flip it

"Apartheid er et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase" (Oxford Dictionary).

Apartheid

Det nasjonalistiske partiet i Sør-Afrika innførte i 1948 apartheid. Det gjorde de for å holde de ulike folkegruppene fra hverandre.

Apartheid fantes allerede på 1600-tallet. Da startet den europeiske koloniseringen av Sør-Afrika. Sør-Afrikaunionen ble opprettet i 1910.  Det gjorde at apartheidsystemet ble institusjonalisert, det ble vanlig. Da nasjonalistpartiet kom til makten i 1948 ble apartheid nasjonal politikk. Systemet ble opprettholdt i Sør-Afrika til nasjonalistpartiet mistet makten i 1994.

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Ordet apartheid er av afrikaans opprinnelse og betyr adskillelse, eller at noe er skilt fra hverandre. Ideen var at de ulike gruppene skulle kunne utvikle seg uavhengig av hverandre. De skulle kunne beholde språk og kultur. Istedenfor gjorde apartheid at svarte ble undertrykket i et rasistisk inndelt samfunn hvor det hvite mindretallet fikk bevart sitt herredømme.

Apartheid ble innført i Sør-Afrika i 1948. Systemet varte til 1994 da nasjonalistpartiet mistet makten.

Sør-Afrika regnet med tre grupperinger av folk: Øverst det hvite mindretallet, så kom de fargede (The Cape coloureds, folk med blandet bakgrunn), og nederst de svarte.

Senere ble asiater plassert som en fjerde gruppe mellom de fargede og de svarte.

Noe av det viktigste i apartheidregimet var å beholde det hvite herredømmet i Sør-Afrika. Derfor lagde de egne lover for den svarte og fargede befolkningen. Regimet regnet med tre grupperinger av innbyggerne fra befolkningsregistreringen i 1950. Øverst befant det hvite mindretallet seg. Så kom de fargede (The Cape coloureds), mennesker med blandet bakgrunn. Nederst befant svarte seg. Mellom den fargede og svarte befolkningen kom senere asiater som en fjerde gruppe. Alt var regulert av lover. Viktigst av disse var lover som handlet om bosetting og rett til å eie land. Jordlovene fordelte jorden mellom de svarte og de hvite. 87% av jorda ble eid av hvite. De svartes jord ble definert som Bantustans («hjemland»). Uten spesiell tillatelse hadde ikke svarte lov til å bo i hvite områder. Mer enn tre millioner svarte ble tvangsflyttet til bantustans i perioden 1960 til 1985.

Drøftings-oppgaver

Hvordan tror du det er å vokse opp i Sør-Afrika nå og vite at foreldrene dine har levd i et samfunn med apartheid?

Fort Hare University Lembede House Jpg 2

Visste du at...?

I 1949 kom det en lov i Sør-Afrika som gjorde det forbudt for svarte og hvite å gifte seg med hverandre.

Fra 1952 måtte alle svarte over 16 år i Sør-Afrika alltid ha med seg pass. Passet skulle ha navn, foto og fingeravtrykk. Dette skulle gjøre at svarte (som ikke hadde spesiell tillatelse) ikke oppholdt seg i hvite områder.

I 1953 ble det et strengt skille på offentlige steder som skoler, busser, kinoer, restauranter, sykehus, strender, parker osv.

Raseskillepolitikken førte også til store lønnsskiller og forskjell i politiske rettigheter. Fra 1968 var det forbudt for politiske partier å ha medlemmer fra ulike rasegrupper.

I Sør-Afrika ble kampen mot apartheid drevet fram av ANC, African National Congress. Partiet ble dannet i 1912, og fra 1961 til 1994 var kampen også væpnet. Det mest kjente ANC-medlemmet er Nelson Mandela. Han ble dømt til livsvarig fengsel i 196. Nelson Mandela satt i fengsel på Robben Island i 27 år. Han ble løslatt i 1990. I 1994 ble han valgt til president ved det første frie valget i Sør-Afrika.

Forsvarere av apartheid prøvde å fremheve det positive i at de ulike gruppene kunne styre seg og utvikle seg selv. Dette likte ikke svarte i Sør-Afrika. Noen av bantustanene ble allikevel selvstendige, og de som bodde der styrte seg selv. Men bare på noen områder innenfor bantustanen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville det være om alle som har blå øyne blir skilt fra alle som har brune øyne, og de ikke får leke sammen?

Tutu Cop17 1

Fra 1970-tallet og frem til 1994 ble det gradvis bedre i Sør-Afrika. Fra 1983 hadde fargede og asiater lov til å delta ved valg. Svarte hadde ikke rett til å stemme før 1994. Noe var fordi president Botha trakk seg tilbake i 1989, og at Frederik W. de Klerk etterfulgte ham som president. I 1990 ble Mandela og flere andre menneskerettighetsaktivister løslatt fra fengsel. I 1991 ble flere apartheidlover avskaffet. Selv om apartheid ble avskaffet i 1994, er det fortsatt langt igjen til forskjellene basert på denne politikken er helt borte.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?,DiskrimineringBlack lives matterNelson Rolihlahla Mandela

Store norske leksikon: https://snl.no/apartheid

Om folkemord: http://www.folkemord.no/Leksikon


Bilder:

Parkbenk i Johannesburg i 1972. Martin Vl/Wikimedia. 

Lembede house - African National Congress Youth league. Vysotsky/Wikimedia 

Biskop Desmond Tutu på klimatoppmøtet i 2011. Kristen Opalinski/Wikimedia 

Sist oppdatert: 18/08/2017 18:34