet på armenerne

Inntil 1,5 millioner armenere ble drept i 1915-1916 i et omfattende folkemord, utført av Det ottomanske riket (nåværende Tyrkia).

På slutten av 1800-tallet hadde det ottomanske riket mistet store deler av sine erobringer på det europeiske kontinentet da de kristne nasjonene på Balkan gjenvant sin selvstendighet. Men også de arabiske nasjonene hadde begynt å stille krav om frihet og separasjon. Disse tapene av folk og land innebar en vesentlig endring fra et heterogent osmansk rike til et homogent tyrkisk rike.

Yerewan With Ararat

Visste du at...

Styresmaktene i Tyrkia kalte kurderne fjelltyrkere som et ledd i tyrkifiseringsprosessen. Kurderne var i all hovedsak muslimer.

Styresmaktene mente de ikke kunne tyrkifisere armenerne siden de i all hovedsak var kristne.

Den kristne armenske befolkningen i provinsene Van, Bitlis, Erzurum, Sivas, Kharpout og Diyarbakir, de såkalte armenske provinser, og Kilikia (Adana) ved Middelhavet, med tusenvis av år med historie og tilstedeværelse i området, ble funnet å ha en altfor sterk etnisk og kulturell identitet til å bli assimilert gjennom tyrkifiseringspolitikken. Siden elimineringen av den armenske identiteten mislyktes, begynte en mer definitiv løsning å ta form: en fysisk eliminering av problemet.

Et assimileringsproblem

Den nye nasjonalistiske ånden blomstret under første verdenskrig. Det ble funnet grunner til å kvitte seg med de gjenværende ikke-muslimske undersåttene, fordi man regnet med at de ikke-tyrkiske muslimene kunne tyrkifiseres (jfr benevningen fjelltyrkere som ble brukt om kurderne). I dette relativt homogene samfunnet ble nå den store armenske minoritetsbefolkningen sett på som et fremmedelement, som dessuten var plassert på et strategisk viktig grenseområde. 

Greek And Armenian Refugee Children In The Sea Near Marathon Greece C 1915 3

Visste du at...

Etter langvarig press kom det en kondolanse fra den tyrkiske stat for folkemordet på 100-årsdagen for hendelsen.

Likevel brukte ikke den tyrkiske statsministeren Recep Tayyip Erdoğan ordet "folkemord."

Det var armenske flyktningeleirer både i Syria, Libanon og Hellas.

Etter massakren flyktet armenerne til mange ulike land og har etterkommere over hele Europa, Russland og USA.

I 1908 ble Sultan Abdul Hamid II styrtet i et kupp ledet av komiteen for Union og Progress (Ittihad ve Terakki), også kjent som ungtyrkerne. De ga i utgangspunktet uttrykk for å ville gjenopprette det tidligere konstitusjonelle monarkiet og innføre reformer for alle osmanske borgere. Men det ble raskt avslørt at det nye nasjonalistiske tyrkiske regimet ikke ønsket noen plass for ikke-tyrkere i riket. Det armenske spørsmålet gjorde nå at tyrkerne risikerte å miste det som de følte var Tyrkias hjerteområde, Anatolia, noe som det nye tyrkiske regimet raskt valgte å bøte på med mer effektive virkemidler enn territorielle justeringer og langsiktig assimilering.

Muligheten kom i form av verdenskrigen som rammet Europa i 1914. Nå kunne den tyrkiske regjeringen, i skyggen av krigen og det faktum at de allierte stormaktenes representanter ikke lenger var til stede i riket, en gang for alle kvitte seg med det armenske elementet og dermed roten av det armenske problemet som plaget den tyrkiske staten. De store massakrene som ble iscenesatt fra begynnelsen av 1915 til slutten av første verdenskrig (selv om intensiteten nådde toppen i 1915-1916), tømte det historiske Armenia for sine urinnvånere. Massakrene fortsatte også etter at krigen tok slutt, da ytterligere ca 300 000 armenere mistet livet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor var det ikke plass til ikke-tyrkere i det Ottomanske riket?

