flip it

Jødene ble fremstilt som «ariernes» rasemessige hovedfiende.

Holocaust

I løpet av 2. verdenskrig myrdet den nazistiske staten minst 25 millioner sivile i systematiske, statlig organiserte massedrap.

Den meste ekstreme og systematiske utryddelsespolitikken var rettet mot jødene. Det ble utarbeidet detaljerte planer for å tilintetgjøre alle som ble definert som jøder. Nærmere 6 millioner ble drept. På hebraisk har dette folkemordet fått navnet Shoah, som betyr katastrofe eller ødeleggelse.

Visste du at...?

Mellom 20 - 40 000 mennesker var medlemmer av Nasjonal Samling, det norske nazipartiet som fikk makten da Tyskland okkuperte Norge under andre verdenskrig.

Etter krigen ble alle medlemmene kollektivt tiltalt for landssvik.

Ordet Holocaust stammer fra det greske ordet holókauston som betyr brennoffer. På 1800-tallet begynte man å bruke betegnelsen om massakre, det vil si drap på mange mennesker. I 1942 ble ordet for første gang benyttet om nazistenes forsøk på å tilintetgjøre jødene, og fra 1950-årene ble det anvendt som et egennavn for denne utryddelsespolitikken. Siden begynnelsen av 1980-tallet har mange argumentert for at nazistenes massedrap på andre folkegrupper også skal inkluderes i Holocaust-betegnelsen, mens ordet Shoah i økende grad blir brukt om nazistenes folkemord på jøder.

Drøftings-oppgaver

Det finnes mennesker som benekter at Holocaust fant sted. Hvordan er det mulig?

Visste du at...?

"Arier" har samme språklige opphav som "iraner" og betyr egentlig bare "de som snakker persiske språk.

Nazistene trodde at nordiske ariere var en egen, spesielt utviklet rase.

Raseteoriene fra andre verdenskrig er forkastet for lenge siden.

En av hovedtankene i tysk nasjonalsosialisme var at menneskets verdi var knyttet til «rasen» de tilhørte og hva slags arveanlegg de kunne bringe videre til sine barn. «Den ariske rase» var plassert øverst i hierarkiet. Jødene ble fremstilt som «ariernes» rasemessige hovedfiende. De ble ikke bare sett på som underlegne, men som farlige konspiratører og som skadedyr som skulle utryddes. Nazistenes rasistiske verdensbilde rammet også funksjonshemmede og rom og romani. Disse gruppene ble utsatt for massedrap ut fra tanken om at de var mindreverdige raser.

Rsz 1Arthur Szyk 1894 1951 Save Human Lives Poster Stamps 1944 New York

Visste du at...?

Det hemmelige nazi-politiet Gestapo hadde en egen avdeling for å forfølge homoseksuelle.

Rundt 5000 - 15000 homoseksuelle ble sendt til konsentrasjonsleire.

Mange andre grupper ble også utsatt for massedrap av den nazistiske staten og dens kollaboratører. Dette gjaldt den slaviske befolkning i Sovjetunionen og Polen, sovjetiske krigsfanger, kommunister og andre politiske motstandere av nazismen. I tillegg ble et stort antall drept som gisler. Også homofile, medlemmer av Jehovas vitner og andre trossamfunn ble forfulgt og myrdet.


Drøftings-oppgaver

Kan Holocaust skje igjen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Rsz Camp De Concentration De Natzwiller Struthof Le 14 Avril 2013  082

Holocaust i Norge

Under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 – 1945 ble det satt i gang en systematisk forfølgelse av alle norske jøder. De aller fleste ble deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz, hvor de aller fleste ble drept. Bare 34 personer overlevde. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942, da i alt 532 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau.

Drøftings-oppgaver

Mange mennesker i mange europeiske land bidro i arrestasjon, deportasjon og drap av jøder og andre forfulgte grupper under 2. verdenskrig. Hva var grunnen til at så mange lot dette skje?

Les mer

Artikkelen er i all hovedsak direkte fra HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og andre livsynsminoriteter: http://www.hlsenteret.no/kunns...

Store norske leksikon: https://snl.no/Holocaust_i_Nor... og https://snl.no/j%C3%B8deforf%C...

Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/


Bilder: 

  • Forsidebilde: Jødisk "ghettopoliti"-armbånd fra Warzawa, tidlig 1940. Foto: Woody 1778a/Wikimedia 
  • Tidligere konsentrasjonsleirfange med sitt tatoverte fangenummer. Foto: Frankie Fouganthin
  • Minneplakett utenfor konsentrasjonsleir i Natzwilleren i Frankrike. Foto: Lionel Allorge/Wikimedia 


Sist oppdatert: 30/10/2017 09:57