flip it

I løpet av tre måneder i 1994 ble omkring 800 000 mennesker drept i Rwanda fordi de tilhørte «feil» folkegruppe.

Folkemordet i Rwanda

Det er primært to folkegrupper i Rwanda. Den største gruppen er hutuer, som utgjør omkrig 84 prosent av befolkningen. Den andre er tutsier, som utgjør ca. 15 prosent.

Folkemordet fant sted etter en periode med borgerkrig. Det ble ikke utført av myndighetene i Rwanda, men av vanlige innbyggere. Alminnelige hutuer gikk ut og drepte naboer og andre, ofte med machete. Drapsmennene var gjerne organisert i militser. Den mest kjente av hutu-militsene var Interahamwe. I tillegg til massakrene var det en flom av andre overgrep, som voldtekt.

Rwandan Genocide Murambi skulls

Visste du at...?

Hutuer og tutsier er egentlig samme folkegruppe, men tutsiene var generelt høyere og rikere, mens hutuene var lavere og fattigere. Begge gruppene var i hovedsak kristne.

President Habyarimanas fly ble styrtet 6. april 1994, og presidenten ble drept. Dette innledet det tre måneder lange systematiske forsøket på å utrydde tutsiene.

Da folkemordet startet 6. april 1994 besto general Roméo Dallaires FN-styrker av 2500 mann. Dallaire ba om økte styrker, istedenfor trakk flere land sine folk tilbake. 25. april besto FN-styrken i Rwanda av 503 soldater. Da var allerede folkemordet et faktum.

FNs rolle

Det er en tragisk del av historien om folkemordet at FN-styrkene som befant seg i landet, ble nektet å gripe inn. FNs øverstkommanderende i Rwanda, generalløytnant Roméo Dallaire fra Canada, ba om tillatelse til å gripe inn på et tidlig stadium, da det ennå kunne være håp om å stanse massakrene. Selv om det allerede fra begynnelsen var klart at det kunne være snakk om et folkemord, ble han ikke gitt slik tillatelse. I stedet trakk FN de fleste styrkene ut. Dallaire har senere skrevet en sterk og viktig bok om opplevelsene (Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda, 2003).

Europeiske og amerikanske styrker kom for å evakuere egne borgere fra Rwanda, men forlot landet straks deretter. Massakrene fortsatte. Etter tolv dager ble det anslått at det allerede var 100 000 drepte. FN besluttet etter hvert å sende nye styrker, men somling medførte at folkemordet kunne fortsette uhindret. I juni ankom franske styrker og opprettet såkalte "sikre soner". Folkemordet ble imidlertid stanset først da en tutsi-milits, Rwandas patriotiske front (RPF), lyktes i å jage bort hutu-militsene, og ta kontroll over landet.

Rettsoppgjøret etter folkemordet var omfattende, med 120 000 personer pågrepet for å ha deltatt, og har preget landet siden den gang.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan folkemord skje?

Hva skal til for at man kaller noe et folkemord?

Visste du at...?

Mellom 800 000 og 1 000 000 mennesker ble drept i Rwanda i løpet av tre måneder i 1994.

På dette tidspunktet var det nesten ingen tutsier igjen. Folkemordets drapsmenn var hutuer. Ofrene var tutsier og moderate hutuer.

Forstadiene

Folkemordet brøt ikke ut av seg selv. Som i Tyskland på 1930-tallet hadde nasjonalistiske hutuer i lengre tid spredd hatefull propaganda mot tutsier, for gradvis å umenneskeliggjøre ofrene. At det kunne bli snakk om et folkemord, var godt kjent før det begynte.

Radiokanalen Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC) har blitt særlig kjent for å ha bidratt til folkemordet ved å skape en fiendtlig stemning mot tutsiene. Radiokanalen omtalte blant annet tutsier regelmessig som "kakerlakker". Radiokanalen tok til orde for å utrydde tutsiene, og fortsatte å agitere for folkemord også etter at det hadde begynt. Siden tutsiene generelt er fysisk høye, brukte radiokanalen blant annet denne formuleringen for å oppfordre til drap: «Kutt ned de høye trærne.»

Flere av dem som var ansvarlige for radiokanalen, ble senere dømt for folkemord, oppfordring til folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Kort film om folkemordet i Rwanda fra The History Channel.

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/Rwandas_historie#menuitem3

HL-senterets sider: http://www.folkemord.no/Rwanda

Flere filmer:

En av de mest kjente filmene om folkemordet, er "Hotel Rwanda" fra 2004.


Bilde: 

  • Forsidebilde: Det rwandiske flagget 
  • Hodeskaller i Murambi Memorial Center, Rwanda. Kilde: US government 2001 

Trailer til filmen "Hotel Rwanda".

Sist oppdatert: 21/08/2017 15:49