World War I Refugee Camps Memory Loc Gov

Visste du at...?

Det er anslått at disse massakrene må ha krevd ca 1,5 millioner armeneres liv, og i 1923 levde armenerne, for første gang på over 2800 år, ikke lenger på 85% av sitt fedreland.

Overgrepene ble omtalt allerede under første verdenskrig, da nyhetene om massakrene nådde Europa.

Begrepet "forbrytelser mot menneskeheten" brukes for første gang i en internasjonal juridisk sammenheng for å beskrive denne typen kriminalitet, og for å rettferdiggjøre humanitær intervensjon.

Ultimatumet ble realisert i Sèvresavtalen som ble undertegnet 10. august 1920, der artikkel 228 slo fast at de allierte hadde rett til å straffe skyldige tyrkere, mens artikkel 230 slo fast Tyrkias forpliktelse til å utlevere mistenkte til de allierte.

Det var ved denne anledning at man for første gang i historien arrangerte rettssaker for krigsforbrytelser. Rettssakene ble faktisk avholdt, og flere ledende figurer i den tyrkiske regjeringen og hæren ble dømt til døden eller lange fengselsstraffer for sine krigsforbrytelser, men nesten ingen av dommene ble fullbyrdet. Rettssakene ble senere avblåst av det nye regimet til Mustafa Kemal Atatürk som hadde tatt makten og avskrevet dommene. De seirende allierte makter henla problemet, og den tyrkiske staten har nesten klart å få verden til å glemme med økonomiske og politiske utspill.

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/Det_armenske_fo...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.folkemord.no/Tyrkiaog  http://www.hlsenteret.no/kunns...

Bilder: 

 • Armenias hovedstad Yerevan med fjellet Ararat i bakgrunnen. Foto: Serouj Ourishian/Wikimedia 2010
 • Greske og armenske flyktningbarn ved Marathonsjøen i Hellas. Foto: Near East relief 1915. 
 • Armenske flyktninger under amerikansk beskyttelse. 1915. Foto: Ukjent 


Lær av historien

Hva er sannsynligvis grunnen til at tyrkerne ønsket å kvitte seg med armenerne på begynnelsen av 1900-tallet?

Riktig!

Helt riktig!

Armenerne var kristne, og derfor vanskelig å assimilere i det tyrkisk riket. Kurderne ble kalt fjelltyrkere fordi de i hovedsak var muslimer, og derfor ble sett på som en lett assimilerbar versjon av tyrkerne.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Synd, kanskje du bør lese litt mer om det armenske folkemordet?

Bosniakrigen er så langt den største væpnede konflikten i Europa etter Den andre verdenskrig.

Folkemord og etnisk rensning i Bosnia-Hercegovina

På 1990-tallet ble den muslimske befolkningen i Bosnia-Hercegovina utsatt for omfattende etnisk rensning.

"Jugoslavia" var fram til 1990-tallet navnet på et land som omfattet Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Man bruker ofte betegnelsen "Balkan" om halvøya hvor blant annet disse landene ligger. På 1990-tallet var området herjet av flere borgerkriger. Krigen i Bosnia-Hercegovina var den lengste og mest omfattende, og varte fra 1992 til 1995. Omkring 100 000 mennesker ble drept; det store flertallet var muslimske bosnjaker. I tillegg kom flere titusentalls voldtekter, spesielt av muslimske kvinner.

Damaged Government Building In Sarajevo 1996

Visste du at...?

Serberne er generelt ortodokst kristne, kroatene katolsk kristne, og bosnjakene muslimske. Krigene, og de massive overgrepene, fulgte i stor grad disse etniske og religiøse skillelinjene.

