flip it

Felles for fascistiske bevegelser er at de er organisert med en allmektig «fører».

Nazisme

Nazisme er forkortelse for nasjonalsosialisme. Nazismen startet i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP.

Nazismen startet i Tyskland etter første verdenskrig. Nazismens idé er at ett folk er bedre enn alle andre og at én leder - eller «fører» - skulle lede dette folket. Noen mener at det er lettest å forstå nazismen ut i fra hvilke motstandere den mente at den hadde: kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene. Andre mener at det er lettest å forstå nazismens mål: et raserent og antisemittisk land.

Flag Of The Nsdap 19201945

Visste du at...?

Nazismen kom fra en fascistisk bevegelse i Europa etter første verdenskrig.

Det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ble ledet av Adolf Hitler fra 1921.

Ideologien var definert gjennom fiendebilder, rettet mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

NSDAP var i begynnelsen bare én av mange ekstremt nasjonalistiske organisasjoner. De vokste frem etter det tyske krigsnederlaget fra første verdenskrig og den tyske revolusjonen i november 1918. Organisasjonene motsatte seg den demokratiske Weimar-republikken. De satte seg også mot fredsbetingelsene som ble pålagt Tyskland i Versailles i 1919.

Partiet hadde mye til felles med fascistiske bevegelser i andre land, særlig Italia. Felles for disse bevegelsene var at de var hierarkisk organisert. Det betyr at de har en sterk «fører» på toppen. De hadde sitt eget militære som førte brutale og voldelige kampanjer mot sine motstandere. De hadde en totalitær ideologi som var mot kommunismen, arbeiderbevegelsen, demokratiet, liberalismen og jødene.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor vokste nazismen?

Volkische Bewegung

Den radikale nasjonalismen begynte i det tyske keiserriket. I tiden før første verdenskrig begynte i 1914 var det bare noen få som likte blandingen av raseprogram, antisemittisme og nasjonalisme. Selv om ideologien vokste under krigen, var det først i Weimar-republikken den ekstreme høyresiden omskapte den til en massebevegelse og en maktfaktor.

Hitlers DAP membership card

Visste du at...?

Die völkische Bewegung ("folkebevegelsen") ble samlet av den tysknasjonale, antisemittiske og rasistiske tenkningen.

Å vende tilbake til det tyske var viktig i völkisch-bevegelsen. De hadde et romantisk syn på landsbygda.

Krigsnederlaget og Versailles-freden opprørte millioner. Nederlaget såret nasjonalstoltheten. De politiske partiene eller bevegelsene som var mest motstandere av fredsbetingelsene, ble raskt populære. Den rasistiske, folkelige nasjonalismen mente at grunnen til nederlaget var at jødene og kommunistene hadde sviktet den tyske hæren. Å svikte noen kalles ofte å dolke noen i ryggen. Derfor kalles det Dolkestøtslegenden. Weimar-republikken fikk skylden for nederlaget, og for fredsbetingelsene den var blitt tvunget til å undertegne i juni 1919.

Drøftings-oppgaver

Hva mener du er de viktigste likhetene og forskjellene på fascisme og nazisme?

Bundesarchiv Bild 102-10541 Weimar Aufmarsch der Nationalsozialisten

Visste du at...?

Versaillesfreden/Versailles-traktaten er fredstraktaten (avtalen) som ble gjort mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919, og begynte å gjelde fra 20. januar 1920.

Weimar-republikken det vi kaller den tyske republikken fra 1919 til 1933. Den bygde på det som ble vedtatt i Weimar i august 1919.

Versailles-traktaten var en av grunnene til at krigens sår i Europa ikke ble leget. Den var også grunnen til at nasjonalismen vokste i Tyskland.

Nazismen kjempet mot Versailles-freden og Weimarrepublikken. I tillegg kunne nazismen tilby en fremtidsvisjon av et «folkefellesskap». Fellesskapet skulle beskytte næringslivet mot den internasjonale kapitalismen. Samtidig skulle den bekjempe kommunistene. For å styrke det nasjonale samholdet måtte de kommunister, sosialdemokrater og liberalere fjernes. Først og fremst mente nazismen at det var jødene som hadde ødelagt Tyskland. Særlig etter at den økonomiske krisen slo inn over Tyskland i 1930, vendte millioner seg til Hitler. Han ble «redningsmannen».

(HL-senteret 2013)

Drøftings-oppgaver

Har vi nazisme i Norge?

Charlie Chaplin fra filmen Diktatoren, en film han selv skrev manus til. Filmen kom i 1940.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?, Antisemittisme, Fascisme, Høyreekstremisme i Norge i dag, Novemberpogromene (Krystallnatten), Holocaust, Benjamin-drapet, Hatkriminalitet, Samuel Steinmann, Ruth Maier

Store norske leksikon https://snl.no/nazisme

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) http://www.hlsenteret.no/kunns...

NDLA (Norwegian Digital Learning Arena) https://ndla.no/nb/node/158477

Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/


Bilder:

  • Forsiden av bladet "Tysklands fornyelse". 1919. Kilde: Bayerns historiske leksikon
  • Adolf Hitlers medlemskort i partiet DAP, forløperen til nazipartiet. Offentlig eiendom
  • Adolf Hitler i Weimar i oktober 1993. Kilde: Das Bundesarchiv

Sist oppdatert: 19/10/2020 14:27