flip it

Høyreekstremisme i Norge i dag

Den høyreekstreme bevegelsen i Norge i dag er splittet. De har med til dels motstridende og til dels sammenfallende ideer.

Det høyreekstreme bevegelser i Norge har felles er at de ser på «de andre» som en fiende. I tillegg har de et verdenssyn som i stor grad er basert på «oss mot dem». Hvem de synes er en ut-gruppe kan være litt forskjellig. En annen ting disse har til felles er dårlig eller svak organisering. Det er også mye konflikt mellom ulike personer.

Flag Of Nordic Resistance Movement

Visste du at...?

Vi kan dele de høyreekstreme miljøene inn i fire hovedgrupper: nynazister, innvandringsfiendtlige, muslimfiendtlige og muslimske ekstremister.

At noen eksempelvis er kritiske til innvandring, betyr ikke at de er "høyreekstreme". Hvordan norsk innvandringspolitikk skal være, er en viktig del av den demokratiske debatten.

De siste årene har aktiviteten til norske høyreekstreme økt.

Det norske høyreekstreme miljøet prøver å kopiere mer suksessfulle bevegelser andre steder i Europa. Nynazister har f.eks. hatt mye kontakt med svenske nynazistiske bevegelser. I Sverige er de bedre organisert, de er mange flere, og har årlige sommerleire. Det har vært norske deltagere på disse sommerleirene i Sverige. I 2016 ble det organisert sommerleir også i Norge.

Svenske Motstandsrorelsen

Visste du at...?

I Norge er det nynazistiske miljøet delt. Noen tilhører den norske motstandsbevegelsen (kopi av den svenske motståndsrörelsen). Andre tilhører miljøet rundt Tore Tvedt og Vigrid.

Vigrid er en religiøs kult, men organisasjonen er en blanding av nynazisme og åsa-tro. De fleste åsa-troende er ikke nazister. «Religionen» til Vigrid bygger på at Tore Tvedt er utvalgt som profet av guden Odin. Flere av de unge menneskene henter inspirasjon fra hvit-makt bevegelsen i USA.

I begge disse bevegelsene er hatet mot jødene viktig. Sånn har det alltid vært for nazister.

Nynazister

Den norske motstandsbevegelsen har brukt den svenske motståndsrörelsen som modell. Organisasjonen presenterer seg selv som en nasjonalsosialistisk gruppering. De sier at kamp mot det flerkulturelle samfunnet og «den globale sionistiske elite» er det viktigste. Det snakkes også mye om dagens politiske oppsett som forrædersk, og politikere som folkeforrædere. Historien er en viktig faktor som har bremset for utvikling av større nynazistiske bevegelser i Norge. På grunn av okkupasjonshistorien under andre verdenskrig er det vanskelig for nynazister å få støtte fra vanlige folk. Dessverre ser det ut som om det er i ferd med å forandre seg.

Visste du at...?

Alle de nevnte høyreekstreme gruppene har til felles at de tror på konspirasjonsteorier om hvordan verden egentlig virker. Mange tror at det finnes hemmelige møter hvor verdens fremtid bestemmes.

Det nyeste er ulike organisasjoner som ikke liker islam. Da er det muslimer som blir hatet. Jødene er allierte som kan brukes mot muslimene. Det er fordi det er en konflikt mellom Israel og de arabiske landene.

Det finnes andre grupper med rasistiske ideer. De har ikke en fascistisk ideologi. Ofte hater de folk med en annen hudfarge. Noen ganger hater de også jødene fordi de beskyldes for å ha skapt situasjonen med folkevandringer og multikulturelle samfunn.

Disse gruppene kopierer og lager underorganisasjoner av vellykkede organisasjoner andre steder. Det er for eksempel Norwegian Defence League (etter English Defence League), PEGIDA, og Soldiers of Odin/Sons of Odin. De er ikke veldig populære i Norge.

"Odins soldaters har ingen plass i arbeidet for trygge gater." - Statsminister Erna Solberg.

Les mer

aldrimer22juli.no: Terrorisme, Ytringsfrihet, Hatkriminalitet, Antisemittisme, Islamofobi, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Benjamin-drapet

Store norske leksikon: https://snl.no/h%C3%B8yreekstr...

Nrk: https://www.nrk.no/norge/vekst...

FN-sambandet: http://www.fn.no/Tema/Terroris...

Bilder:

Forsidebilde: En amerikansk nynasist/Wikimedia

Den svenske motståndsrörelsens flagg: Dannis243/Wikimedia

Den svenske motståndsrörelsen marsjerer i Sverige: Peter Isotalo/Wikipedia

Sist oppdatert: 14/02/2020 11:09