I 1999 erklærte Kroatia og Slovenia sin selvstendighet fra Jugoslavia, mens Bosnia-Hercegovina erklærte sin selvstendighet i 1992.

Den muslimske befolkningen i Bosnia-Hercegovina ble utsatt for omfattende etnisk rensning. Dette omfattet flere tilfeller av folkemord.

I Bosnia-Hercegovina hadde ulike etniske grupper – serbere, kroater og bosnjaker – levd fredelig side om side i mange år. Spesielt under det kommunistiske regimet som styrte landet etter annen verdenskrig, fram til slutten av 1980-tallet, ble det lagt lokk på etniske motsetninger. Etter kommunismens fall økte nasjonalismen i flere befolkningsgrupper. Jugoslavias president Slobodan Milošević bidro til en særlig sterk oppblomstring i nasjonalistiske holdninger på serbisk side. 

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte var de etniske motsetningene blitt undertrykt i Jugoslavia før kommunismens fall?

1200Px Sarajevo 19 3 1996 War

Visste du at...?

De serbiske styrkene begikk en rekke massakrer. Den mest kjente er bosniskserbiske styrkers massakre på 8000 muslimske menn og ungdommer i Srebrenica i juli 1995.

Den internasjonale krigsforbrytertribunalet for det det tidligere Jugoslavia har stadfestet at massakren i Srebrenica var å anse som et folkemord.

Rundt 100 000 mistet livet under krigene 1992-1995, av disse var i underkant av 40 000 sivile.

Hånd i hånd med serbisk nasjonalisme kom byggingen av fiendebilder, hvor spesielt de muslimske bosnjakene ble framstilt som overgripere og ekstremister. Som del av krigføringen gjennomførte bosniskserbiske paramilitære grupper omfattende etnisk rensing for å fordrive de muslimske bosnjakene fra serbisk-dominerte områder. Serbiske styrker drev flere hundre konsentrasjonsleirer og andre interneringssteder. Et av de mest kjente er dødsleiren i Omarska. Av de 6 000 muslimene som ble holdt fanget her, døde hundrevis – ingen vet helt hvor mange – blant annet av sult og mishandling. Ifølge fanger som overlevde, ble flere titalls henrettet hver natt. I en massegrav som ble funnet noen hundre meter fra leiren, lå levningene etter 456 personer.

Vitez Massacre

"Photograph provided courtesy of the ICTY."

Bosniskserbiske styrker gjennomførte også en langvarig beleiring av Bosnias hovedstad, Sarajevo. I den første perioden skjedde dette med støtte fra den jugoslaviske hæren, som nå var serbisk-dominert. Snikskyttere lå på åssidene omkring byen og skjøt uskyldige mennesker som våget å bevege seg utendørs: kvinner, barn, eldre. Sarajevo ble et symbol på Balkan-krigenes brutalitet – og på ofrenes hjelpeløshet.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kunne den etniske rensningen i Bosnia-Hercegovina vært unngått?

Borislav Herak - Confessions of a Serbian Monster / Ispovijest srpskog monstruma.

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/Bosnia-Hercegov... og https://snl.no/Bosnia-krigen

FN-sambandet: http://www.globalis.no/Land/Bo...


Bilder: 

 • Den ødelagte regjeringsbygningen i Sarajevo. 1996. Foto: SSGT Louis Briscese, U.S. Air Force
 • Grbavica, en bydel i Sarajevo. 1996. Foto: Lt. Stacey Wyzkowski
 • Døde kropper etter en massakre ved Vitex, Bosnia og Herzegovina. 1993. Photograph provided courtesy of the ICTY


Lær av historien

Hvor mange sivile mistet livet i Bosnia-Hercegovina i løpet av krigsårene 1992-1995?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig, ca 100.000 ble drept totalt, av disse var ca 40.000 sivile.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Svaret finner du hvis du leser mer om Bosnia-Hercegovina.

Jødene ble fremstilt som «ariernes» rasemessige hovedfiende.

