flip it

Urfolk på det sør-amerikanske kontinentet opplever fortsatt undertrykkelse, diskriminering og rasisme

Urfolk i Sør-Amerika

Det er ca 40 000 000 urfolk i Sør-Amerika og Karibia, fordelt på ca 600 ulike befolkningsgrupper.

De ulike gruppene er forskjellige i kultur, tradisjoner og måte å organisere seg på. Likevel er det mye som er likt, både hvordan de har levd tidligere og hvordan de har blitt behandlet av europeiske kolonister.

Andean Man

Visste du at...?

Mange i urbefolkningen i Andes-regionen har tradisjon for å tygge koka-blader. Bladene er ikke et rusmiddel i sin naturlige form.

Man kan bruke koka-blader for å få ut det ulovlige stoffet kokain.

Det landet Christoffer Colombus kom til først er det vi nå kaller Venezuela.

Da Christoffer Colombus kom til Amerika, trodde han at han hadde kommet til India. Derfor kalte han befolkningen der for indianere (”indios” på spansk). Det er vanlig å si at Columbus ”oppdaget” Amerika, men da han kom var det rundt 30 – 50 millioner mennesker som bodde på det Sør-amerikanske kontinentet. Etter ham kom de europeiske kolonistene som var på jakt etter edle metaller som gull, og å spre den katolske tro. 

1606 America Merid Mercator Mr

Visste du at...?

Den vanligste religionen i Sør-Amerika er katolisismen, også blant urbefolkningen.

Mange følger en blanding av før-kristelig åndetro og katolske tradisjoner.

Spania la under seg mesteparten av Sør-Amerika bortsett fra Brasil, som tilhørte Portugal. Urbefolkningen ble brukt som slaver, både i gruver og som arbeidere på storgods som koloniherrene eide. Flere millioner døde på grunn av overanstrengelse i arbeidet og epidemier som europeerne hadde med seg. I gruvebyen Potosi i Bolivia er det et stort fjell som var fullt av mineraler. De europeiske koloniherrene tvang urbefolkningen til å jobbe for dem med å hente blant annet gull og sølv ut av fjellet. Det er beregnet at ca 8 millioner mennesker døde bare i Potosi på grunn av utmattelse og de helsemessige påkjenningene. 

Visste du at...?

Før Columbus kom hadde Inka-folket herredømme over store deler av Sør-Amerika

Tidligere har urbefolkningen bodd i pakt med naturen, men nå bor flere og flere i byene

De tre største befolkningsgruppene er Quechua, Aymara og Maya

Mestizo/mestis er opprinnelig barn av indianer og europeer (hvit) i spansk Latin-Amerika, og egentlig bare når faren var spansk (født i Spania) og moren indiansk. Nå er mestizo en motsetning til indiansk kultur/indianer.

Gradvis ble land i Sør-Amerika selvstendig fra kolonimaktene. Etterkommerne av koloniherrene, ”mestizoene” hadde fortsatt makten. Sånn har det vært helt frem til nå. Mange urfolk i Sør-Amerika opplever fortsatt mye undertrykkelse og rasisme. Spesielt synlig er de økonomiske forskjellene. De fleste fattige tilhører urbefolkningen, mens de aller rikeste som oftest er "mestizoer" (etterkommere etter koloniherrene).  Noen unntak finnes, for eksempel i Bolivia. President Evo Morales var den første urfolkspresidenten i landet da han ble valgt. Både der og i andre land har man jobbet for å styrke rettighetene til urbefolkningen. Både i Bolivia og Guatemala er urfolk i flertall. Vanligvis er urfolk i mindretall.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du at mange urfolk fortsatt er diskriminerte i Sør-Amerika?

Aymara Ceremony Copacabana 1

Les mer:

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i CanadaUrfolk i USA

Store norske leksikon: https://snl.no/den_s%C3%B8rame...

Bilder: 

Urfolkskvinner i Bolivia. Foto: Norsk Folkehjelp/Flickr 

En mann av quechua-folket i Peru. Foto: Cacophony/Wikimedia 

Kart over Sør-Amerika under kolonitida, tegnet av Mercator/Hondius i 1606. Kilde: Biblioteca Nacional Brasil/Wikimedia 

Aymara-seremoni med det kjente urfolksflagget fra Andes-regionen, "Whipala". Kilde: Kilobug/Wikimedia Sist oppdatert: 18/08/2017 17:33