flip it

Urfolk på det sør-amerikanske kontinentet opplever fortsatt stor grad av undertrykkelse, marginalisering og rasisme

Urfolk i Sør-Amerika

Det er ca 40 000 000 urfolk i Sør-Amerika og Karibia, fordelt på ca 600 ulike befolkningsgrupper.

Det er stor variasjon blant de ulike gruppene i kultur, tradisjoner og måte å organisere seg på. Likevel er det mange fellestrekk ved levemåten deres historisk sett, og hvordan de har blitt behandlet av europeiske kolonister og deres etterkommere. 

Andean Man

Visste du at...

Mange i urbefolkningen i Andes-regionen har tradisjon for å tygge koka-blader.

Man bruker det også for å utvinne det ulovlige stoffet kokain, men bladene er ikke et rusmiddel i sin naturlige form.

Da Christoffer Colombus kom til det som i dag er Venezuela, trodde han at han hadde kommet til India, og kalte derfor befolkningen der for indianere (”indios” på spansk). Det er vanlig å si at Columbus ”oppdaget” Amerika, men da han kom var det rundt 30 – 50 millioner mennesker som bodde bare på det Sør-amerikanske kontinentet. Etter ham fulgte de europeiske kolonistene som var på jakt etter naturressurser i form av edle metaller og å spre den katolske tro. 

1606 America Merid Mercator Mr

Visste du at...

Den mest utbredte religionen i Sør-Amerika er katolisismen, også blant urbefolkningen.

Samtidig praktiserer mange en blanding av før-kristelig åndetro med katolske tradisjoner.

Spania la under seg størsteparten av Sør-Amerika bortsett fra Brasil, som tilhørte Portugal. Urbefolkningen ble brukt som slaver, både i gruver og som arbeidere på storgods som koloniherrene eide. Flere millioner døde som følge av overanstrengelse i arbeidet og epidemier som europeerne bragte med seg. I gruvebyen Potosi i Bolivia er det et stort fjell som var fullt av mineraler. De europeiske koloniherrene tvang urbefolkningen til å jobbe for dem med å hente blant annet gull og sølv ut av fjellet. Det er beregnet at ca 8 millioner mennesker døde bare i Potosi som følge av utmattelse og de helsemessige påkjenningene. 

Visste du at...

Før Columbus kom hadde Inka-folket herredømme over store deler av Sør-Amerika

Tradisjonelt har urbefolkningen bodd i pakt med naturen, men nå bor flere og flere i byene

De tre største befolkningsgruppene er Quechua, Aymara og Maya

Mestizo/mestis er opprinnelig betegnelse på avkom av indianer og europeer (hvit) i spansk Latin-Amerika, og egentlig bare når faren var spansk (født i Spania) og moren indiansk.I dag står mestizo for den spanskderiverte kulturtradisjon og en bærer av denne tradisjonen – som en motsetning til indiansk kultur/indianer.

Gradvis ble land i Sør-Amerika selvstendig fra kolonimaktene, men det var etterkommerne av koloniherrene, ”mestizoene” som fortsatt hadde makten. Dette har vært tilfellet helt frem til i dag, og mange urfolk på kontinentet opplever fortsatt stor grad av undertrykkelse, marginalisering og rasisme rettet mot seg. Spesielt synlig er de økonomiske forskjellene, hvor majoriteten av de fattigste på kontinentet tilhører urbefolkningen, mens de aller rikeste som oftest er "mestizoer" (etterkommere etter koloniherrene).  Noen unntak finnes, for eksempel i Bolivia, hvor president Evo Morales var den første urfolkspresidenten i landet noensinne da han ble valgt. Både der og i andre land har man jobbet for å styrke rettighetene til urbefolkningen når det gjelder landrettigheter og anerkjennelse av språk og skikker. Både i Bolivia og Guatemala er urfolk i flertall.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være de viktigste grunnene til at mange urfolk fortsatt er marginaliserte i Sør-Amerika?

Aymara Ceremony Copacabana 1

Les mer:

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i CanadaUrfolk i USA

Store norske leksikon: https://snl.no/den_s%C3%B8rame...

Bilder: 

Urfolkskvinner i Bolivia. Foto: Norsk Folkehjelp/Flickr 

En mann av quechua-folket i Peru. Foto: Cacophony/Wikimedia 

Kart over Sør-Amerika under kolonitida, tegnet av Mercator/Hondius i 1606. Kilde: Biblioteca Nacional Brasil/Wikimedia 

Aymara-seremoni med det kjente urfolksflagget fra Andes-regionen, "Whipala". Kilde: Kilobug/Wikimedia Sist oppdatert: 18/10/2016 14:01