Holocaust

I løpet av 2. verdenskrig myrdet den nazistiske staten minst 25 millioner sivile i systematiske, statlig organiserte massedrap.

Den meste ekstreme og systematiske utryddelsespolitikken var rettet mot jødene. Det ble utarbeidet detaljerte planer for å tilintetgjøre alle som ble definert som jøder. Nærmere 6 millioner ble drept. På hebraisk har dette folkemordet fått navnet Shoah, som betyr katastrofe eller ødeleggelse.

Visste du at...?

Mellom 20 - 40 000 mennesker var medlemmer av Nasjonal Samling, det norske nazipartiet som fikk makten da Tyskland okkuperte Norge under andre verdenskrig.

Etter krigen ble alle medlemmene kollektivt tiltalt for landssvik.

Ordet Holocaust stammer fra det greske ordet holókauston som betyr brennoffer. På 1800-tallet begynte man å bruke betegnelsen om massakre, det vil si drap på mange mennesker. I 1942 ble ordet for første gang benyttet om nazistenes forsøk på å tilintetgjøre jødene, og fra 1950-årene ble det anvendt som et egennavn for denne utryddelsespolitikken. Siden begynnelsen av 1980-tallet har mange argumentert for at nazistenes massedrap på andre folkegrupper også skal inkluderes i Holocaust-betegnelsen, mens ordet Shoah i økende grad blir brukt om nazistenes folkemord på jøder.

Drøftings-oppgaver

Det finnes mennesker som benekter at Holocaust fant sted. Hvordan er det mulig?

Visste du at...?

"Arier" har samme språklige opphav som "iraner" og betyr egentlig bare "de som snakker persiske språk.

Nazistene trodde at nordiske ariere var en egen, spesielt utviklet rase.

Raseteoriene fra andre verdenskrig er forkastet for lenge siden.

En av hovedtankene i tysk nasjonalsosialisme var at menneskets verdi var knyttet til «rasen» de tilhørte og hva slags arveanlegg de kunne bringe videre til sine barn. «Den ariske rase» var plassert øverst i hierarkiet. Jødene ble fremstilt som «ariernes» rasemessige hovedfiende. De ble ikke bare sett på som underlegne, men som farlige konspiratører og som skadedyr som skulle utryddes. Nazistenes rasistiske verdensbilde rammet også funksjonshemmede og rom og romani. Disse gruppene ble utsatt for massedrap ut fra tanken om at de var mindreverdige raser.

Rsz 1Arthur Szyk 1894 1951 Save Human Lives Poster Stamps 1944 New York

Visste du at...?

Det hemmelige nazi-politiet Gestapo hadde en egen avdeling for å forfølge homoseksuelle.

Rundt 5000 - 15000 homoseksuelle ble sendt til konsentrasjonsleire.

Mange andre grupper ble også utsatt for massedrap av den nazistiske staten og dens kollaboratører. Dette gjaldt den slaviske befolkning i Sovjetunionen og Polen, sovjetiske krigsfanger, kommunister og andre politiske motstandere av nazismen. I tillegg ble et stort antall drept som gisler. Også homofile, medlemmer av Jehovas vitner og andre trossamfunn ble forfulgt og myrdet.


Drøftings-oppgaver

Kan Holocaust skje igjen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Rsz Camp De Concentration De Natzwiller Struthof Le 14 Avril 2013 082

Holocaust i Norge

Under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 – 1945 ble det satt i gang en systematisk forfølgelse av alle norske jøder. De aller fleste ble deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz, hvor de aller fleste ble drept. Bare 34 personer overlevde. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942, da i alt 532 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau.

Drøftings-oppgaver

Mange mennesker i mange europeiske land bidro i arrestasjon, deportasjon og drap av jøder og andre forfulgte grupper under 2. verdenskrig. Hva var grunnen til at så mange lot dette skje?

Les mer

Artikkelen er i all hovedsak direkte fra HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og andre livsynsminoriteter: http://www.hlsenteret.no/kunns...

Store norske leksikon: https://snl.no/Holocaust_i_Nor... og https://snl.no/j%C3%B8deforf%C...

Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/


Bilder: 

 • Forsidebilde: Jødisk "ghettopoliti"-armbånd fra Warzawa, tidlig 1940. Foto: Woody 1778a/Wikimedia 
 • Tidligere konsentrasjonsleirfange med sitt tatoverte fangenummer. Foto: Frankie Fouganthin
 • Minneplakett utenfor konsentrasjonsleir i Natzwilleren i Frankrike. Foto: Lionel Allorge/Wikimedia 


Lær av historien

Hva betyr ordet Holocaust?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. Det kommer fra det greske "holokaustos". Jøder kaller det ofte "Shoah", som er hebraisk for "katastrofen."

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer i artikkelen om Holocaust!

Benjamin-drapet gjorde at kampen mot rasisme ble et viktig tema i Norge og mange engasjerte seg i etterkant.

Benjamin-drapet

Benjamin Labaran Hermansen (født 29. mai 1985) ble knivdrept 26. januar 2001 på hjemstedet sitt, Holmlia i Oslo.

De tre gjerningspersonene var aktive i den nynazistiske organisasjonen Boot Boys og drapet var klart rasistisk motivert. Det kom som et stort sjokk i den norske offentligheten og bare noen dager etterpå var 40 000 mennesker samlet i fakkeltog i Oslo sentrum.

Visste du at...

Vær stolt-festivalen arrangeres hvert år på Holmlia. Den begynte som en markering etter drapet på Benjamin og for å snu inntrykket av Holmlia til noe positivt.

Det er en festival spesielt for de unge i bydelen og for å feire mangfoldet der.

På den skjebnesvangre kvelden sto han med en kamerat og pratet utenfor nærbutikken sin da en bil kom og to truende menn kom ut av den. De begynte å løpe etter de to guttene og klarte å innhente Benjamin, som falt om. Da stakk de han ned med kniv og han døde på stedet.

Holmlia er en multikulturell bydel i Oslo og ungdommene der ble veldig preget av det som skjedde. Benjamin-drapet gjorde at kampen mot rasisme ble et viktig tema i Norge og mange engasjerte seg i dette etter drapet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du noen enkeltpersoner ender opp med å bruke rasistisk vold mot andre mennesker og til og med begå drap?

Visste du at...

På coveret av Michael Jacksons plate ”Invincible” står det en hilsen til minne om Benjamin.

Både Karpe Diems "Kunsten å være inder" og Nico & Vinz' "Go loud" nevner Benjamin i tekstene sine

Hermansen ble gravlagt 6. februar 2001. Da ble sangen "Song to Benjamin" presentert for andre gang (første gang var for ungdommene i nærmiljøet). Sangen ble senere spilt inn i studio med artister som Noora Noor og Briskeby. 1. november 2002 ble det avduket en byste av Hermansen på stedet der han ble drept, med teksten «Glem ikke». Ideen kom fra vennene hans på Holmlia.

Visste du at...

På 90-tallet var det flere organiserte høyreekstreme og nynazistiske grupperinger i Norge og det var flere store demonstrasjoner mot dem.

Den høyreeekstreme organisasjonen "Folkebevegelsen mot innvandring ble på et tidspunkt møtt med 10 000 motdemonstranter på Youngstorget i Oslo.

Ole Nicolai Kvisler, Joe Erling Jahr og Veronica Andreassen ble dømt for drapet. De hadde tilhørt et nynazistisk miljø rundt Holmlia og østkanten i Oslo i flere år. Mange av dem hadde terrorisert mennesker med ikkevestlig bakgrunn og malt hakekorsgraffiti. Benjamin og vennene hans var aktive antirasister og flere i miljøet hadde allerede opplevd trakassering fra de nynazistiske gjengene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du det er viktig for Holmlia-ungdommene å være stolte?

800Px Holmlia Senter

I 2002 ble Benjamin-prisen opprettet. Prisen deles ut hvert år. Den går til skoler som arbeider godt mot rasisme og diskriminering: http://www.benjaminprisen.no/

På 10-årsdagen for drapet i 2011 gikk det 5000 mennesker i minnetog i Oslo sentrum, og daværende statsminister Jens Stoltenberg holdt tale.

Nylig ble den siste av drapsmennene sluppet ut av fengsel. Mange ting tyder på at han fortsatt er aktiv i nynazistiske miljøer. Moren til Benjamin Hermansen, Marit Hermansen har kritisert det hun mener er mangelfull kriminalomsorg og at fengselsvesenet ikke klarte å få han ut av den nynazistiske tankegangen.

Les mer

Benjamins minnefond: http://www.benjaminsminnefond....

Nrk: https://www.nrk.no/emne/drapet...

Bilder:

 • Fakkeltog for Benjamin Hermansen på Youngstorget 26. januar 2011. Kilde: Rødt Nytt/Wikimedia
 • «Vær stolt» sto det på banneret til Holmlia-ungdommen i fakkeltoget. Kilde: Rødt Nytt/Wikimedia
 • Holmlia senter. 2009. Foto: Anne-Sophie Ofrim/Wikimedia

Lær av historien

Hva het den nynazistiske organisasjonen som Benjamin Hermansens mordere kom fra?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. Organisasjonen finnes ikke lenger, men flere av de tidligere medlemmene er fortsatt aktive nynazister.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les gjerne artikkelen èn gang til.

Den omfattende diskrimineringen av samene gjennomsyret alle nivåer av samfunnet.

Undertrykking av samer i norsk historie

Samene ble i flere hundre år utsatt for en omfattende fornorskingsprosess.

Fra 1700-tallet bedrev kirken aggressiv misjonering mot samene i Nord. På grunn av løsrivelsen fra Danmark var det på 1800-tallet en nasjonalromantisk bølge over Norge der man begynte å dyrke en norsk identitet. Der hadde ikke samisk språk og kultur noe plass. Ikke minst vokste det etterhvert  frem mange teorier der man delte opp menneskene i ulike raser der samene ble sett på som underlegne majoritetsnordmenn. De ble fremstilt som dumme og enkle, noe som kunne rettferdiggjøre at det var bra for dem å bli mer ”norske”, det vil si mer avanserte.

Folkeaksjonen Mot Altautbyggingen 6263033681

Visste du at...

Elever som bor i samiske distrikt har rett til opplæring i samisk og opplæring på samisk.

Elever som bor andre steder i landet har rett til undervisning i samisk.

Fra slutten av 1800-tallet ble det ikke lov å undervise i samisk på skoler. Samiske barn ble samlet på internatskoler og fikk kun lov til å snakke norsk. Den omfattende diskrimineringen av samene gjennomsyret alle nivåer av samfunnet. Fra 1888 kunne bare majoritetsnordmenn og -svensker kjøpe jord i Norge. Kravet var at man måtte snakke, lese og skrive norsk språk og ha norsk navn. Mange samer skiftet navn til norske navn og mange samiske ætter forsvant derfor fra registrene. 

Drøftings-oppgaver

Hvordan tror du fornorskningspolitikken preger samisk kultur i dag?

Reinkalv3

Visste du at...

Tallet på elever med samisk som førstespråk i grunnskolen holder seg stabilt i Norge.

Antall elever med samisk som andrespråk er kraftig redusert de siste årene.

Etter andre verdenskrig begynte man å bli kritisk til den diskriminerende praksisen, og en avviklingsprosess begynte. Likevel ble den formelt opprettholdt og praktisert helt frem til 60-tallet. På 1970-tallet ble samiske rettigheter et stort tema. Spesielt Alta-aksjonen i 1979 mot utbygging av kraftverk i samiske områder bragte mye oppmerksomhet til saken.

Drøftings-oppgaver

Hvor synlig syns du samisk kultur er i det norske samfunnet og på ditt hjemsted?

Reinkalv5

Visste du at...

For noen få år siden begynte man med skilt med samiske stedsnavn i tillegg til norsk i både Tromsø og Bodø.

Dette førte til mange diskusjoner og mye motstand blant enkelte. Mange av dem blir med jevne mellomrom utsatt for vandalisering.

Fornorskningspolitikken førte også til at mange samer selv tok avstand til det samiske for å kunne ta del i det moderne samfunnet og få de samme rettighetene og økonomiske privilegiene som andre nordmenn. Derfor var det å skape stolthet rundt samiske tradisjoner og kultur viktig i oppgjøret med undertrykkingen fra den norske stat. Mari Boine er en samisk artist som har blitt internasjonalt anerkjent for sin musikk og har vært en viktig stemme mot undertrykking av både samer og andre urfolk internasjonalt. 

Sameleir

Visste du at...?

Norske samers riksforbund er den største samiske organisasjonen i Norge og har flertall i sametinget.

Alta-aksjonen bragte miljøvernere fra hele landet til Finnmark for å demonstrere. I 1981 var det 1000 demonstranter som lenket seg fast ved demningen.

I 1989 ble Sametinget åpnet. Dette er et folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Les mer

Samisk skolehistorie: http://skuvla.info/skolehist/m...

Store norske leksikon: https://snl.no/samenes_histori...

Ung.no: https://www.ung.no/minoriteter...

Sametinget: https://www.sametinget.no/Om-S...

Bilder: 

 • Forsidebilde: 
 • Elever, foreldre og lærere ved skolen på Vuohppečorru. Kilde: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 8, s. 15 
 • Fra Alta-aksjonen i 1979. Kilde: Riksarkivet/Wikimedia 

Reinkalvmerking i Gåebrien Sijte ved Riasten i Røros kommune, Sør-Trøndelag. Årlig aktivitet for mange samiske familier. Tatt 29.07.2016  

 • Første bilde: Aina Haugom Norfjell
 • Andre bilde: Ejva-Krihke Jonassen 
 • Tredje bilde: Leir ved området 


Lær av historien

Hva skjedde med samene på slutten av 1800-tallet?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. Det var heller ikke lov for samiske barn å snakke samisk med hverandre.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig, men det har vært mange hendelser i fornorskningspolitikken mot samene.

I løpet av tre måneder i 1994 ble omkring 800 000 mennesker drept i Rwanda fordi de tilhørte «feil» folkegruppe.

Folkemordet i Rwanda

Det er primært to folkegrupper i Rwanda. Den største gruppen er hutuer, som utgjør omkrig 84 prosent av befolkningen. Den andre er tutsier, som utgjør ca. 15 prosent.

Folkemordet fant sted etter en periode med borgerkrig. Det ble ikke utført av myndighetene i Rwanda, men av vanlige innbyggere. Alminnelige hutuer gikk ut og drepte naboer og andre, ofte med machete. Drapsmennene var gjerne organisert i militser. Den mest kjente av hutu-militsene var Interahamwe. I tillegg til massakrene var det en flom av andre overgrep, som voldtekt.

Rwandan Genocide Murambi skulls

Visste du at...?

Hutuer og tutsier er egentlig samme folkegruppe, men tutsiene var generelt høyere og rikere, mens hutuene var lavere og fattigere. Begge gruppene var i hovedsak kristne.

President Habyarimanas fly ble styrtet 6. april 1994, og presidenten ble drept. Dette innledet det tre måneder lange systematiske forsøket på å utrydde tutsiene.

Da folkemordet startet 6. april 1994 besto general Roméo Dallaires FN-styrker av 2500 mann. Dallaire ba om økte styrker, istedenfor trakk flere land sine folk tilbake. 25. april besto FN-styrken i Rwanda av 503 soldater. Da var allerede folkemordet et faktum.

FNs rolle

Det er en tragisk del av historien om folkemordet at FN-styrkene som befant seg i landet, ble nektet å gripe inn. FNs øverstkommanderende i Rwanda, generalløytnant Roméo Dallaire fra Canada, ba om tillatelse til å gripe inn på et tidlig stadium, da det ennå kunne være håp om å stanse massakrene. Selv om det allerede fra begynnelsen var klart at det kunne være snakk om et folkemord, ble han ikke gitt slik tillatelse. I stedet trakk FN de fleste styrkene ut. Dallaire har senere skrevet en sterk og viktig bok om opplevelsene (Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda, 2003).

Europeiske og amerikanske styrker kom for å evakuere egne borgere fra Rwanda, men forlot landet straks deretter. Massakrene fortsatte. Etter tolv dager ble det anslått at det allerede var 100 000 drepte. FN besluttet etter hvert å sende nye styrker, men somling medførte at folkemordet kunne fortsette uhindret. I juni ankom franske styrker og opprettet såkalte "sikre soner". Folkemordet ble imidlertid stanset først da en tutsi-milits, Rwandas patriotiske front (RPF), lyktes i å jage bort hutu-militsene, og ta kontroll over landet.

Rettsoppgjøret etter folkemordet var omfattende, med 120 000 personer pågrepet for å ha deltatt, og har preget landet siden den gang.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan folkemord skje?

Hva skal til for at man kaller noe et folkemord?

Visste du at...?

Mellom 800 000 og 1 000 000 mennesker ble drept i Rwanda i løpet av tre måneder i 1994.

På dette tidspunktet var det nesten ingen tutsier igjen. Folkemordets drapsmenn var hutuer. Ofrene var tutsier og moderate hutuer.

Forstadiene

Folkemordet brøt ikke ut av seg selv. Som i Tyskland på 1930-tallet hadde nasjonalistiske hutuer i lengre tid spredd hatefull propaganda mot tutsier, for gradvis å umenneskeliggjøre ofrene. At det kunne bli snakk om et folkemord, var godt kjent før det begynte.

Radiokanalen Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC) har blitt særlig kjent for å ha bidratt til folkemordet ved å skape en fiendtlig stemning mot tutsiene. Radiokanalen omtalte blant annet tutsier regelmessig som "kakerlakker". Radiokanalen tok til orde for å utrydde tutsiene, og fortsatte å agitere for folkemord også etter at det hadde begynt. Siden tutsiene generelt er fysisk høye, brukte radiokanalen blant annet denne formuleringen for å oppfordre til drap: «Kutt ned de høye trærne.»

Flere av dem som var ansvarlige for radiokanalen, ble senere dømt for folkemord, oppfordring til folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Kort film om folkemordet i Rwanda fra The History Channel.

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN)

Store norske leksikon: https://snl.no/Rwandas_historie#menuitem3

HL-senterets sider: http://www.folkemord.no/Rwanda

Flere filmer:

En av de mest kjente filmene om folkemordet, er "Hotel Rwanda" fra 2004.


Bilde: 

 • Forsidebilde: Det rwandiske flagget 
 • Hodeskaller i Murambi Memorial Center, Rwanda. Kilde: US government 2001 

Trailer til filmen "Hotel Rwanda".

Lær av historien

Hvor lenge varte folkemordet på tutsiene i Rwanda?

Riktig!

Helt riktig!

I løpet av tre måneder i 1994 ble mellom 800 000 og 1 000 000 mennesker drept i Rwanda. En stor del av de drepte var tutsier, og hutuene regnes som ansvarlige for folkemord.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke helt. Du kan lese mer om folkemordet i Rwanda.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet